Novice in obvestila

Teorija in praksa 3 (2019)

Izšla je tretja redna številka revije Teorija in praksa, s tematskim sklopom in članki, objavljena v celoti v angleškem jeziku. Teme člankov tematskega sklopa z gostjočima urednikoma, prof. dr. Francem Malijem ter dr. Jennie Kristino Oloffson, se nanašajo na tveganja novih tehnologij, pišejo o javnem diskurzu o vesoljskem raziskovanju, o družbeni sprejemljivosti dobrih virusov,... Samostojni članki pa obravnavajo javnopolitična omrežja, ubesedovanje občutljivih konceptov na področju družboslovnih anket,...

20. november 2019 | TiP

Teorija in praksa 2 (2019)

Izšla je druge redna številka znanstvene revije Teorija in praksa s šestimi slovenskimi in petimi angleškimi članki. Obravnavane teme se dotikajo področja migracij, kolektivnih delovnih razmerij, izzivov evropske unije, internetnega dostopa in romskih pomočnikov v osnovnošolskih sistemih ...

16. julij 2019 | TiP

Teorija in praksa: Posebna številka 2019

Izšla je posebna številka revije Teorija in praksa na temo Nastajajoči novi svetovni red: novi trendi, ki zahtevajo nove odgovore. Celotna številka z gostujočim urednikom, zaslužnim profesorjem Marjanom Svetličičem, je izdana v angleškem jeziku.

30. maj 2019 | TiP

Teorija in praksa 1 (2019)

Prva, obsežna številka revije Teorija in praksa s 14-imi članki, tremi združenimi v tematski sklop, prinaša zanimive teme s področja sociologije, varnostnih politik ter lokalno in globalno obarvana znanstvena dognanja. Vabljeni k branju člankov.

09. april 2019 | TiP, FDV

Teorija in praksa 4 (2018)

Izšla je še zadnja številka revije Teorija in praksa iz leta 2018, ki tokrat vključuje dva tematska sklopa in sicer na temo Kakovost življenja, skupnost in oskrba starejših ljudi gostujočih urednic Zdenke Šadl in Maše Filipovič Hrast ter tematski sklop na temo obeležitve 150-letnice izhajanja časopisa Slovenski narod, z gostujočima urednikoma Moniko Kalin Golob ter Jernejem Amonom Prodnikom. Številka vključuje tudi kazalo letnika.

23. januar 2019 | TiP