Novice in obvestila

Ker tvoje mnenje šteje - sodeluj v mednarodni raziskavi EVROŠTUDENT VII – Socialni in ekonomski pogoji življenja študentov/k v Evropi

Študente in študentke vabimo, da sodelujete v anketi v mednarodni raziskavi EVROŠTUDENT VII – Socialni in ekonomski pogoji življenja študentov/k v Evropi.

04. junij 2019 | FDV

Izšla nova številka revije Journal of Comparative Politics

Izšla je druga številka dvanajstega letnika revije Journal of comparative politics (JCP), ki izhaja dvakrat letno v e-obliki.

04. junij 2019

[Knjižna novost] Lokalna demokracija v Sloveniji: značilnosti lokalnih volitev 2018

Zbornik »Lokalna demokracija v Sloveniji: značilnosti lokalnih volitev 2018« predstavlja skupek šestih prispevkov, ki z različnih teoretskih in aplikativnih perspektiv obravnavajo lokalno demokracijo; središče analize so nedavne lokalne volitve.

04. junij 2019 | FDV

[FDV Kariernik] Kam gre ta svet?

Objavljamo kolumno asist. dr. Jureta Požgana s katedre za Mednarodne odnose.

03. junij 2019 | FDV, Kariernik

C.O.S.M.I.C. - Metode in orodja za podporo neformalnih oskrbovalcev migrantov in strokovnjakov, ki delajo z njimi

Namen projekta CO.S.M.I.C je podpreti neformalne oskrbovalce migrante, skupino, ki je izpostavljena dvojnemu tveganju za diskriminacijo in stigmatizacijo.

03. junij 2019 | Za medije, FDV

Objavljen razpis za kandidate za mlade raziskovalce v letu 2019

Na spletni strani Univerze v Ljubljani je objavljen razpis za kandidate za mlade raziskovalce v letu 2019.

31. maj 2019 | FDV

Na Fakulteti za družbene vede smo gostili enega izmed vodilnih raziskovalcev na področju moških študij, prof. dr. Franka Kariorisa

V maju 2019 je na povabilo Centra za kulturne in religijske študije na FDV gostoval eden izmed vodilnih raziskovalcev na področju moških študij, prof. dr. Frank Karioris, iz Univerze v Pittsburghu.

30. maj 2019 | FDV

Teorija in praksa: Posebna številka 2019

Izšla je posebna številka revije Teorija in praksa na temo Nastajajoči novi svetovni red: novi trendi, ki zahtevajo nove odgovore. Celotna številka z gostujočim urednikom, zaslužnim profesorjem Marjanom Svetličičem, je izdana v angleškem jeziku.

30. maj 2019 | TiP

Nacionalna konferenca o odpravi prekarnosti na Fakulteti za družbene vede združila predstavnike države, gospodarstva, sindikatov, civilne družbe in stroke

V organizaciji Inštituta za študije prekariata in v sodelovanju Univerze v Ljubljani, Fakultete za družbene vede (FDV), Ekonomske fakultete in Pravne fakultete, danes na FDV poteka Nacionalna konferenca o odpravi prekarnosti. Največji dogodek na področju obravnave prekarnosti do sedaj je prvič v takem številu in na enem mestu združil predstavnike petih ključnih deležnikov: države, gospodarstva, sindikatov, civilne družbe in stroke.

29. maj 2019 | FDV

Izšla posebna številka revije Journal of Public Affairs na temo Interest groups and public affairs in the contemporary Balkans

V sourednišvu Danice Fink Hafner in Cliva S. Thomasa je izšla posebna številka revije Journal of Public Affairs na temo Interest groups and public affairs in the contemporary Balkans.

28. maj 2019 | FDV