Novice in obvestila

Slavnostna akademija Zahvalnega dne Slovenske znanstvene fundacije

Komunikator znanosti leta 2019 je postal dr. Sašo Dolenc. Med prejemniki priznanj na letošnji akademiji tudi prof. dr. Maca Jogan in prof. dr. Aleksandra Kanjuo Mrčela. Čestitamo!

30. januar 2020 | Dosežki, FDV

Izšel slovenski suplement znanstvene revije Javnost­ – The Public

Urednik slovenskega suplementa znanstvene revije je izr. prof. dr. Igor Vobič, član Katedre za novinarstvo in Centra za raziskovanje družbenega komuniciranja, ki proučuje probleme algoritimizacije družbenega komuniciranja, pri čemer posebno pozornost posveča novinarstvu.

15. januar 2020 | Dosežki, FDV