Novice in obvestila

[Založba FDV] Primož Mlačnik: Poročilo o melanholiji. Primer Kafka

Moderna melanholija Zahoda je protislovna. Med družbenimi razmerji, ki predstavljajo potencialne vire melanholije, in melanholičnimi posamezniki obstaja velik razkorak. Po eni strani so melanholični ljudje družbeno nezaželeni – njihova notranja nesreča je pogosto predmet medicinskih, verskih in popularnopsiholoških obravnav.

11. januar 2021 | Nova knjiga

[Založba FDV] Radikalizacija v smeri nasilja: temeljni koncepti, nekateri tuji pristopi in primer Slovenije

Knjiga temelji na tezi, da je radikalizacija, ki vodi v nasilje, kompleksen družbeni pojav, s katerim se lahko učinkoviteje soočimo le z širokim družbeno inkluzivnim pristopom.

04. januar 2021 | Nova knjiga