Novice in obvestila

Poziv študentske skupnosti Vladi Republike Slovenije in Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport na temo študentske problematike

Rektorji, sindikati in ŠS opozarjajo na zaskrbljujoč položaj študentk in študentov, v katerem so se znašli zaradi zaprtja fakultet. Slabšanje duševnega, socialnega in družbenega stanja študentske skupnosti, je, kot so zapisali, posledica nerazumevanja in neodzivnosti akterjev šolske politike v Sloveniji.

16. april 2021 | FDV

Izjava o pomenu vključevanja družbenih ved v reševanje pandemije

Med iniciatorji in sopodpisniki izjave je tudi Mednarodni simpozij o raziskovanju odnosov z javnostmi – BledCom, ki ga vsako poletje organizira Fakulteta za družbene vede v Ljubljani.

16. april 2021 | FDV

Objava raziskovalnih podatkov v družboslovju in humanistiki (posnetek s predavanja)

Vabimo vas k ogledu predavanja o objavi raziskovalnih podatkov v odprtem dostopu – podpora nacionalnih raziskovalnih infrastruktur za humanistiko in družboslovje

13. april 2021

Raziskovalna destinacija - Slovenija

Vabljeni k ogledu videa o Sloveniji kot raziskovalni destinaciji.

13. april 2021 | Mednarodno

[Založba FDV] Rado Bohinc: Univerza in država. Pravna analiza družbenega položaja univerze

Knjiga je sporočilo o velikem razkoraku med ustavno zagotovljeno in dejansko avtonomnostjo univerze v veljavnem pravnem redu RS ter resničnem življenju, pa tudi o tem, da se v danem pravnem okviru le stežka vzpostavljajo razmerja verodostojnega partnerstva med univerzo in državo, kar je pogoj za udejanjanje njene družbene odgovornosti.

09. april 2021 | Nova knjiga

[Založba FDV] Marjan Svetličič: China in the World Economy and its Economic Relations with Slovenia: Past, Present and the Future

Dejstvo je, da Kitajska postaja glavni igralec svetovnega gospodarstva in politike. Cilj te knjige je torej predstaviti glavne značilnosti razvoja Kitajske v preteklosti in morebitne prihodnje trende, ki lahko bistveno vplivajo na gospodarske in politične odnose Slovenije s to veliko državo.

31. marec 2021 | Nova knjiga

[Založba FDV] Božo Cerar: Slovenski diplomatski pojmovnik

Diplomacija – pogosto se terminološko in konceptualno enači z zunanjo politiko – je tudi obrt z lastno terminologijo, stroka z lastnimi tehnikami ter tudi lastnim pojmovnim aparatom in besednjakom. Neustrezna uporaba izrazov in besed v diplomaciji je ne le odraz nestrokovnosti določene diplomacije, temveč lahko vodi tudi do usodnih nesporazumov.

29. marec 2021 | Nova knjiga

Študenti pripravili 12 operativnih rešitev izzivov podjetja

Letos so študenti Kadrovskega menedžmenta pri predmetih Kadrovska praksa in Praktikum sodelovali s Pivovarna Laško Union d.o.o. V skupinah so pripravili 12 operativnih rešitev izzivov podjetja na področju mentoriranja, vključevanja in raznolikosti ter nagrajevanja.

26. marec 2021

[Založba FDV] Nina Perger: Razpiranje horizontov možnega: O nebinarnih spolnih in seksualnih identitetah v Sloveniji

Delo obravnava vsakdanje življenje spolno in/ali seksualno nebinarnih oseb. Gre za družbeni skupini tistih, ki se ne identificirajo z družbi bolj ali manj poznanimi oznakami na ravni seksualnosti (heteroseksualnost – gej/lezbijka) in na ravni spola (moški/ženska).

26. marec 2021 | Nova knjiga

[Kariernik 2021] Izobražujemo za prihodnost

Anica Ferlin, višja svetovalka na Upravi Republike Slovenije za zaščito in reševanje, o svoji izkušnji študija in poklicni poti: "Med študijem sem pridobila organizacijske sposobnosti, sposobnosti načrtovanja aktivnosti, dela v timu, priprave različnih dokumentov in analitična znanja, kar moj delodajalec prepoznava kot veliko dodano vrednost."

25. marec 2021 | Kariernik