Skoči do osrednje vsebine

prof. dr. Miroslav Stanojević

Splošne informacije
Video predstavitev
Življenjepis
Bibliografija
Povezave
 • prof. dr. Miroslav Stanojević, visokošolski učitelj
   Kontaktne informacije:
   Službeni telefon: 01/ 5805-221
   Email: is.jl-inu.vdf@civejonats.valsorim
   Govorilne in uradne ure:
   Ob predhodnem dogovoru po elektronski pošti..
   Prostor:
   DS 09
   Sodelovanje pri predmetih:
   Ekspertna področja:
  • Miroslav Stanojević, Redni profesor dr.

   Redni profesor na Fakulteti za družbene vede, Univerza v Ljubljani; v obdobju 2009-2020 predstojnik Centra za proučevanje organizacij in človeških virov Inštituta za družbene vede FDV.

   Leta 1987 doktoriral s področja sociologije na Fakulteti za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani s disertacijo na temo Kapitalistični produkcijski način in proizvodna delitev dela. Diplomiral je in magistriral s področja političnih ved na Fakulteti za politične vede Univerze v Beogradu.

   Njegove raziskave vključujejo sociologijo dela in industrijske odnose, marketizacijo državno reguliranih ('real socialističnih') družb in preobrazbo industrijskih odnosov v Sloveniji. Vključen je v raziskovalna omrežja, ki se ukvarjajo s sindikati, zaposlitvenimi razmerji in upravljanjem človeških virov v EU in državah srednje vzhodne Evrope. Od leta 1993 je na Fakulteti za družbene vede vključen v pedagoški proces v katerem je odgovoren za predmetno področje industrijskih odnosov na dodiplomski in podiplomski stopnji.

   Novejše objave:
    1. STANOJEVIĆ, Miroslav, KRAŠOVEC, Alenka. The crisis and the changing nature of political exchange in Slovenia. V: EBBINGHAUS, Bernhard (ur.). The role of social partners in managing Europe's great recession : crisis corporatism or corporatism in crisis?. Abingdon; New York: Routledge, 2022. Str. 212-234, ilustr. Routledge studies in the political economy of the welfare state. ISBN 978-1-032-02984-9, ISBN 1-032-02984-6, ISBN 978-1-032-02974-0, ISBN 1-032-02974-9. [COBISS.SI-ID 74308099]

   2. STANOJEVIĆ, Miroslav. Slovenia: neo-corporatism under the neo-liberal turn. Employee relations, ISSN 0142-5455, 2018, vol. 40, no. 4, str. 709-724, doi: 10.1108/ER-01-2017-0008. [COBISS.SI-ID 35648605]
    
   3. STANOJEVIĆ, Miroslav, KANJUO-MRČELA, Aleksandra, BREZNIK, Maja. Slovenia at thecrossroads : increasing dependence on supranational institutions and the weakening ofsocial dialogue. European journal of industrial relations, ISSN 0959-6 8 0 1 . P r i n t ed . , S e p . 2 0 1 6 , v o l . 2 2 , n o . 3 , s t r . 2 8 1 - 2 9 4 , d o i :10.1177/0959680116643205. [COBISS.SI-ID 34212445].

    4. STANOJEVIĆ, Miroslav. Sindikalne strategije v obdobju krize. Teorija in praksa : revija za družbena vprašanja, ISSN 0040-3598, maj-jun. 2015, letn. 52, št. 3, str. 394-416, 564, graf. prikazi. http://dk.fdv.uni-lj.si/db/pdfs/TiP2015_3_Stanojevic.pdf. [COBISS.SI-ID 4017608]

    5. STANOJEVIĆ, Miroslav. Conditions for a neoliberal turn : the cases of Hungary and
   Slovenia. European journal of industrial relations, ISSN 0959-6801. Junij 2014, let. 20,
   št. 2, st r. 97-112, doi: 10.1177/0959680113515609. [COBISS.SI-ID 32731229]
    
    6. STANOJEVIĆ, Miroslav, KLARIČ, Matej. The impact of socio-economic shocks on social dialogue in Slovenia. Transfer, 2013, vol. 19, no. 2, str. 217-226. [COBISS.SI-ID 31978333] 
    
    7.  STANOJEVIĆ, Miroslav. The rise and decline of Slovenian corporatism: local and European factors. Eur.-Asia stud., Jul. 2012, vol. 64, no. 5, str. 857-877. [COBISS.SI-ID 31346781], 
    
    8. CROWLEY, Stephen, STANOJEVIĆ, Miroslav. Varieties of capitalism, power resources, and historical legacies: explaining the Slovenian exception. Polit. soc., 2011, vol. 39, no. 2, str. 268-295, tabele, graf. prikazi, doi: 10.1177/0032329211405440. [COBISS.SI-ID 30330717], 
    
    9. STANOJEVIĆ, Miroslav, KRAŠOVEC, Alenka. Slovenia: social pacts and political exchange. V: AVDAGIC, Sabina (ur.), RHODES, Martin (ur.), VISSER, Jelle (ur.). Social pacts in Europe: emergence, evolution, and institutionalization. Oxford; New York: Oxford University Press, 2011, str. 232-256. [COBISS.SI-ID 30439005]