Novice in obvestila

Prof. dr. Petra Roter sodelovala na mednarodni konferenci ob 25. obletnici daytonskega mirovnega sporazuma

V svojem prispevku je prof. Roter govorila o implementaciji evropskih norm o človekovih pravicah in manjšinskih pravicah (kot sestavni del človekovih pravic) ter o načinih naslavljanja dileme, posebej relevantne v kontekstu Bosne in Hercegovine, o doslednem zagotavljanju pravic posameznikov in preprečevanju kakršne koli diskriminacije npr. na osnovi etnične samoopredelitve na način, ki ne ogroža t. i. vitalnih nacionalnih interesov treh konstitutivnih narodov v tej državi.

11. januar 2021 | Mednarodno

[Založba FDV] Primož Mlačnik: Poročilo o melanholiji. Primer Kafka

Moderna melanholija Zahoda je protislovna. Med družbenimi razmerji, ki predstavljajo potencialne vire melanholije, in melanholičnimi posamezniki obstaja velik razkorak. Po eni strani so melanholični ljudje družbeno nezaželeni – njihova notranja nesreča je pogosto predmet medicinskih, verskih in popularnopsiholoških obravnav.

11. januar 2021 | Nova knjiga

Prenehajte z uničevanjem Radia Študent! ​

Katedra za novinarstvo, Katedra za medijske in komunikacijske študije, Center za raziskovanje družbenega komuniciranja, Oddelek in Katedra za kulturologijo, Katedra za analitsko sociologijo, Katedra za tuje strokovne jezike, Katedra za tržno komuniciranje in odnose z javnostmi, Oddelek za komunikologijo ter druge sodelavke in sodelavci Fakultete za družbene vede Univerze v Ljubljani opozarjamo, da je nadaljnje delovanje Radia Študent ključnega pomena za ohranjanje raznolikosti slovenske medijske krajine in za demokratično javno sfero.

08. januar 2021

[Založba FDV] Radikalizacija v smeri nasilja: temeljni koncepti, nekateri tuji pristopi in primer Slovenije

Knjiga temelji na tezi, da je radikalizacija, ki vodi v nasilje, kompleksen družbeni pojav, s katerim se lahko učinkoviteje soočimo le z širokim družbeno inkluzivnim pristopom.

04. januar 2021 | Nova knjiga