Novice in obvestila

[Knjižna novost] Tamara Dagen in Danica Fink-Hafner: Impact of Globalisation on Internationalisation of Universities

Založba FDV je bogatejša za knjižno novost Tamare Dagen in Danice Fink-Hafner, primerjalno analizo dejavnikov oblikovanja strateških niš internacionalizacije treh javnih univerz, ki temelji na študiju literature in obsežnem terenskem delu.

11. oktober 2019 | FDV

Mednarodna poletna šola za študente FDV v Rusiji

Med 23. in 28. septembrom so se študentje in študentke mednarodnih odnosov FDV udeležili poletne šole Bolje spoznaj Rusijo v soorganizaciji s Serno-kavkaško federalno univerzo (SFKU).

10. oktober 2019 | FDV

Nov članek o video študijah primerov v poučevanju mednarodnega poslovanja

Znanstvena revija o poučevanju mednarodnega poslovanja Journal of Teaching in International Business je objavila prispevek 'Video Case Studies in IB Teaching: An Empirical Comparison of Academic and Student Perceptions and Expectations' o video študijah primerov v poučevanju mednarodnega poslovanja, katerega soavtorica je tudi red. prof. Andreja Jaklič (članica CMO).

07. oktober 2019 | FDV

Andreja Jaklič prejemnica nagrade za najboljše recenzente na konferenci AIB-CEE 2019 v Litvi

Prof. dr. Andreja Jaklič, članica CMO, je sodelovala na konferenci AIB-CEE, ki je med 25. in 27. septembrom 2019 potekala na Tehnološki univerzi Kaunas v Litvi. Letošnja konferenca se je osredotočala na 'Mednarodno poslovanje v dinamičnem okolju: spremembe v digitalizaciji, inovacijah in podjetništvu', prof. dr. Jaklič pa je na dogodku predstavila dva tekmovalna prispevka ter sodelovala na več panelih in sestankih. Za svoj recenzentski prispevek je prejela tudi nagrado za najboljše recenzente konference. Čestitamo!

07. oktober 2019 | FDV

V organizacijskem odboru 5. mednarodne konference na temo komuniciranja in družbene odgovornosti tudi izr. prof. dr. Urša Golob in red. prof. dr. Klement Podnar

Na Stockholm School of Economics je konec septembra potekala že 5. mednarodna konferenca na temo komuniciranja in družbene odgovornosti. V organizacijskem odboru konference sta bila tudi člana katedre, izr. prof. dr. Urša Golob in red. prof. dr. Klement Podnar, ki sta skupaj z asist. Natašo Verk, na konferenci tudi predstavila tri prispevke.

04. oktober 2019 | FDV

Vabljeni k uporabi mobilne aplikacije Igra besed

V slovenskem prostoru so mobilne aplikacije, ki promovirajo prostočasno utrjevanje in izboljševanje znanja slovenskega jezika, zelo redke, predvsem pa nobena od njih ni bila razvita izrazito za slovenščino in na veliki količini podatkov o slovenščini.

03. oktober 2019 | FDV

Metka Stare na konferenci RESER v Španiji o globalnih verigah vrednosti

Metka Stare s CMO je na 29. mednarodni konferenci RESER, ki je potekala med 12. in 14. septembrom 2019 v Ceuti v Španiji, predstavila članek ‘Relevance of length and position in GVCs for exploring sectoral convergence in EU’, ki ga je pripravila s soavtorjema Klemenom Knezom in Andrejo Jaklič (prav tako članoma CMO).

02. oktober 2019 | FDV

Objavljen članek o Kitajski in državah Srednje in Vzhodne Evrope v kontekstu iniciative '16+1'

Andreja Jaklič in Marjan Svetličič s CMO sta v znanstveni reviji Entrepreneurial Business and Economics Review objavila prispevek ‘China and Central and Eastern European Countries within '16+1': Group or Bilateral Relations?’ (slo. Kitajska in države Srednje in Vzhodne Evrope v kontekstu iniciative '16+1': skupinski ali bilateralni odnosi?).

02. oktober 2019 | FDV

Po kreativni poti do znanja: Strategija za prodor slovenske integrativne medicine na tuje trge

Študentje programa Mednarodni odnosi na FDV so skupaj z ekipo študentov iz Pravne fakultete, Fakultete za farmacijo in Ekonomske fakultete pod mentorstvom prof. dr. Andreje Jaklič in somentorja doc. dr. Andreja Kohonta v okviru projekta Po kreativni poti do znanja sodelovali s podjetjem Ars Pharmae, d.o.o in izdelali projektno nalogo z naslovom 'Strategija za prodor slovenske integrativne medicine na tuje trge'.

02. oktober 2019 | FDV

Objavljen članek o razvoju raziskovanja s področja mednarodnega poslovanja v regiji Srednje in Vzhodne Evrope

Andreja Jaklič, Krzysztof Obloj, Marjan Svetličič in Luka Kronegger so v znanstveni reviji Journal of Business Research objavili članek ‘Evolution of Central and Eastern Europe related international business research’ (Razvoj raziskovanja s področja mednarodnega poslovanja v regiji Srednje in Vzhodne Evrope).

02. oktober 2019 | Dosežki, FDV