Skoči do osrednje vsebine

Novice in obvestila

Doc. dr. Danijel Crnčec in prof. dr. Ana Bojinović Fenko sta objavila raziskavo o Sloveniji kot stresnem testu zunanje razsežnosti energetske politike Evropske unije z vidika vpliva Rusije in ZDA

Članek se osredotoča na poseben zgodovinski in geopolitični položaj Slovenije, ki vpliva na njeno stališče v okviru energetske politike EU do ZDA in Rusije.

30. marec 2022

Okrogla miza »Varnostne razmere v Ukrajini: geopolitični in strateški vidiki«

Evro-Atlantski svet Slovenije (EASS) in Katedra za obramboslovje Fakultete za družbene vede Univerze v Ljubljani sta 25. 3. 2022 organizirala okroglo mizo, katere namen je bil oceniti strateške in geopolitične vidike vojne v Ukrajini, posledice vojne za obstoječi mednarodni red in mir, geopolitične premike med velikimi silami, odzivanje zahodnih varnostnih struktur, kot sta EU in NATO.

29. marec 2022

Smeri razvoja: 60 let politologije v Sloveniji

Na treh panelih so govorci in udeleženci reflektirali razvoj politične znanosti v Sloveniji zadnjih 60 let.

29. marec 2022

[Kariernik] izobražujemo za prihodnost

Katja Pančur, magistrica študijskega programa Evropske študije o pomembnih znanjih in kompetencah, ki jih je osvojila na FDV, o svoji poklicni poti in o pomenu družboslovja.

24. marec 2022

Nov znanstveni članek: Vpliv institucij na odločitve podjetij iz manj razvitih trgov o lokaciji mednarodnih napotitev (avtorji: Iris Koleša, Anže Burger in Michael Dickmann)

V objavljenem članku pojasnijo, kako na odločitve podjetij iz manj razvitih trgov o lokaciji mednarodnih napotitev vplivajo institucionalni konteksti držav pošiljateljic in sprejemnic na delo v tujini napotenih zaposlenih.

24. marec 2022 | Publikacija

Prof. dr. Dejan Verčič s prof. dr. Sónio Pedro Sebastião z Univerze v Lizboni uredil posebno številko znanstvene revije o strateškem komuniciranju in državljanski dinamiki

»Strateško komuniciranje ni le poslovna in/ali politična praksa, temveč je enako ali še bolj pomembno za civilnodružbeno in državljansko delovanje ter omogočanje in spodbujanje družbenih sprememb«.

23. marec 2022 | Publikacija

Prispevek v knjigi o volilnih sistemih na subnacionalnih ravneh oblasti v evropskih državah

Pri ugledni založbi Routledge je nedavno izšla obsežna večavtorska knjiga, ki vsebuje kar 42 poglavij, v katerih avtorji iz skorajda vseh evropskih držav analizirajo volilne sisteme, ki se uporabljajo za izvolitev različnih političnih organov na regionalnih in lokalnih volitvah.

21. marec 2022 | Publikacija

Nov znanstveni članek “Item Nonresponse in Web Versus Other Survey Modes: A Systematic Review and Meta-Analysis”

Dr. Gregor Čehovin, izr. prof. dr. Katja Lozar Manfreda (Center za družboslovno informatiko) in prof. dr. Michael Bosnjak (Inštitut Roberta Kocha in Univerza v Trierju) so objavili znanstveni članek z naslovom “Item Nonresponse in Web Versus Other Survey Modes: A Systematic Review and Meta-Analysis”.

21. marec 2022

Pogovor z Boštjanom Videmškom pri predmetu Strokovna angleščina

V četrtek, 3. marca 2022, je v okviru predmeta Strokovna angleščina za študente programov Študije politike in države in Javne politike in uprava potekal pogovor z Boštjanom Videmškom, novinarjem, publicistom in ambasadorjem evropskega podnebnega pakta, in sicer o perečih svetovnih temah.

15. marec 2022

[Kariernik] Izobražujemo za prihodnost

Klemen Balanč, diplomant študijskega programa Politologija - javne politike in uprava, o študiju na FDV, pomenu družboslovja in o svoji karierni poti.

11. marec 2022 | Kariernik