Novice in obvestila

Odziv Katedre za obramboslovje na Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o vojaški dolžnosti

Na Katedri za obramboslovje menimo, da je Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o vojaški dolžnosti potreben širše javne razprave in da bi moral temeljiti na obsežnem raziskovanju različnih možnosti za popolnjevanje Slovenske vojske, kot tudi na raziskavah odnosa mladih do vojaške dolžnosti, saj jih sprememba Zakona najbolj prizadeva.

21. april 2021 | Aktualno

Izjava Senata Fakultete za družbene vede ob posegih v akademsko svobodo

Na pobudo posameznih članic in članov senata je Senat FDV UL sprejel naslednjo izjavo ob posegih v akademsko svobodo Če pade svoboda mišljenja, padejo vsi dosežki civilizacije:

16. marec 2021 | Aktualno