Novice in obvestila

Gostujoče predavanje prof. Gardinija s Friedrich-Alexander Universität v Nemčiji

Katedra za mednarodne odnose je decembra 2018 gostila prof. dr. Gian Luca Gardinija, profesorja z univerze Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg iz Nemčije. Profesor Gardini je predaval pri predmetu Vladanje in mednarodni odnosi, ki poteka v okviru podiplomskega študija Mednarodni odnosi.

04. januar 2019 | Dogodek, Mednarodno

[Založba FDV] Primož Medved - Evropske trajnostne soseske

Založbi FDV je izšla knjiga Primoža Medveda z naslovom Evropske trajnostne soseske. V monografiji je sedem reprezentativnih evropskih trajnostnih sosesk podrobno analiziranih po identificiranih trajnostnih gradnikih, razvrščenih v štiri stebre trajnostnega urbanega razvoja: družbeno-ekonomska uravnoteženost, trajnostna raba naravnih virov, trajnostni promet in urbanistični elementi trajnostnega razvoja.

03. januar 2019 | Nova knjiga

Gostovanje dr. Igorja Štiksa s Fakultete za medije in komunikacije v Beogradu na magistrskem programu Politologija – politična teorija

Na magistrskem programu Politologija – politična teorija v novembru 2018 in januarju 2019 gostuje dr. Igor Štiks s Fakultete za medije in komunikacije v Beogradu, in sicer pri predmetu Sodobne teorije politične skupnosti.

03. januar 2019 | Dogodek, Mednarodno