Novice in obvestila

[Nova raziskava v ADP]: Prva pomoč kot oblika solidarnosti v sodobni slovenski družbi, 2012

Arhiv družboslovnih podatkov je bogatejši za raziskavo na temo nudenja prve pomoči v sodobni slovenski druži ter dejavnikov, ki vplivajo na pripravljenost pomagati.

18. oktober 2019 | FDV

4. Dan nacionalne varnosti združil strokovne razpravljavce iz številnih institucij slovenskega sistema nacionalne varnosti

Na Fakulteti za družbene vede danes poteka že tradicionalni Dan nacionalne varnosti, ki ga fakulteta soorganizira z IVK inštitutom za varnostno kulturo in Fakulteto za varnostne vede Univerze v Mariboru. Tudi letos želimo z dogodkom, ki je združil številne institucije slovenskega sistema nacionalne varnosti, ozaveščati o pomenu varnosti v družbi in omogočiti široko strokovno razpravo o spoprijemanju s sodobnimi varnostnimi izzivi.

16. oktober 2019 | FDV

Predstavitev knjige Starost ni za mevže, avtor Otto Gerdina

Razmišljanje o razmerju moči v partnerstvu po upokojitvi in o odnosu starih partnerjev do konfliktov med njima. Tako same vrste kot intenzivnost tega nasilja se v starosti spreminjajo.

14. oktober 2019 | FDV

[Knjižna novost] Tamara Dagen in Danica Fink-Hafner: Impact of Globalisation on Internationalisation of Universities

Založba FDV je bogatejša za knjižno novost Tamare Dagen in Danice Fink-Hafner, primerjalno analizo dejavnikov oblikovanja strateških niš internacionalizacije treh javnih univerz, ki temelji na študiju literature in obsežnem terenskem delu.

11. oktober 2019 | FDV

Mednarodna poletna šola za študente FDV v Rusiji

Med 23. in 28. septembrom so se študentje in študentke mednarodnih odnosov FDV udeležili poletne šole Bolje spoznaj Rusijo v soorganizaciji s Serno-kavkaško federalno univerzo (SFKU).

10. oktober 2019 | FDV

Nov članek o video študijah primerov v poučevanju mednarodnega poslovanja

Znanstvena revija o poučevanju mednarodnega poslovanja Journal of Teaching in International Business je objavila prispevek 'Video Case Studies in IB Teaching: An Empirical Comparison of Academic and Student Perceptions and Expectations' o video študijah primerov v poučevanju mednarodnega poslovanja, katerega soavtorica je tudi red. prof. Andreja Jaklič (članica CMO).

07. oktober 2019 | FDV

Andreja Jaklič prejemnica nagrade za najboljše recenzente na konferenci AIB-CEE 2019 v Litvi

Prof. dr. Andreja Jaklič, članica CMO, je sodelovala na konferenci AIB-CEE, ki je med 25. in 27. septembrom 2019 potekala na Tehnološki univerzi Kaunas v Litvi. Letošnja konferenca se je osredotočala na 'Mednarodno poslovanje v dinamičnem okolju: spremembe v digitalizaciji, inovacijah in podjetništvu', prof. dr. Jaklič pa je na dogodku predstavila dva tekmovalna prispevka ter sodelovala na več panelih in sestankih. Za svoj recenzentski prispevek je prejela tudi nagrado za najboljše recenzente konference. Čestitamo!

07. oktober 2019 | FDV

V organizacijskem odboru 5. mednarodne konference na temo komuniciranja in družbene odgovornosti tudi izr. prof. dr. Urša Golob in red. prof. dr. Klement Podnar

Na Stockholm School of Economics je konec septembra potekala že 5. mednarodna konferenca na temo komuniciranja in družbene odgovornosti. V organizacijskem odboru konference sta bila tudi člana katedre, izr. prof. dr. Urša Golob in red. prof. dr. Klement Podnar, ki sta skupaj z asist. Natašo Verk, na konferenci tudi predstavila tri prispevke.

04. oktober 2019 | FDV

Vabljeni k uporabi mobilne aplikacije Igra besed

V slovenskem prostoru so mobilne aplikacije, ki promovirajo prostočasno utrjevanje in izboljševanje znanja slovenskega jezika, zelo redke, predvsem pa nobena od njih ni bila razvita izrazito za slovenščino in na veliki količini podatkov o slovenščini.

03. oktober 2019 | FDV

Študij na Fakulteti za družbene vede začela 58. generacija študentk in študentov

Na FDV smo pozdravili novo generacijo študentov in študentk ter tuje študente na podiplomskih programih.

02. oktober 2019