Novice in obvestila

Model UN Društva za Združene narode za Rusijo in Moskovskega državnega inštituta za mednarodne odnose

Model UN je igranje vlog, v kateri študentje posnemajo delo Združenih narodov. Udeleženci - delegati, opazovalci, predsedniki in strokovnjaki - nastopajo kot uradni predstavniki držav članic ZN in mednarodnih organizacij, ki so prišli na konferenco, da bi razpravljali o dnevnem redu. Rok za prijavo na simulacijo je 10. april.

16. marec 2021 | Mednarodno

Dekanja prof. dr. Monika Kalin Golob in prof. dr. Maja Bučar na mednarodni e-konferenci Oživljanje globalne ekonomije v novi normalnosti

Konferenco sta organizirali Fakulteta za družbene in humanistične vede Birla in Birla Global University, Bhubaneswar, Odisha, Indija.

26. februar 2021 | Mednarodno

Študenti programa Novinarske študije del mednarodnega projekta EUFACTCHECK

V okviru predmeta Novinarstvo in internet (nosilec: izr. prof. dr. Igor Vobič) so študentke in študenti konceptualno spoznavali prakso preverjanja dejstev (angl. factchecking). Delo pri predmetu je potekalo v skladu z metodologijo mednarodnega projekta EUFACTCHECK, ki povezuje več kot 20 fakultet iz 15 evropskih držav.

22. januar 2021 | Mednarodno, FDV

Prof. dr. Petra Roter sodelovala na mednarodni konferenci ob 25. obletnici daytonskega mirovnega sporazuma

V svojem prispevku je prof. Roter govorila o implementaciji evropskih norm o človekovih pravicah in manjšinskih pravicah (kot sestavni del človekovih pravic) ter o načinih naslavljanja dileme, posebej relevantne v kontekstu Bosne in Hercegovine, o doslednem zagotavljanju pravic posameznikov in preprečevanju kakršne koli diskriminacije npr. na osnovi etnične samoopredelitve na način, ki ne ogroža t. i. vitalnih nacionalnih interesov treh konstitutivnih narodov v tej državi.

11. januar 2021 | Mednarodno