Novice in obvestila

Za obdobje:

RSS

RSS

[Nova knjiga] Niko Toš predstavil najnovejšo knjigo Sociolog v dialogu

V torek, 19. septembra, je v sončni sobi Centra za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij potekala predstavitev knjige Nika Toša z naslovom Sociolog v dialogu, ki je pred kratkim izšla pri Založbi FDV.

21. september 2017 | Dogodek, Nova knjiga

Nova knjiga doc. dr. Nene Močnik pri založbi Routledge

Doc. dr. Nena Močnik je izdala samostojno monografijo z naslovom »Sexuality after War Rape: From Narrative to Embodied Research«, ki je izšla pri založbi Routledge. V monografiji avtorica kritično preizprašuje idejo seksualnosti skozi dosedanje raziskave, ter novinarske in umetniške prispevke, ki so v zadnjih dvajsetih letih vplivali na družbene reprezentacije o preživelih žrtvah spolnega nasilja med vojno v Bosni in Hercegovini.

11. september 2017 | Nova knjiga

[Založba FDV] Prihodnost slovenske države blaginje

Avtorji predstavljajo nekaj izbranih ugotovitev projekta NORFACE – Welfare states Future: Our children's Europe (Prihodnosti držav blaginje: Evropa naših otrok), v katerem sodeluje več držav, in sicer Velika Britanija (koordinator), Danska, Nemčija, Norveška in Slovenija.

07. september 2017 | Nova knjiga

[Novo pri Založbi FDV] Novi pristopi k izobraževanju in tematike Evropske unije: emocije, humor in kritična misel

Pri Založbi FDV je izšel zbornik Novi pristopi k izobraževanju in tematike Evropske unije: emocije, humor in kritična misel. Zbornik je uredil Marinko Banjac in je na voljo v prostem dostopu.

09. avgust 2017 | Nova knjiga

[Založba FDV] Razpotja in prelomi: spremembe na področju menedžmenta človeških virov v Sloveniji

Pri Založbi FDV je izšla nova knjiga, ki ponuja vpogled v delovanje organizacij na področju menedžmenta človeških virov v predkrizni in pokrizni perspektivi. Namenjena je akademski javnosti ter strokovnjakom in menedžerjem na področju človeških virov.

07. junij 2017 | Nova knjiga

Dekan FDV Rado Bohinc predstavil svojo najnovejšo knjigo

V sredo 17. maja 2017 je na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani potekala predstavitev knjige Rada Bohinca z naslovom Družbena odgovornost, ki je izšla pri Založbi FDV.

18. maj 2017 | Dogodek, Nova knjiga

[Založba FDV] Slovensko - ameriški odnosi: prvih 25 let

Pri Založbi FDV je izšla knjiga Dejana Ladike Slovensko - ameriški odnosi: prvih 25 let, v kateri avtor kritično obravnava nedoslednosti v slovenski zunanji politiki, tudi v odnosih z ZDA, kar zlasti mali državi otežuje uveljavljanje v mednarodni skupnosti.

12. maj 2017 | Nova knjiga

[Založba FDV] Rado Bohinc - Družbena odgovornost

Pri Založbi FDV je izšla knjiga Rada Bohinca z naslovom Družbena odgovornost. V knjigi so predstavljena izhodišča možnega novega razvojnega modela Slovenije, ki temelji na splošno sprejetih vrednotah 21. stoletja, vendar na bolj uravnoteženih razmerjih med delom in kapitalom, upošteva pa velike premike, ki jih v organizaciji človeške družbe terja skokovit tehnološki razvoj.

05. maj 2017 | Nova knjiga

Nova knjiga: Kaj je komunikacijska odličnost?

Profesor na FDV dr. Dejan Verčič je s kolegi z vodilnih evropskih univerz pri mednarodni založbi Palgrave Macmillan v Londonu izdal knjigo, ki temelji na desetletju proučevanja evropskih organizacij.

24. april 2017 | Nova knjiga

Pri Založbi FDV izšla knjiga Veliko popotovanje

Ibn Battuta (1304-1369) je bil islamski učenjak, popotnik in raziskovalec, berberskega rodu, znan po svojem 30-letnem popotovanju širom arabskega in muslimanskega sveta, kakor je opisano v pričujočem izboru odlomkov iz njegovega potopisa Veliko popotovanje.

31. marec 2017 | Nova knjiga