Skoči do osrednje vsebine

asist.   Miha Zimšek

Splošne informacije
Video predstavitev
Življenjepis
Bibliografija
Povezave
 • asist.   Miha Zimšek, raziskovalec
    Kontaktne informacije:
    Službeni telefon: 01/ 5805-227
    Email: is.jl-inu.vdf@kesmiz.ahim
    Govorilne in uradne ure:

    Prostor:
    B 105
    Sodelovanje pri predmetih:
    Ekspertna področja:
    Koncepti državljanstva, državljanska vzgoja, volilne študije, politična participacija (mladih) in civilno procesno pravo.
   • Miha Zimšek je magister politologije (Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani) in dodiplomski študent prava na Pravni fakulteti, Univerza v Mariboru. Trenutno dela kot sodelavec na projektu "Reševanje radikalizma preko aktivnega evropskega državljanstva skozi šole" (trACES), katerega koordinator je izr. prof. dr. Tomaž Deželan. Pred tem je kot raziskovalni asistent in svetovalec deloval na projektih: "Razvoj aktivnih državljanov Evrope skozi šolo" (dACES), "Youth absenteeism in elections in Europe", "Dimensions of Evidence in European Civil Procedure", in "Pilot project promoting the right to housing – Homelessness prevention in the context of evictions". Izkušnje z mednarodnimi projekti je pridobival kot koordinator oziroma vodja izmenjav v Franciji (Strasbourg), na Madžarskem (Felsőörs) in na Hrvaškem (Slavonski Brod) ter na usposabljanjih v Sloveniji, v Španiji (Madrid) in v Nemčiji (Diedorf).
   • Izbrana aktualna bibliografija:

    ZIMŠEK, Miha. Analiza volilnih kampanj v Mestni občini Celje na lokalnih volitvah leta 2010: diplomsko delo. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede, 2011.

    ZIMŠEK, Miha. Neusklajenost formalnih in realiziranih kurikulov državljanske vzgoje v Sloveniji: magistrsko delo. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede, 2015.

    ZIMŠEK, Miha. Zakonska urejenost delovnih razmerij v državah članicah Evropske unije. HRM: human resource management magazine, okt. 2013, letn. 11, št. 55, str. 44-48.

    DEŽELAN, Tomaž, ZIMŠEK, Miha. Trajnostni razvoj. V: BIJUKLIČ, Igor, SARDOČ, Mitja, DEŽELAN, Tomaž (ur.). Osnovni pojmi in dileme državljanske vzgoje. Ljubljana: i2, 2014.

    DEŽELAN, Tomaž, ZIMŠEK, Miha. Politična kultura. V: BIJUKLIČ, Igor, SARDOČ, Mitja, DEŽELAN, Tomaž (ur.). Osnovni pojmi in dileme državljanske vzgoje. Ljubljana: i2, 2014.    Osebna bibliografija