Novice in obvestila

1. maj v Galeriji FDV

Pri oblikovanju programa Galerije FDV smo odprti za sugestije in sproščeni, naš program je vsako leto drugačen. Imamo pa nekaj »železnega repertoarja«. Pomemben del tega je vsakoletno obeleževanje praznika dela. Tudi letos, v času, ko so se naša življenja in delo zelo spremenili, v Galeriji FDV praznujemo 1. maj in se želimo pokloniti idejam delavske solidarnosti in boju za delavske pravice – seveda na tem spremembam prilagojeni način.

30. april 2020 | Galerija FDV

[Družboslovna misel ob trenutni situaciji] #ostanidoma

Prof. dr. Aleš Črnič je strnil svojo družboslovno misel o trenutni situaciji, krizi, ki jo že preživljamo in tisti, ki šele prihaja. Če bomo o tem, kakšen naj bo jutrišnji svet, začeli razmišljati šele, ko nas bodo spustili iz karantene, bo prepozno.

30. april 2020 | FDV

[Družboslovna misel ob trenutni situaciji] #ostanidoma

Doc. dr. Jernej Amon Prodnik je strnil svojo družboslovno misel o trenutni situaciji, demokratični družbi in pomenu tradicionalnih medijev.

29. april 2020 | FDV

Doktorski zagovor — na daljavo

V torek, 28. aprila, je bil na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani izveden prvi zagovor doktorske disertacije na daljavo.

28. april 2020 | FDV

[Nova knjiga] Andrej Ferlinc: Motivi za kazniva dejanja

Monografija Motivi za kazniva dejanja je originalen prispevek v slovenski kazenskopravni znanstveni misli, ki s širokim, skorajda enciklopedičnim pristopom, obenem pa brez nepotrebnih ekskurzov na področja, ki niso avtorjevo domače področje, pokriva praznino.

23. april 2020 | Nova knjiga, FDV

[Družboslovna misel ob trenutni situaciji] #ostanidoma

Marko Puschner je strnil svojo družboslovno misel o trenutni situaciji, pomenu zasebnosti in brskanju po tej v imenu reševanja krize.

23. april 2020 | FDV

[Družboslovna misel ob trenutni situaciji] #ostanidoma

Izr. prof. dr. Jaroslav Berce je strnil svojo družboslovno misel o trenutni situaciji, zgodovinskih vzporednicah in vlogi družboslovja.

21. april 2020 | FDV

Objavljen članek o novem modelu izvajanja skupne kmetijske politike (avtorji: Emil Erjavec, Marko Lovec in Tanja Šumrada)

V članku avtorji ugotavljajo, da novi model ne prinaša pomembnejših dolgoročnih izboljšav, saj so njegove formalne zahteve in model ocenjevanja šibki.

20. april 2020 | FDV

Teorija in praksa - druga zaporedna številka 2020

Letošnja druga zaporedna številka revije Teorija in praksa obsega 8 slovenskih in tri angleške članke ter dve recenziji knjig. Vabljeni k prebiranju znanstvenih besedil o poročanju media Sputnik News, o vzponu avtoritarnega populizma, manjšinskih vladah, Magni carti ter demenci, o Naturi 2000 in še čem...

17. april 2020 | TiP

Nova knjiga o okolijski politiki EU z avtorskimi prispevki študentov (urednika: Danijel Crnčec in Ana Bojinović Fenko)

V zbirki Analize CMO (ACMO) je izšla knjiga o okolijski politiki Evropske unije 'EU Environmental Policy: Internal and External Dimensions', ki sta jo uredila izr. prof. dr. Ana Bojinović Fenko in asist. dr. Danijel Crnčec.

17. april 2020 | Nova knjiga, FDV