Skoči do osrednje vsebine

Novice in obvestila

[Založba FDV] Marina Trkman: Uporabljati ali ne uporabjlati #OstaniZdrav

Znanstvena monografija obravnava področje skrbi posameznikov za preventivno zdravje družbe.

30. januar 2023 | Nova knjiga

[Založba FDV] Zdravko Mlinar: Družboslovno raziskovanje med profesionalizacijo in podružbljanjem - Prvi zvezek

Avtor s svojim delom v dveh zvezkih prvič v Sloveniji celostno odpira prostor tudi za občansko raziskovanje/znanost.

12. januar 2023 | Nova knjiga

[Založba FDV] Andrej Ferlinc: Pravna država v Sloveniji in onkraj

Delo predstavlja kritično refleksijo o delovanju in pomanjkljivostih pravne države v Sloveniji in širše, ne le s teoretičnega in z normativnega vidika, ampak tudi z vidika dolgotrajne prakse delovanja v pravosodja. - Doc. dr. Matjaž Nahtigal

09. januar 2023 | Nova knjiga

[Založba FDV]: Simona Kukovič, Miro Haček in Vladimir Prebilič: Domoljubna in državljanska zavest med mladimi

Monografija obravnava vprašanja, ki se nanašajo na splošna stališča mladih do domoljubja ter na poznavanje ključnih dogodkov in ljudi v obdobju osamosvajanja ter njihovo poznavanje državnih simbolov, slovenske ustave, političnega sistema, človekovih pravic in demokracije.

06. januar 2023 | Nova knjiga

[Založba FDV] Alexander Wendt: Družbena teorija mednarodne politike

Alexander Wendt je eden najprepoznavnejših raziskovalcev v disciplini mednarodnih odnosov (MO) in utemeljiteljev družbene teorije MO, tj. konstruktivizma. Z umeščanjem te v odnos do osrednjih teorij MO, tj. (neo)realizma in teorije racionalne izbire, je Wendt prispeval k ontološki (racionalizem vs. konstruktivizem) in epistemološki (pozitivizem vs. postpozitivizem) razpravi v MO.

05. januar 2023 | Nova knjiga