Skoči do osrednje vsebine

prof. dr. Simona Kustec

Splošne informacije
Video predstavitev
Življenjepis
Bibliografija
Povezave
 • prof. dr. Simona Kustec, visokošolska učiteljica
  Kontaktne informacije:
  Službeni telefon: 01/ 5805-178
  Email: is.jl-inu.vdf@cetsuk.anomis
  Govorilne in uradne ure:

  Po predhodni najavi in dogovoru preko e-pošte

   


  Prostor:
  B 203
  Sodelovanje pri predmetih:

  Dodiplomski študij
  Analiza politik
  Izvajanje in vrednotenje javnih politik

  Podiplomski študij
  Primerjalne politike človekovih pravic
  Ekspertna področja:
  - politika človekovih pravic in demokracija

  - analiza politik in javne politike

  - vrednotenje javnih politik

  - governance, regulatorne politike in RIA

  - volilne študije in volilno vedenje

  - politike športa
   • doktorica politologije (2005)
  • redna profesorica za področje analize politik, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (2016) in Venice International University, Benetke, Italija (2019/20) ter raziskovalka na Centru za politološke raziskave, Univerza v Ljubljani, Inštitut za družbene vede (1999)
  • gostujoča predavateljica na Fakulteti za upravo, Univerza v Ljubljani (predmet Regulatorne politike na 2. Stopnji študija), Fakulteti za politične znanosti Univerze v Zagrebu, Hrvaška (predmeti Javne politike na diplomski stopnji, predmeti Vrednotenje javnih politik in Policy mreže na doktorski stopnji)  
  • visokošolska učiteljica, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (2006) in Venice International University, Benetke, Italija (2019)
  • nosilka temeljnega projekta »Kapital (pred)volilnih kampanj in demokratični razvoj države in družbe« (JP-2289), (1. 5. 2009 – 30. 4. 2012)
  • nosilka ciljno raziskovalnega projekta »Učinkovita državna podpora za športno aktivnost državljanov« (1. 10. 2010 – 1. 10. 2012)
  • raziskovalka na temeljnem projektu »Razvoj integralnega modela kazalnikov za spremljanje in vrednotenje uspešnosti politik na področju e-uprave« (1.7.2011-30.6.2014)
  • slovenska raziskovalka in predstavnica upravnega odbora COST Action IS0806 “The True European Voter: A Strategy For Analysing the Prospects of European Electoral Democracy That Includes the West, the South and the East of the Continent“, koordinator profesor dr. Hermann Schmitt, Univerza v Mannheimu, Mannheimer Zentrum für Europäische Sozialforschung (MZES) (2009-2014)
  • slovenska raziskovalka projektnega konzorcija EU Preparatory Action in the field of sport, research project Action for Good Governance in Sport (AGGIS); coordinated by the Play the Game/ Danish Institute for Sports Studies (1.1.2012-30.4.2013)
  • - strokovna ocenjevalka projekta "Varieties of Democracy Project (V-Dem)" za Slovenijo ( od leta 2019 - )
  • slovenska predstavnica projekta Manifesto Research on Political Representation (prej Comparative Manifesto Project); koordinator profesor dr. Hans-Dieter Klingemann in dr. Andrea Volkens, Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung Gemeinnützige Gesellschaft mbH – WZB, Berlin, Nemčija (od leta 2009 dalje)
  • slovenska predstavnica projekta The Euromanifestos Project; koordinator profesor dr. Hermann Schmitt, Univerza v Mannheimu, Mannheimer Zentrum für Europäische Sozialforschung (MZES) (od leta 2001 dalje)
  • nacionalna sodelavka mednarodnega podatkovnega programa na področju volilnih študij The Comparative Study of Electoral Systems (CSES)
  • nacionalna sodelavka evropskega projekta evropskih volilnih študij European Election Studies (EES)
  • sodelavka pri projektu EU programa Vseživljenjsko učenje, Jean Monnet »Čutim Evropo: učenje evropskih vsebin v podeželskem okolju v šolskem letu 2012/13«
  • članica upravnega odbora The Association for the Study of Sport and the European Union
  • sourednica Sport & EU Review
  • - predstavnica znanosti v Svetu Varuha za človekove pravice RS (2019-2025)
  • - strokovna ocenjevalka Posebne natečajne komisije Uradniškega sveta Republike Slovenije (od leta 2008 dalje)
  • - članica Sveta za kakovost in evalvacije pri Ministrstvu za šolstvo in šport Republike Slovenije (od 2011 dalje)
  • - nacionalna strokovnjakinja za športno politiko in posebej politike boja proti dopingu v EU
  • - članica Komisije za mednarodno sodelovanje pri Olimpijskem komiteju Slovenije – Združenju športnih zvez (od leta 2006) in Komisije za ženske v športu (2012 dalje)
  • - strokovna evalvatorka Znanstvene komisije Agencije za raziskovanje republike Srbije
  • članica naslednjih strokovnih združenj in društev: članica IPSE – International Association for Political Sciences, Odbora za javne politike in Odbora za koncepte in metode; članica MPSA - The Midwest Political Science Association; članica ECPR – European Consortium for Political Research; članica NispaCee - The Network of Institutes and Schools of Public Administration in Central and Eastern Europe, sekcije za Analizo politik; članica EASM - The European Association for Sport Management; članica Association for the Study of Sport and the European Unon (2005 dalje), raziskovalne skupine Sports Policies and Governance in the EU; članica Hrvaškega politološkega društva; članica Slovenskega politološkega društva (1999 dalje) in članica izvršilnega odbora (2007-2009)
  • prejemnica naslednjih štipendij EU: Erasmus Teaching Staff Mobility Grant 2010-11 (Univerza v Stirlingu, Velika Britanija); Erasmus Mundus Action 2 (EMA2) Basileus project 2010-11 (Univerza v Zagrebu, Hrvaška); Teaching Staff Mobility Grant 2013-14 (Univerza Jyvaskyla, Finska)
  • doktorica politologije (2005)
  • redna profesorica za področje analize politik, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (2016) in Venice International University, Benetke, Italija (20919) ter raziskovalka na Centru za politološke raziskave, Univerza v Ljubljani, Inštitut za družbene vede (1999)
  • gostujoča predavateljica na Fakulteti za politične znanosti Univerze v Zagrebu, Hrvaška (predmeti Javne politike na diplomski stopnji, predmeti Vrednotenje javnih politik in Policy mreže na doktorski stopnji); Fakulteti za upravo, Univerza v Ljubljani (predmet Regulatorne politike na 2. Stopnji študija).  
  • visokošolska učiteljica, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (2006) in Venice International University, Benetke, Italija (2019)
  • nosilka temeljnega projekta »Kapital (pred)volilnih kampanj in demokratični razvoj države in družbe« (JP-2289), (1. 5. 2009 – 30. 4. 2012)
  • nosilka ciljno raziskovalnega projekta »Učinkovita državna podpora za športno aktivnost državljanov« (1. 10. 2010 – 1. 10. 2012)
  • raziskovalka na temeljnem projektu »Razvoj integralnega modela kazalnikov za spremljanje in vrednotenje uspešnosti politik na področju e-uprave« (1.7.2011-30.6.2014)
  • slovenska raziskovalka in predstavnica upravnega odbora COST Action IS0806 “The True European Voter: A Strategy For Analysing the Prospects of European Electoral Democracy That Includes the West, the South and the East of the Continent“, koordinator profesor dr. Hermann Schmitt, Univerza v Mannheimu, Mannheimer Zentrum für Europäische Sozialforschung (MZES) (2009-2014)
  • slovenska raziskovalka projektnega konzorcija EU Preparatory Action in the field of sport, research project Action for Good Governance in Sport (AGGIS); coordinated by the Play the Game/ Danish Institute for Sports Studies (1.1.2012-30.4.2013)
  • slovenska predstavnica projekta Manifesto Research on Political Representation (prej Comparative Manifesto Project); koordinator profesor dr. Hans-Dieter Klingemann in dr. Andrea Volkens, Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung Gemeinnützige Gesellschaft mbH – WZB, Berlin, Nemčija (od leta 2009 dalje)
  • slovenska predstavnica projekta The Euromanifestos Project; koordinator profesor dr. Hermann Schmitt, Univerza v Mannheimu, Mannheimer Zentrum für Europäische Sozialforschung (MZES) (od leta 2001 dalje)
  • nacionalna sodelavka mednarodnega podatkovnega programa na področju volilnih študij The Comparative Study of Electoral Systems (CSES)
  • nacionalna sodelavka evropskih volilnih študij European Election Studies (EES)
  • sodelavka pri projektu EU programa Vseživljenjsko učenje, Jean Monnet »Čutim Evropo: učenje evropskih vsebin v podeželskem okolju v šolskem letu 2012/13«
  • članica upravnega odbora The Association for the Study of Sport and the European Union
  • sourednica Sport & EU Review
  • strokovna ocenjevalka natečajne komisije Uradniškega sveta Republike Slovenije (od leta 2008 dalje)
  • članica Sveta za kakovost in evalvacije pri Ministrstvu za šolstvo in šport Republike Slovenije (od 2011 dalje)
  • nacionalna strokovnjakinja za športno politiko in posebej politike boja proti dopingu v EU
  • članica Komisije za mednarodno sodelovanje pri Olimpijskem komiteju Slovenije – Združenju športnih zvez (od leta 2006) in Komisije za ženske v športu (2012 dalje)
  • strokovna evalvatorka Znanstvene komisije Agencije za raziskovanje republike Srbije
  • članica naslednjih strokovnih združenj in društev: članica IPSE – International Association for Political Sciences, Odbora za javne politike in Odbora za koncepte in metode; članica MPSA - The Midwest Political Science Association; članica ECPR – European Consortium for Political Research; članica NispaCee - The Network of Institutes and Schools of Public Administration in Central and Eastern Europe, sekcije za Analizo politik; članica EASM - The European Association for Sport Management; članica Association for the Study of Sport and the European Unon (2005 dalje), raziskovalne skupine Sports Policies and Governance in the EU; članica Hrvaškega politološkega društva; članica Slovenskega politološkega društva (1999 dalje) in članica izvršilnega odbora (2007-2009)
  • prejemnica naslednjih štipendij EU: Erasmus Teaching Staff Mobility Grant 2010-11 (Univerza v Stirlingu, Velika Britanija); Erasmus Mundus Action 2 (EMA2) Basileus project 2010-11 (Univerza v Zagrebu, Hrvaška); Teaching Staff Mobility Grant 2013-14 (Univerza Jyvaskyla, Finska).


  Osebna bibliografija