Skoči do osrednje vsebine

Novice in obvestila

[Založba FDV] Ralph Tench, Dejan Verčič, Ansgar Zerfass, Ángeles Moreno, Piet Verhoeven: Komunikacijska odličnost

Profesorji z univerz v Leedsu, Ljubljani, Leipzigu, Madridu in Amsterdamu v knjigi povzamejo izsledke svojega desetletnega sodelovanja pri raziskovanju odnosov z javnostmi in strateškega komuniciranja v Evropi.

10. maj 2023 | Nova knjiga, Založba FDV

[Založba FDV] Raymond Williams: Televizija

Knjiga predstavlja pomembne osnove za razprave s tehnološko determinističnimi teorijami o kompleksnem razmerju med družbo in tehnologijo, o vlogi namere pri tehnološkem razvoju ter o družbeni uporabi tehnologije.

24. april 2023 | Nova knjiga, Založba FDV

[Založba FDV] Gregor Moder: Antigona

Avtor z izvirnim branjem tako Sofoklove igre kot tudi Heglove produktivne predelave Antigoninega mita pokaže, da je včasih edina pot skozi globoka družbena protislovja v tem, da razparamo okvir, znotraj katerega so se tista protislovja sploh pokazala kot protislovja.

24. marec 2023 | Nova knjiga, Založba FDV

[Založba FDV] Igor Lukšič in Marinko Banjac: Vloga politološke misli Adolfa Bibiča pri razvoju politologije v Sloveniji

V zborniku so zbrani povzetki znanstvene konference, organizirane v spomin na 90. letnico rojstva profesorja dr. Adolfa Bibiča, utemeljitelja politologije na Slovenskem in v Jugoslaviji.

22. marec 2023 | Nova knjiga, Založba FDV

[Založba FDV] Irena Bačlija Brajnik in Vladimir Prebilič: Finančni viri slovenskih občin

V knjigi avtorja podata natančen pregled davčnih virov slovenskih občin, analitični vpogled v ravnanje občin z njihovim premoženjem ter vpogled v večino davčnih in nedavčnih tekočih virov občin.

10. marec 2023 | Nova knjiga, Založba FDV

[Založba FDV] Marina Trkman: Uporabljati ali ne uporabljati #OstaniZdrav

Znanstvena monografija obravnava področje skrbi posameznikov za preventivno zdravje družbe.

30. januar 2023 | Nova knjiga

[Založba FDV] Zdravko Mlinar: Družboslovno raziskovanje med profesionalizacijo in podružbljanjem - Prvi zvezek

Avtor s svojim delom v dveh zvezkih prvič v Sloveniji celostno odpira prostor tudi za občansko raziskovanje/znanost.

12. januar 2023 | Nova knjiga

[Založba FDV] Andrej Ferlinc: Pravna država v Sloveniji in onkraj

Delo predstavlja kritično refleksijo o delovanju in pomanjkljivostih pravne države v Sloveniji in širše, ne le s teoretičnega in z normativnega vidika, ampak tudi z vidika dolgotrajne prakse delovanja v pravosodja. - Doc. dr. Matjaž Nahtigal

09. januar 2023 | Nova knjiga

[Založba FDV]: Simona Kukovič, Miro Haček in Vladimir Prebilič: Domoljubna in državljanska zavest med mladimi

Monografija obravnava vprašanja, ki se nanašajo na splošna stališča mladih do domoljubja ter na poznavanje ključnih dogodkov in ljudi v obdobju osamosvajanja ter njihovo poznavanje državnih simbolov, slovenske ustave, političnega sistema, človekovih pravic in demokracije.

06. januar 2023 | Nova knjiga

[Založba FDV] Alexander Wendt: Družbena teorija mednarodne politike

Alexander Wendt je eden najprepoznavnejših raziskovalcev v disciplini mednarodnih odnosov (MO) in utemeljiteljev družbene teorije MO, tj. konstruktivizma. Z umeščanjem te v odnos do osrednjih teorij MO, tj. (neo)realizma in teorije racionalne izbire, je Wendt prispeval k ontološki (racionalizem vs. konstruktivizem) in epistemološki (pozitivizem vs. postpozitivizem) razpravi v MO.

05. januar 2023 | Nova knjiga