Novice in obvestila

[Galerija FDV] Odprto samo s seboj: Epidemični dnevnik študentk in študentov kulturologije

Ideja za razstavo v sklopu Galerije FDV je nastala na podlagi opazovanja vplivov Covid-19 epidemije na naša javna in zasebna življenja.

22. februar 2021 | Galerija FDV

[Založba FDV] Irena Bačlija Brajnik ur.: Dictionary on Public Administration Management

Slovar upravljanja javne uprave je nastal tako, da so študenti poiskali opise glavnih specializiranih izrazov pri predmetu Upravljanje javne uprave na univerzitetnem programu Politologija - Javne politike in uprava. Potem ko so se študentje seznanili z bogatim in razširjenim področjem upravnih znanosti, so se avtonomno odločili za tri ključne besede, ki so jih raziskali in za katere so napisali definicije.

22. februar 2021 | Nova knjiga

[Založba FDV] Igor Lukšič: Politična antropologija

Delo predstavlja pregled razvoja idej o političnem posredovanju naravne in družbe od Platona do nastanka politične antropolgije kot posebne discipline. Avor posebno pozornost namenja razmerju politike do posameznika, družine, spola, rase, naroda in analizira moč ritualov.

19. februar 2021 | Nova knjiga

[Založba FDV] Karl H. Müller, Niko Toš: Nove zasnove primerjalnih anketnih raziskav

Tekst Nove zasnove primerjalnih anketnih raziskav nakaže vzpon in zaton tradicionalnih primerjalnih anketnih raziskav na širšem družboslovnem področju; nakaže prehode iz znanosti 1.0 k znanosti 2.0 ter omejitve in nove možnosti v koncipiranju primerjalnega anketnega raziskovanja.

19. februar 2021 | Nova knjiga

Študenti pripravili dokument predlogov prioritet slovenskega predsedovanja Svetu EU

Študentje in študentke pri predmetu Diplomacija EU so pod mentorstvom asist. dr. Jane Arbeiter pripravili nabor predlogov prioritet slovenskega predsedovanja Svetu EU.

18. februar 2021

[Kariernik 2021] Izobražujemo za prihodnost

Dr. Jernej Pintar, direktor Tehnološkega parka Ljubljana, o svoji izkušnji študija in izbiri poklicne poti: "To so najboljša leta, da nekaj začneš ali ustvariš. Bodi ambiciozen. Edino tu imaš svobodo, nizke stroške, energijo, prijatelji so pripravljeni vskočiti, mentorje, čas in dovolj si še mlad, da se ti oprostijo napake. Ne biti len ali pasiven."

18. februar 2021 | Kariernik

Teorija in praksa - Posebna številka 2020

Posebna številka revije Teorija in praksa, ki sta jo uredili gostujoči urednici, prof. dr. Danica Fink-Hafner in prof. dr. Tanja Oblak Črnič, z naslovom “MEDNARODNA AKADEMSKA MOBILNOST KOT SOCIALNA KONSTRUKCIJA,” obravnava vprašanja študijske mobilnosti v visokošolskem izobraževanju tako s perspektive njenih akterjev – študentov in profesorjev – kot tudi samih institucij in javnih politik na tem področju.

17. februar 2021 | TiP

[Kariernik 2021] izobražujemo za prihodnost

Maja Burja, tekstopiska pri podjetju Luna\TBWA, o svoji izkušnji študija in izbiri poklicne poti: "V 1. letniku študija sem obiskala predavanje enega bolj znanih slovenskih kreativnih direktorjev, ki nam je predstavil svojo karierno pot. Tistega večera v predavalnici 13 sem se odločila, da je to tisto, kar hočem početi v življenju."

15. februar 2021 | Kariernik

Izobražujemo za prihodnost

Fakulteta za družbene vede UL je na informativnih dnevih, ki sta potekala 12. in 13. februarja, predstavila 11 dodiplomskih programov. Prijava je možna do 19. marca.

13. februar 2021 | Dogodek

Dostop do revije New Statesman

New Statesman je britanska revija z dolgoletno tradicijo političnega poročanja in analiz ter kulturnih prispevkov. Izhaja tedensko.

12. februar 2021