Novice in obvestila

Prof. dr. Dejan Verčič med najbolj citiranimi v svoji stroki

V zadnjem desetletju (2010-2019) je bil drugi najbolj citirani raziskovalec na področju globalnih odnosov z javnostmi na svetu, kar je pokazala bibliometrična analiza 521 člankov, ki so bili objavljeni med leti 1983-2019 v šestih glavnih znanstvenih revijah s tega področja.

25. januar 2021 | Dosežki, FDV

Študenti programa Novinarske študije del mednarodnega projekta EUFACTCHECK

V okviru predmeta Novinarstvo in internet (nosilec: izr. prof. dr. Igor Vobič) so študentke in študenti konceptualno spoznavali prakso preverjanja dejstev (angl. factchecking). Delo pri predmetu je potekalo v skladu z metodologijo mednarodnega projekta EUFACTCHECK, ki povezuje več kot 20 fakultet iz 15 evropskih držav.

22. januar 2021 | Mednarodno, FDV

Razpis volitev v Študentski svet FDV za študijsko leto 2020/2021

V skladu s 35. členom Statuta Univerze v Ljubljani in 10.a členom Pravilnika o volitvah predstavnikov študentov v študentske svete članic in organe članic Univerze v Ljubljani ter v skladu s pozivom rektorja Univerze v Ljubljani se razpiše volitve v Študentski svet Fakultete za družbene vede.

22. januar 2021

Nova raziskava: Prihodnost držav blaginje, 2015: Evropa naših otrok

Cilj mednarodnega projekta je bil proučiti vrednote in stališča ljudi glede prioritet države blaginje v prihodnosti in primerjati med seboj stališča posameznikov iz držav, ki pripadajo različni tipom držav blaginje.

18. januar 2021

Teorija in praksa 4/2020

Številni prispevki v tej številki povezujejo izkušnje iz pretekle globalne krize in trenutne krize z namenom učenja in boljšega razumevanja. Čeprav kriz večinoma ne moremo preprečiti, jih lahko premagamo z načrtnim učenjem in vedenjem, ravno globalne sistemske krize nas nenehno učijo, kako pomembna je sposobnost (mednarodnega in domačega) sodelovanja. ​

15. januar 2021 | TiP

[Založba FDV] Jernej Kaluža in Sašo Slaček Brlek (ur.): V senci digitalnih velikanov. Sodobni trendi v slovenskem digitalnem novinarstvu

Publikacija preizprašuje komunikacijski potencial interneta in vlogo novih tehnologij v družbenem komuniciranju. Pri tem se osredotoča na vprašanje, kako se v času prevlade digitalnih komunikacijskih tehnologij spreminjata narava novinarskega dela in zmožnost novinarstva, da izpolnjuje svojo normativno družbeno vlogo.

12. januar 2021

Prof. dr. Petra Roter sodelovala na mednarodni konferenci ob 25. obletnici daytonskega mirovnega sporazuma

V svojem prispevku je prof. Roter govorila o implementaciji evropskih norm o človekovih pravicah in manjšinskih pravicah (kot sestavni del človekovih pravic) ter o načinih naslavljanja dileme, posebej relevantne v kontekstu Bosne in Hercegovine, o doslednem zagotavljanju pravic posameznikov in preprečevanju kakršne koli diskriminacije npr. na osnovi etnične samoopredelitve na način, ki ne ogroža t. i. vitalnih nacionalnih interesov treh konstitutivnih narodov v tej državi.

11. januar 2021 | Mednarodno

[Založba FDV] Primož Mlačnik: Poročilo o melanholiji. Primer Kafka

Moderna melanholija Zahoda je protislovna. Med družbenimi razmerji, ki predstavljajo potencialne vire melanholije, in melanholičnimi posamezniki obstaja velik razkorak. Po eni strani so melanholični ljudje družbeno nezaželeni – njihova notranja nesreča je pogosto predmet medicinskih, verskih in popularnopsiholoških obravnav.

11. januar 2021 | Nova knjiga

Prenehajte z uničevanjem Radia Študent! ​

Katedra za novinarstvo, Katedra za medijske in komunikacijske študije, Center za raziskovanje družbenega komuniciranja, Oddelek in Katedra za kulturologijo, Katedra za analitsko sociologijo, Katedra za tuje strokovne jezike, Katedra za tržno komuniciranje in odnose z javnostmi, Oddelek za komunikologijo ter druge sodelavke in sodelavci Fakultete za družbene vede Univerze v Ljubljani opozarjamo, da je nadaljnje delovanje Radia Študent ključnega pomena za ohranjanje raznolikosti slovenske medijske krajine in za demokratično javno sfero.

08. januar 2021

[Založba FDV] Radikalizacija v smeri nasilja: temeljni koncepti, nekateri tuji pristopi in primer Slovenije

Knjiga temelji na tezi, da je radikalizacija, ki vodi v nasilje, kompleksen družbeni pojav, s katerim se lahko učinkoviteje soočimo le z širokim družbeno inkluzivnim pristopom.

04. januar 2021 | Nova knjiga