Novice in obvestila

Nacionalna konferenca o odpravi prekarnosti na Fakulteti za družbene vede združila predstavnike države, gospodarstva, sindikatov, civilne družbe in stroke

V organizaciji Inštituta za študije prekariata in v sodelovanju Univerze v Ljubljani, Fakultete za družbene vede (FDV), Ekonomske fakultete in Pravne fakultete, danes na FDV poteka Nacionalna konferenca o odpravi prekarnosti. Največji dogodek na področju obravnave prekarnosti do sedaj je prvič v takem številu in na enem mestu združil predstavnike petih ključnih deležnikov: države, gospodarstva, sindikatov, civilne družbe in stroke.

29. maj 2019 | FDV

Izšla posebna številka revije Journal of Public Affairs na temo Interest groups and public affairs in the contemporary Balkans

V sourednišvu Danice Fink Hafner in Cliva S. Thomasa je izšla posebna številka revije Journal of Public Affairs na temo Interest groups and public affairs in the contemporary Balkans.

28. maj 2019 | FDV

Okrogla miza z dijaki Gimnazije Bežigrad

Na Fakulteti za družbene vede smo v četrtek, 23. maja 2019, gostili 200 dijakov 3. letnika Gimnazije Bežigrad.

27. maj 2019 | FDV

[FDV Kariernik] Zakaj je papež Frančišek za predsednika ZDA podprl Donalda Trumpa?

Objavljamo kolumno doc. dr. Jerneja Amona Prodnika s katedre za Novinarstvo iz druge številke Kariernika.

27. maj 2019 | FDV, Kariernik

Nova objava raziskovalcev Centra za proučevanje upravno-političnih procesov in institucij (CPUPI)

Pri eni vodilnih francoskih akademskih založb je izšla nova publikacija z naslovom La rémunération du travail politique en Europe (ur. Remy Le Saout), s prispevkom slovenskih avtorjev prof. dr. Mira Hačka, doc. dr. Simone Kukovič (oba CPUPI) in prof. dr. Bojana Dobovška (Fakulteta za varnostne vede UM), La rémunération du travail politique en Slovénie: Craignent les cadeaux portant Grecs.

22. maj 2019 | FDV

Poslovil se je Bogdan Osolnik, ki je pomembno prispeval k razvoju študija novinarstva in utemeljevanju ter osamosvajanju komunikologije kot znanstvene vede.

16. maja je v stotem letu starosti umrl Bogdan Osolnik, predsednik zbora odposlancev slovenskega naroda v Kočevju leta 1943, član vrhovnega plenuma Osvobodilne fronte, partizan in kasnejši politični delavec, publicist in diplomat.

22. maj 2019 | FDV

Konferenca ob 100. obletnici univerze Vloga Univerze v Ljubljani pri preobrazbi slovenskega naroda v nacijo

Na Fakulteti za družbene vede je danes potekala osrednja konferenca fakultete v okviru obeležitve 100. obletnice Univerze v Ljubljani Vloga Univerze v Ljubljani pri preobrazbi slovenskega naroda v nacijo. S konferenco smo želeli osvetliti družbeno in politično vlogo univerze pri utrjevanju slovenske samobitnosti in nastanku slovenske države. Raznolike dimenzije smo izpostavili z vlogo posameznih fakultet in strok ter disciplin: zgodovine, jezikoslovja na čelu s slovenistiko in številnih drugih: od teologije, medicine, prava do kasneje pridruženih sociologije, politologije in najnovejših disciplin.

21. maj 2019 | FDV

Izr. prof. dr. Petra Roter sodelovala na prvem regionalnem forumu o manjšinskih vprašanjih v Bruslju

Izr. prof. dr. Petra Roter je na povabilo Posebnega poročevalca Združenih narodov za manjšinska vprašanja sodelovala na prvem regionalnem forumu o manjšinskih vprašanjih, ki je potekal v Bruslju 6. in 7. maja.

21. maj 2019 | FDV

Raziskovalni dan Fakultete za družbene vede 2019

Na Fakulteti za družbene vede (FDV) je včeraj, 20. maja, potekal že tretji Raziskovalni dan, ki se ga je udeležilo več kot 80 sodelavk in sodelavcev. Uvodoma sta vse prisotne nagovorila dekanja FDV, prof. dr. Monika Kalin Golob, in prodekan za znanstveno-raziskovalno dejavnost, izr. prof. dr. Iztok Prezelj, ki sta izpostavila napredek, ki ga je fakulteta dosegla na področju raziskovalne dejavnosti v zadnjih petih letih.

21. maj 2019 | Za medije, Dogodek, FDV

[FDV Kariernik] Aktualni trendi na programu Obramboslovja

Objavljamo kolumno izr. prof. dr. Iztoka Prezlja s katedre za Obramboslovje iz druge številke Kariernika.

20. maj 2019 | FDV, Kariernik