Novice in obvestila

[Knjižna novost EARL] Procesi in odnosi v Vzhodni Aziji

Izšla je knjiga, ki predstavlja odmeven raziskovalni dosežek sodelujočih v Raziskovalnem središču za Vzhodno Azijo (EARL).

20. december 2019 | Nova knjiga, FDV

[Knjižna novost] Maruša Pušnik: Kulturna zgodovina elektronskih medijev: od telefona do walkmana

Knjiga je plod avtoričinega večletnega raziskovanja zgodovine medijev, predvsem pa akademskega zanimanja za razvoj elektronskih medijev na področju Slovenije.

03. december 2019 | Nova knjiga, FDV

[Knjižna novost] Petindvajset let lokalne samouprave v Republiki Sloveniji, ur. Simona Kukovič in Miro Haček

Zbornik »Petindvajset let lokalne samouprave v Republiki Sloveniji« je nastal kot obeležje omenjenega jubileja; za njegovo nastajanje pa so zaslužni najuglednejši strokovnjaki slovenske lokalne samouprave s politološkega, zakonodajnega, ustavnega in upravnega področja.

03. december 2019 | Nova knjiga, FDV

[Knjižna novost] Jana Nadoh Bergoč in Dana Mesner Andolšek: Ethical Infrastructure: The Road to Moral Management

Knjiga raziskuje prisotnost in razvoj etičnih infrastruktur v organizacijah, odnos med posameznimi elementi obstoječe etične infrastrukture in njihov vpliv na moralno vedenje menedžerjev v podjetjih.

24. oktober 2019 | Nova knjiga, FDV

[Knjižna novost] Karmen Šterk in Jan Klokočovnik: Lepota po evropsko

Izšla je nova knjiga Karmen Šterk in Jana Klokočovnika z naslovom Lepota po evropsko.

05. junij 2019 | Nova knjiga, FDV

[Založba FDV] Izšla je knjiga Simone Kukovič in Mira Hačka z naslovom Lokalno politično vodenje: glas svetnikov

Knjigarna FDV je bogatejša za knjigo avtorjev Simone Kukovič in Mira Hačka z naslovom Lokalno politično vodenje: glas svetnikov. Znanstvena monografija se osredotoča na največjo skupino izvoljenih politikov v državi, in sicer na občinske svetnike.

18. marec 2019 | Nova knjiga, FDV

[Založba FDV] Izšla je knjiga Sama Pavlina z naslovom Naproti nacionalnemu sistemu spremljanja zaposljivosti visokošolskih diplomantov?

Knjigarna FDV je bogatejša za e-knjigo avtorja Sama Pavlina z naslovom Naproti nacionalnemu sistemu spremljanja zaposljivosti visokošolskih diplomantov?

19. februar 2019 | Nova knjiga, FDV

[Založba FDV] Izšla je knjiga Harolda Adamsa Innisa Pristranost komuniciranja

Pri Založbi FDV, v zbirki Theoria, je izšla knjiga Harolda Adamsa Innisa Pristranost komuniciranja. Innisovo delo Pristranost komuniciranja je v sodobni medijski teoriji in pri analizi »medijskega agregata« nepogrešljivo.

23. januar 2019 | Nova knjiga

[Založba FDV] Primož Medved - Evropske trajnostne soseske

Založbi FDV je izšla knjiga Primoža Medveda z naslovom Evropske trajnostne soseske. V monografiji je sedem reprezentativnih evropskih trajnostnih sosesk podrobno analiziranih po identificiranih trajnostnih gradnikih, razvrščenih v štiri stebre trajnostnega urbanega razvoja: družbeno-ekonomska uravnoteženost, trajnostna raba naravnih virov, trajnostni promet in urbanistični elementi trajnostnega razvoja.

03. januar 2019 | Nova knjiga