Skoči do osrednje vsebine

Novice in obvestila

Asist. dr. Iris Koleša in prof. dr. Andreja Jaklič objavili poglavje o zaposlovanju diaspor med internacionalizacijo podjetij

Poglavje najprej oriše oblike prispevkov diaspor h gospodarskemu razvoju in rasti ter njihove determinante. Avtorici se nato osredotočita na gospodarski potencial zaposlovanja diaspor med internacionalizacijo podjetij in pri tem predstavita tako priložnosti kot tudi izzive tovrstnega pristopa h kadrovskemu menedžmentu.

19. september 2022 | FDV, Objave

Nov izvirni znantsveni članek v reviji Social Science Computer Review

Članek se ukvarja z razumevanjem heterogenosti internetnih rab in veščin med starejšimi uporabniki interneta, pri čemer posebno pozornost posveča odnosu med različnimi oblikami digitalnega udejstvovanja in socialnimi neenakostmi med starejšimi uporabniki.

02. september 2022 | FDV, Objave

[Nova objava]: dr. Faris Kočan o izzivih razvoja v pokonfliktnih družbah na primeru Republike Srbske

V članku avtor analizira, kako je politična elita v Republiki Srbski (RS) tekom pogajanj za podpis Stabilizacijsko-pridružitvenega sporazuma instrumentalizirala (etnične) delitve v Bosni in Hercegovini (BiH), da bi ohranila status quo RS.

23. avgust 2022 | FDV, Objave