Novice in obvestila

Teorija in praksa 2/2021

Tokratna številka revije Teorija in praksa obsega dva tematska sklopa: angleški tematski sklop z naslovom Zmožnost države v 21. stoletju, ki se ukvarja z epistemološkim izzivom pri raziskovanju države v 21. stoletju, slovenski sklop pa tematizira nekatere ključne družbene in kulturne spremembe ter s temi spremembami povezano transformacijo vloge medijev v proizvodnji družbenega védenja.

12. julij 2021 | TiP

Teorija in praksa 1/2021

Letošnja prva številka revije Teorija in praksa obsega 6 slovenskih in štiri angleške članke ter dve recenziji knjig. Vabljeni k prebiranju znanstvenih besedil o socilanih inovacijah, prekarizaciji zaposlovanja, politični razpravi na twitterju, o spolu in jeziku na trgu delovne sile,...

24. marec 2021 | TiP

Teorija in praksa - Posebna številka 2020

Posebna številka revije Teorija in praksa, ki sta jo uredili gostujoči urednici, prof. dr. Danica Fink-Hafner in prof. dr. Tanja Oblak Črnič, z naslovom “MEDNARODNA AKADEMSKA MOBILNOST KOT SOCIALNA KONSTRUKCIJA,” obravnava vprašanja študijske mobilnosti v visokošolskem izobraževanju tako s perspektive njenih akterjev – študentov in profesorjev – kot tudi samih institucij in javnih politik na tem področju.

17. februar 2021 | TiP

Teorija in praksa 4/2020

Številni prispevki v tej številki povezujejo izkušnje iz pretekle globalne krize in trenutne krize z namenom učenja in boljšega razumevanja. Čeprav kriz večinoma ne moremo preprečiti, jih lahko premagamo z načrtnim učenjem in vedenjem, ravno globalne sistemske krize nas nenehno učijo, kako pomembna je sposobnost (mednarodnega in domačega) sodelovanja. ​

15. januar 2021 | TiP