Skoči do osrednje vsebine

Novice in obvestila

O protislovjih medijev in novinarstva v socialistični Jugoslaviji v reviji Prispevki za novejšo zgodovino

Tematsko številko Prispevkov za novejšo zgodovino sestavlja osem znanstvenih člankov v angleškem jeziku, ki proučujejo protislovja medijev in novinarstva v socialistični Jugoslaviji. Članki so rezultat dela v okviru temeljnega projekta Vloga komunikacijskih neenakosti v dezintegraciji večnacionalne družbe, ki je v zadnjih treh letih potekal v sodelovanju Centra za raziskovanje družbenega komuniciranja na UL FDV in Inštituta za novejšo zgodovino.

01. junij 2022 | Publikacija

Nov znanstveni članek: Vpliv institucij na odločitve podjetij iz manj razvitih trgov o lokaciji mednarodnih napotitev (avtorji: Iris Koleša, Anže Burger in Michael Dickmann)

V objavljenem članku pojasnijo, kako na odločitve podjetij iz manj razvitih trgov o lokaciji mednarodnih napotitev vplivajo institucionalni konteksti držav pošiljateljic in sprejemnic na delo v tujini napotenih zaposlenih.

24. marec 2022 | Publikacija

Prof. dr. Dejan Verčič s prof. dr. Sónio Pedro Sebastião z Univerze v Lizboni uredil posebno številko znanstvene revije o strateškem komuniciranju in državljanski dinamiki

»Strateško komuniciranje ni le poslovna in/ali politična praksa, temveč je enako ali še bolj pomembno za civilnodružbeno in državljansko delovanje ter omogočanje in spodbujanje družbenih sprememb«.

23. marec 2022 | Publikacija

Prispevek v knjigi o volilnih sistemih na subnacionalnih ravneh oblasti v evropskih državah

Pri ugledni založbi Routledge je nedavno izšla obsežna večavtorska knjiga, ki vsebuje kar 42 poglavij, v katerih avtorji iz skorajda vseh evropskih držav analizirajo volilne sisteme, ki se uporabljajo za izvolitev različnih političnih organov na regionalnih in lokalnih volitvah.

21. marec 2022 | Publikacija

Družbeno nesprejemljivi diskurz kot krovni koncept za sovražno in negativno komuniciranje v spletnem okolju

Študija prof. dr. Vasje Vehovarja (Katedra za družboslovno informatiko in metodologijo UL FDV) in izr. prof. dr. Dejana Jontesa (Katedra za medijske in komunikacijske študije UL FDV) je raziskovala sovražne in druge negativne oblike javnega spletnega komuniciranja.

03. marec 2022 | Publikacija

Revija Javnost prinaša rezulate raziskav aktualnih razmer v medijih

Osem znanstvenih člankov v slovenskem jeziku prinaša rezultate raziskav, ki so potekale v zadnjih dveh letih in se večinoma nanašajo na aktualne razmere v medijski krajini, kakor tudi na splošnejše strukturne spremembe javne sfere, ki so rezultat digitalizacije in platformizacije družbenega komuniciranja ter političnih in ekonomskih dejavnikov.

16. februar 2022 | Publikacija

Izšla je nova številka revije Družboslovne razprave

Obsega izvirne znanstvene članke ter štiri recenzije svežih slovenskih izdaj del klasičnih avtorjev in avtoric s področij družboslovja in humanistike.

27. januar 2022 | Publikacija

Mitja Velikonja med soavtorji in souredniki knjige o zgodovini Jugoslavije

Študija je rezultat intenzivnega štiriletnega raziskovanja predvsem novih primarnih, pa tudi sekundarnih virov (domačih in tujih arhivov, /avto/biografij, dokumentacije, manj znane literature, osebnih pričevanj, medijev, kulturne in umetniške produkcije, javnomnenjskih anket, gospodarskih pokazateljev itn.).

25. januar 2022 | Publikacija

Članek o povezavah med kolokacijo podružnic in vzpostavljanju transnacionalnih upravnih odborov s povezanimi direktorji na sedežih mednarodnih podjetij (soavtorica: Andreja Jaklič)

Andreja Jaklič s CMO (FDV UL) je v soavtorstvu z mednarodno interdisciplinarno skupino raziskovalcev v visoko rangirani znanstveni reviji International Business Review (revija beleži faktor vpliva 5,9 in faktor navajanja 8,9) objavila prispevek o povezavah med ko-lokacijo podružnic in vzpostavljanju transnacionalnih upravnih odborov s povezanimi direktorji na sedežih mednarodnih podjetij.

20. januar 2022 | Publikacija

Izzivi in ovire širitve Evropske unije na Zahodni Balkan

Doc. dr. Jure Požgan, red. prof. Ana Bojinović Fenko in asist. dr. Faris Kočan s Centra za mednarodne odnose (Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani, Slovenija), so pri založbi IGI Global objavili dve poglavji v znanstveni monografiji z naslovom Challenges and Barriers to the European Union Expansion to the Balkan Region (slo. Izzivi in ovire širitve Evropske unije na Zahodni Balkan).

12. januar 2022 | Publikacija