Novice in obvestila

[Založba FDV] Andrej Grasselli ur.: Mednarodno humanitarno pravo

V zborniku enaindvajset avtorjev razpravlja o vojni in z njo povezanimi etičnimi, moralnimi in pravnimi vprašanji, mednarodnem humanitarnem pravu in temah, ki se nanašajo nanj, ter o Sloveniji in mednarodnem humanitarnem pravu.

17. november 2020 | Nova knjiga

[Založba FDV] Andrej Sotlar, Anton Grizold in Janja Vuga Beršnak: Institucionalizacija nacionalne varnosti Republike Slovenije

Sodobni pristop razumevanja človekove varnosti nadgrajuje tradicionalne koncepte varovanja pred zunanjim sovražnikom s celovitim pristopom zagotavljanja osebnostne integritete posameznika, ki poleg ogrožanja posameznikove telesne in duševne integritete vključujejo tudi upravljanje tveganj revščine, kršenja človekovih pravic in degradacije naravnega okolja.

10. november 2020 | Nova knjiga

[Založba FDV] Bogomil Ferfila: Države afriškega islama

S knjigo Države afriškega islama avtor končuje nekaj desetletij dolgo znanstveno, strokovno in potovalno analizo 54 držav z večinskim muslimanskim prebivalstvom, ki temelji tudi na bivanju v najnevarnejših državah sveta kot so Afganistan, Irak, Sirija ter na empiričnih zapisih iz prve roke o teh posebnih državah in tragičnih usodah njihovih prebivalcev.

21. oktober 2020 | Nova knjiga

[Knjižna novost] From Economic to Energy Transition. Three Decades of Transitions in Central and Eastern Europe (ur. Matúš Mišík in Veronika Oravcová)

Pri založbi Palgrave Macmillan je izšla knjiga “From Economic to Energy Transition. Three Decades of Transitions in Central and Eastern Europe” (ur. Matúš Mišík in Veronika Oravcová), v kateri je objavljeno tudi poglavje o Sloveniji.

12. oktober 2020 | Nova knjiga

[Založba FDV] Doc. dr. Marinko Banjac: Uvod v kvalitativne metode zbiranja podatkov

Izšel je učbenik, primarno namenjen študentom politologije, vendar hkrati uporaben tudi kot študijsko gradivo za vse, ki želijo pridobiti informacije ne le o metodah zbiranja podatkov, temveč tudi kvalitativnemu raziskovanju (v družboslovju) nasploh.

22. september 2020 | Nova knjiga

[Založba FDV] Osnove demografije in demografski razvoj Slovenije

Knjiga predstavlja celovito temeljno znanstveno delo na področju demografije s številnimi presečišči z drugimi disciplinami. Prinaša celovit pregled za demografsko vedo pomembnih teorij in predstavi ključne demografske pojave, zlasti umrljivost, rodnost in selivnost.

02. september 2020 | Nova knjiga, FDV

[Založba FDV] Alenka Krašovec in Tomaž Deželan, ur.: Volilno leto

V knjigi je pozornost usmerjena na volilno leto, v katerem so zajete tako predsedniške volitve s konca leta 2017 kot parlamentarne volitve iz sredine leta 2018.

15. junij 2020 | Nova knjiga, FDV

[Založba FDV] Andrej Kirn: Družbena alternativa in entropija

Negativne družbenoekološke posledice globalnih razsežnosti je povzročil človek sam s spreminjanjem prostora, favne in flore, z obsegom potreb in načinom zadovoljevanja teh.

01. junij 2020 | Nova knjiga

[Založba FDV] Ana Tkalac Verčič: Odnosi z javnostmi

Založba FDV je bogatejša za delo prof. dr. Ane Tkalac Verčič. Knjiga je odlična podlaga za visokošolski študij odnosov z javnostmi, obenem pa zaradi praktičnih primerov in nasvetov nepogrešljiv vodnik tudi za praktike odnosov z javnostmi.

28. maj 2020 | Nova knjiga, FDV

[Založba FDV] Danica Fink Hafner: Populizem

Založba FDV je bogatejša za delo prof. dr. Danice Fink-Hafner, v katerem ob upoštevanju nepopolnosti populističnih ideologij v ožjem smislu pojasni konceptualizacijo njihovega umeščanja v levo–desni kontinuum in ideološko mavrico populizmov.

25. maj 2020 | Nova knjiga