Novice in obvestila

[Založba FDV] Simona Kukovič: Trideset let slovenske državnosti: razvoj lokalne samouprave

Po osamosvojitvi Republike Slovenije je bilo uvajanje lokalne samouprave eno izmed najpomembnejših in hkrati najzahtevnejših nalog v novi državi, saj je šlo pri tem za korenito spremembo dotedanje samoupravno-komunalne ureditve v smeri klasične lokalne samouprave evropskega tipa.

18. junij 2021 | Nova knjiga

[Založba FDV] Miro Haček: Trideset let slovenske državnosti: politični procesi in politična participacija

Avtor analizo slovenskega političnega sistema začenja s poglobljeno analizo vprašanja demokratičnega razvoja na Slovenskem in analizo obdobja osamosvojitve ter demokratičnega prehoda.

18. junij 2021 | Nova knjiga

[Založba FDV] Marjan Brezovšek, Miro Haček: Trideset let slovenske državnosti: institucionalizacija slovenske demokracije

Znanstvena monografija »Trideset let slovenske državnosti: institucionalizacija slovenske demokracije« je politološko obarvana in celovita analiza institucionalnosti slovenskega političnega sistema, s posebnim poudarkom na politoloških elementih ključnih institucij političnega sistema.

18. junij 2021 | Nova knjiga

[Založba FDV] Janja Vuga Beršnak: Kulturne značilnosti slovenske družbe in njen odnos do varnosti : vojska na stičišču zahtev države, pričakovanj družbe in lastne pohlepnosti

Znanstvena monografija preučuje posameznikov/-čin odnos do vojske, preko odnosa do varnosti in kulturnih značilnosti slovenske družbe. Za opredeljevanje te je v središču Hofstedejeva (2001) klasifikacija kulturnih dimenzij, k čemur avtorica dodaja ugotovitve nekaterih slovenskih avtoric in avtorjev. Odnos do varnosti je tako uokvirjen s slovensko kulturo in pojasnjevan skozi longitudinalne meritve javnega mnenja (SJM). Pri tem sta poudarjena odnos do tveganja, ki je v slovenski družbi izrazito negativen, in percepcija okolja kot varnostnega mehurčka.

14. junij 2021 | Nova knjiga

[Založba FDV] Peter Stanković: Zgodovina slovenskega celovečernega igranega filma. 2, Preporod slovenskega filma (1988-2004)

V drugi polovici osemdesetih let 20. stoletja je slovenski film zašel v krizo. Snemali so se filmi, ki niso prepričali ne gledalcev ne kritikov, obisk kinematografskih predstav je strmo padal, zaradi ekonomske krize je bilo za proizvodnjo na voljo vedno manj denarja, predvsem pa se je med ljudmi zasidralo prepričanje, da je slovenski film popolnoma negledljiv.

06. maj 2021 | Nova knjiga

[Založba FDV] Jasna Mikić: Spol in jezik

Knjiga Spol in jezik je plod večletnega poglobljenega in disciplinarno razvejenega uvida v teoretsko obravnavo izbranega pojava ter temu ustreznega lastnega večdisciplinarnega em- piričnega raziskovanja.

06. maj 2021 | Nova knjiga

[Založba FDV] Rado Bohinc: Univerza in država. Pravna analiza družbenega položaja univerze

Knjiga je sporočilo o velikem razkoraku med ustavno zagotovljeno in dejansko avtonomnostjo univerze v veljavnem pravnem redu RS ter resničnem življenju, pa tudi o tem, da se v danem pravnem okviru le stežka vzpostavljajo razmerja verodostojnega partnerstva med univerzo in državo, kar je pogoj za udejanjanje njene družbene odgovornosti.

09. april 2021 | Nova knjiga

[Založba FDV] Marjan Svetličič: China in the World Economy and its Economic Relations with Slovenia: Past, Present and the Future

Dejstvo je, da Kitajska postaja glavni igralec svetovnega gospodarstva in politike. Cilj te knjige je torej predstaviti glavne značilnosti razvoja Kitajske v preteklosti in morebitne prihodnje trende, ki lahko bistveno vplivajo na gospodarske in politične odnose Slovenije s to veliko državo.

31. marec 2021 | Nova knjiga

[Založba FDV] Božo Cerar: Slovenski diplomatski pojmovnik

Diplomacija – pogosto se terminološko in konceptualno enači z zunanjo politiko – je tudi obrt z lastno terminologijo, stroka z lastnimi tehnikami ter tudi lastnim pojmovnim aparatom in besednjakom. Neustrezna uporaba izrazov in besed v diplomaciji je ne le odraz nestrokovnosti določene diplomacije, temveč lahko vodi tudi do usodnih nesporazumov.

29. marec 2021 | Nova knjiga

[Založba FDV] Nina Perger: Razpiranje horizontov možnega: O nebinarnih spolnih in seksualnih identitetah v Sloveniji

Delo obravnava vsakdanje življenje spolno in/ali seksualno nebinarnih oseb. Gre za družbeni skupini tistih, ki se ne identificirajo z družbi bolj ali manj poznanimi oznakami na ravni seksualnosti (heteroseksualnost – gej/lezbijka) in na ravni spola (moški/ženska).

26. marec 2021 | Nova knjiga