Novice in obvestila

Znanosti o družbi za njeno odgovorno soočanje z izzivi prihodnosti

Fakulteta za družbene vede UL je vstop v šesto desetletje obeležila s strokovnim odzivom na aktualno družbeno dogajanje. Poglobljeno družboslovno znanje in interdisciplinarni pristop sta nujna za odgovorno ravnanje z izzivi prihodnosti.

01. februar 2021 | Dogodek

Projekt Cosmic – Online usposabljanje za strokovne delavce “Oskrbovalci brez meja”

Program za usposabljanje je sestavljen iz treh modulov, ki se lahko uporabijo skupaj ali posamezno in s tem omogočajo, da usposabljanje povsem prilagodimo zanimanjem in obstoječim kompetencam udeležencev.

01. februar 2021 | FDV

Raziskava: Vsakdanje življenje gejev in lezbijk, 2003

Namen raziskave je bil pridobiti prve sistematične podatke o vsakdanjem življenju gejev in lezbijk, ki predstavljajo raziskovalno težko dostopno oz. skrito socialno manjšino. Cilj je bil ugotoviti, kakšne so socio-demografske značilnosti te populacije ter s katerimi problemi se v vsakdanjem življenju srečujejo zaradi svoje spolne usmerjenosti.

31. januar 2021 | Raziskave

[Založba FDV] doc. dr. Mirt Komel: Predavanja o literaturi

Za izhodišče vzame Heglovo Estetiko in Lukacsevo Teorijo romana, od tam pa postopa v heglo-marksistični maniri tako, da izbrane avtorje in njihova literarna dela iz zgodovine moderne književnosti (od Goetheja in Schillerja do Stokerja in Bartola pa vse tja do Joyca in Nabokova) poveže z nekaterimi temeljnimi pojmi in pojavi, ki so sicer doma v filozofiji, antropologiji, kulturologiji in teoretski psihoanalizi.

28. januar 2021

Prof. dr. Dejan Verčič med najbolj citiranimi v svoji stroki

V zadnjem desetletju (2010-2019) je bil drugi najbolj citirani raziskovalec na področju globalnih odnosov z javnostmi na svetu, kar je pokazala bibliometrična analiza 521 člankov, ki so bili objavljeni med leti 1983-2019 v šestih glavnih znanstvenih revijah s tega področja.

25. januar 2021 | Dosežki, FDV

Študenti programa Novinarske študije del mednarodnega projekta EUFACTCHECK

V okviru predmeta Novinarstvo in internet (nosilec: izr. prof. dr. Igor Vobič) so študentke in študenti konceptualno spoznavali prakso preverjanja dejstev (angl. factchecking). Delo pri predmetu je potekalo v skladu z metodologijo mednarodnega projekta EUFACTCHECK, ki povezuje več kot 20 fakultet iz 15 evropskih držav.

22. januar 2021 | Mednarodno, FDV

Razpis volitev v Študentski svet FDV za študijsko leto 2020/2021

V skladu s 35. členom Statuta Univerze v Ljubljani in 10.a členom Pravilnika o volitvah predstavnikov študentov v študentske svete članic in organe članic Univerze v Ljubljani ter v skladu s pozivom rektorja Univerze v Ljubljani se razpiše volitve v Študentski svet Fakultete za družbene vede.

22. januar 2021

Nova raziskava: Prihodnost držav blaginje, 2015: Evropa naših otrok

Cilj mednarodnega projekta je bil proučiti vrednote in stališča ljudi glede prioritet države blaginje v prihodnosti in primerjati med seboj stališča posameznikov iz držav, ki pripadajo različni tipom držav blaginje.

18. januar 2021

Teorija in praksa 4/2020

Številni prispevki v tej številki povezujejo izkušnje iz pretekle globalne krize in trenutne krize z namenom učenja in boljšega razumevanja. Čeprav kriz večinoma ne moremo preprečiti, jih lahko premagamo z načrtnim učenjem in vedenjem, ravno globalne sistemske krize nas nenehno učijo, kako pomembna je sposobnost (mednarodnega in domačega) sodelovanja. ​

15. januar 2021 | TiP

[Založba FDV] Jernej Kaluža in Sašo Slaček Brlek (ur.): V senci digitalnih velikanov. Sodobni trendi v slovenskem digitalnem novinarstvu

Publikacija preizprašuje komunikacijski potencial interneta in vlogo novih tehnologij v družbenem komuniciranju. Pri tem se osredotoča na vprašanje, kako se v času prevlade digitalnih komunikacijskih tehnologij spreminjata narava novinarskega dela in zmožnost novinarstva, da izpolnjuje svojo normativno družbeno vlogo.

12. januar 2021