Novice in obvestila

[Knjižna novost] Jana Nadoh Bergoč in Dana Mesner Andolšek: Ethical Infrastructure: The Road to Moral Management

Knjiga raziskuje prisotnost in razvoj etičnih infrastruktur v organizacijah, odnos med posameznimi elementi obstoječe etične infrastrukture in njihov vpliv na moralno vedenje menedžerjev v podjetjih.

24. oktober 2019 | Nova knjiga, FDV

Dekanja fakultete z direktorjem Združenja zdravstvenih zavodov podpisala pismo o nameri za oblikovanje študijskega programa za izpopolnjevanje Zdravstveno komuniciranje

Dekanja Fakultete za družbene vede prof. dr. Monika Kalin Golob je z Marjanom Pintarjem, direktorjem Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije, danes podpisala pismo o nameri, na podlagi katerega bosta podpisnika aktivno pristopila k oblikovanju in akreditaciji študijskega programa za izpopolnjevanje Zdravstveno komuniciranje.

21. oktober 2019

Nov članek o odnosu mladih zdravnikov specializantov do rabe antibiotikov – plod interdisciplinarnega sodelovanja med sociologijo in medicino

Vodilna mednarodna znanstvena revija o raziskovanju protimikrobnih zdravil Journal of Antimicrobial Chemotherapy je objavila prispevek o odnosu mladih zdravnikov specializantov do uporabe antibiotikov in razvoja odpornosti, ki je plod interdisciplinarnega in mednarodnega sodelovanja med raziskovalci s Fakultete za družbene vede in Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani ter raziskovalci z več tujih Univerz in drugih medicinskih institucij.

18. oktober 2019

Dr. Jasmin Hasić predstavil knjigo o zunanji politiki Bosne in Hercegovine

V četrtek, 17. 10. 2019, je Katedra za mednarodne odnose gostila doc. dr. Jasmina Hasića s Sarajevo School of Science and Technology, ki je študentom vseh treh stopenj predstavil svojo knjigo o zunanji politiki Bosne in Hercegovine po osamosvojitvi.

18. oktober 2019 | FDV

Četrt stoletja študija kulturologije na Fakulteti za družbene vede

Oddelek za kulturologijo na Fakulteti za družbene vede s povezovanjem različnih humanističnih in družboslovnih pristopov že 25 let raziskuje področje kulture v najširšem pomenu besede in razvija ter nadgrajuje kulturološke študijske programe.

18. oktober 2019 | FDV

[Nova raziskava v ADP]: Prva pomoč kot oblika solidarnosti v sodobni slovenski družbi, 2012

Arhiv družboslovnih podatkov je bogatejši za raziskavo na temo nudenja prve pomoči v sodobni slovenski druži ter dejavnikov, ki vplivajo na pripravljenost pomagati.

18. oktober 2019 | FDV

4. Dan nacionalne varnosti združil strokovne razpravljavce iz številnih institucij slovenskega sistema nacionalne varnosti

Na Fakulteti za družbene vede danes poteka že tradicionalni Dan nacionalne varnosti, ki ga fakulteta soorganizira z IVK inštitutom za varnostno kulturo in Fakulteto za varnostne vede Univerze v Mariboru. Tudi letos želimo z dogodkom, ki je združil številne institucije slovenskega sistema nacionalne varnosti, ozaveščati o pomenu varnosti v družbi in omogočiti široko strokovno razpravo o spoprijemanju s sodobnimi varnostnimi izzivi.

16. oktober 2019 | FDV

Predstavitev knjige Starost ni za mevže, avtor Otto Gerdina

Razmišljanje o razmerju moči v partnerstvu po upokojitvi in o odnosu starih partnerjev do konfliktov med njima. Tako same vrste kot intenzivnost tega nasilja se v starosti spreminjajo.

14. oktober 2019 | FDV

[Knjižna novost] Tamara Dagen in Danica Fink-Hafner: Impact of Globalisation on Internationalisation of Universities

Založba FDV je bogatejša za knjižno novost Tamare Dagen in Danice Fink-Hafner, primerjalno analizo dejavnikov oblikovanja strateških niš internacionalizacije treh javnih univerz, ki temelji na študiju literature in obsežnem terenskem delu.

11. oktober 2019 | FDV

Mednarodna poletna šola za študente FDV v Rusiji

Med 23. in 28. septembrom so se študentje in študentke mednarodnih odnosov FDV udeležili poletne šole Bolje spoznaj Rusijo v soorganizaciji s Serno-kavkaško federalno univerzo (SFKU).

10. oktober 2019 | FDV