Novice in obvestila

[Založba FDV] Rado Bohinc: Univerza in država. Pravna analiza družbenega položaja univerze

Knjiga je sporočilo o velikem razkoraku med ustavno zagotovljeno in dejansko avtonomnostjo univerze v veljavnem pravnem redu RS ter resničnem življenju, pa tudi o tem, da se v danem pravnem okviru le stežka vzpostavljajo razmerja verodostojnega partnerstva med univerzo in državo, kar je pogoj za udejanjanje njene družbene odgovornosti.

09. april 2021 | Nova knjiga

[Založba FDV] Marjan Svetličič: China in the World Economy and its Economic Relations with Slovenia: Past, Present and the Future

Dejstvo je, da Kitajska postaja glavni igralec svetovnega gospodarstva in politike. Cilj te knjige je torej predstaviti glavne značilnosti razvoja Kitajske v preteklosti in morebitne prihodnje trende, ki lahko bistveno vplivajo na gospodarske in politične odnose Slovenije s to veliko državo.

31. marec 2021 | Nova knjiga

[Založba FDV] Božo Cerar: Slovenski diplomatski pojmovnik

Diplomacija – pogosto se terminološko in konceptualno enači z zunanjo politiko – je tudi obrt z lastno terminologijo, stroka z lastnimi tehnikami ter tudi lastnim pojmovnim aparatom in besednjakom. Neustrezna uporaba izrazov in besed v diplomaciji je ne le odraz nestrokovnosti določene diplomacije, temveč lahko vodi tudi do usodnih nesporazumov.

29. marec 2021 | Nova knjiga

[Založba FDV] Nina Perger: Razpiranje horizontov možnega: O nebinarnih spolnih in seksualnih identitetah v Sloveniji

Delo obravnava vsakdanje življenje spolno in/ali seksualno nebinarnih oseb. Gre za družbeni skupini tistih, ki se ne identificirajo z družbi bolj ali manj poznanimi oznakami na ravni seksualnosti (heteroseksualnost – gej/lezbijka) in na ravni spola (moški/ženska).

26. marec 2021 | Nova knjiga

[Založba FDV] Simona Kukovič, Miro Haček: Lokalno vodenje: med politiko in upravo

Monografija se poglobljeno ukvarja z dihotomijo med politiko in birokracijo na lokalni ravni oblasti, ki v upravni in politični znanosti velja za eno osnovnih točk v raziskovanju razmerja med politiko na eni strani in vrhom birokracije na drugi strani.

23. marec 2021 | Nova knjiga

[Založba FDV] Mirt Komel: Moderna filozofija. Univerzitetni učbenik

Moderna filozofija : Univerzitetni učbenik je primarno zastavljen kot študijski pripomoček za študente pri istoimenskem predmetu, pisan pa je tako, da je dostopen za branje vsakomur, ki je kot humanist ali družboslovec ali intelektualec ali človek kulture nasploh zainteresiran za filozofsko stvar samo.

23. marec 2021 | Nova knjiga

[Založba FDV] Karl H. Muller, Niko Toš: Naproti novim oblikam družboslovja

Ta knjiga se osredinja na tri glavne teme: na celostni prehod področij znanosti iz tradicionalne konfiguracije Znanosti 1.0 v smeri znanosti 2.0.

09. marec 2021 | Nova knjiga

[Založba FDV] Niko Toš, ur.: Vrednote v prehodu XIII. Slovenija v mednarodnih in medčasovnih primerjavah ISSP 2017–2019, ESS 2018, SJM 2018–2020

Posebnost prikazov raziskav, vključenih v VP XIII. je, da nakaže metodološke inovacije, in sicer prehod iz osebnega intervjuja na pisno in internetno anketo.

09. marec 2021 | Nova knjiga

[Založba FDV] Irena Bačlija Brajnik ur.: Dictionary on Public Administration Management

Slovar upravljanja javne uprave je nastal tako, da so študenti poiskali opise glavnih specializiranih izrazov pri predmetu Upravljanje javne uprave na univerzitetnem programu Politologija - Javne politike in uprava. Potem ko so se študentje seznanili z bogatim in razširjenim področjem upravnih znanosti, so se avtonomno odločili za tri ključne besede, ki so jih raziskali in za katere so napisali definicije.

22. februar 2021 | Nova knjiga

[Založba FDV] Igor Lukšič: Politična antropologija

Delo predstavlja pregled razvoja idej o političnem posredovanju naravne in družbe od Platona do nastanka politične antropolgije kot posebne discipline. Avor posebno pozornost namenja razmerju politike do posameznika, družine, spola, rase, naroda in analizira moč ritualov.

19. februar 2021 | Nova knjiga