Novice in obvestila

Nova publikacija o medsektorskem sodelovanju za trajnostno prihodnost (avtorici: Jana Arbeiter in Maja Bučar)

Publikacija je del serije publikacij projekta Bridge 47, ki so nastale z namenom podpore zagovorništvu cilja 4.7 ciljev trajnostnega razvoja Agende 2030 v evropskih in svetovnih politikah. Ustvarjene so tako, da spodbujajo razpravo in predstavljajo avtorjev pogled na izbrano temo.

31. avgust 2021

PCT je pogoj za vse, ki vstopijo v prostore fakultete

Prebolevnost, cepljenost ali testiranje (PCT) je pogoj za vse, ki vstopijo v prostore fakultete. Potrebna dokazila morate imeti pri sebi, ob preverbi gre v nasprotnem primeru za disciplinsko kršitev.

30. avgust 2021

[Kariernik 2021] Izobražujemo za prihodnost

Bojan Albahari, samozaposlen v kulturi – prevajalec, urednik in recenzent, o svoji izkušnji študija in karierni poti: "Kdor si v času študija izbere konkretno nišo in že med študijem postane strokovnjak na določenem ozkem področju, ima prednost pred ostalimi. Prej ali slej bo našel svoje sanjsko delovno mesto ali si ga celo sam ustvaril."

30. avgust 2021 | Kariernik

[Kariernik 2021] Izobražujemo za prihodnost

Vodja projektov Daša Kastelic o svoji izkušnji študija: "Svoje delo in izkušnje lahko opišem kot neprecenljive, saj mi je prav študij kulturologije omogočil tako širino in zanimanje za različna področja. Če bi me danes kdo vprašal, ali bi se ponovno odločila za študij kulturologije, bi mu vsekakor pritrdila."

26. avgust 2021 | Kariernik

[Kariernik 2021] Izobražujemo za prihodnost

Urška Golob, mednarodno certificirana managerka delovne sreče in kadrovnica, o svoji izkušnji študija in karierni poti: "FDV je zagotovo fakulteta, ki ti da širino in te nenehno spodbuja, da raziskuješ in ohranjaš kritičen um."

23. avgust 2021 | Kariernik

[Kariernik 2021] Izobražujemo za prihodnost

Nina Meh Savić, svetovalka za odnose z javnostmi na Biotehniškem izobraževalnem centru Ljubljana, o svoji izkušnji študija in karierni poti: "Povežite svoje znanje s prakso in pridobite praktične izkušnje že v času študija. Bodite prilagodljivi, vztrajni in pripravljeni na vseživljenjsko učenje."

19. avgust 2021 | Kariernik

Nova publikacija o transformativnem učenju (avtorici: Jana Arbeiter in Maja Bučar)

Članici Centra za mednarodne odnose UL FDV doc. dr. Jana Arbeiter in prof. dr. Maja Bučar sta v sklopu projekta Bridge 47 pripravili publikacijo ‘Transformative Education – Bridging Education for Change’. Projekt Bridge 47 sooblikujejo evropske in globalne civilnodružbene organizacije, med njimi je tudi Platforma SLOGA. Namen projekta je mobilizacija civilne družbe, da bi ta s pomočjo globalnega učenja prispevala k pravičnosti in izkoreninjenju revščine po svetu

16. avgust 2021

[Kariernik 2021] Izobražujemo za prihodnost

Tinca Lukan, mlada raziskovalka na Fakulteti za družbene vede, o svoji izkušnji študija in karierni poti: "Na praktični ravni mi je FDV poleg kvalitetnega študijskega programa omogočil tudi pridobivanje izkušenj v tujini, kar je pomembno vplivalo na mojo nadaljnjo karierno pot."

16. avgust 2021 | Kariernik

[Kariernik 2021] Izobražujemo za prihodnost

Nina Pejić, asistentka in mlada raziskovalka na Centru za mednarodne odnose FDV, o svoji izkušnji študija in karierni poti: "Oseba ne uspe, ker je obiskovala fakulteto. Oseba uspe, ker je fakulteto in celotno študijsko obdobje rasti izkoristila."

12. avgust 2021 | Kariernik

Ob 95-letnici zaslužnega profesorja Zdenka Roterja

Te dni praznuje častitljivi jubilej zaslužni profesor ljubljanske univerze in naše fakultete dr. Zdenko Roter, utemeljitelj sociologije religije na Slovenskem in eden najuglednejših raziskovalcev odnosov med politiko in religijo v svetovnem merilu.

12. avgust 2021