Skoči do osrednje vsebine

zasl. prof. dr. Marjan Svetličič

Splošne informacije
Video predstavitev
Življenjepis
Bibliografija
Povezave
 • zasl. prof. dr. Marjan Svetličič, znanstveni svetnik
   Kontaktne informacije:
   Službeni telefon: 01/ 5805-197
   Email: is.jl-inu.vdf@ciciltevs.najram
   Govorilne in uradne ure:

   Govorilne ure: sreda: 15.30 - 16.15, po predhodnem dogovoru po mailu.

   Office hours: Wednesday, 15.30 - 16.15, please make an appointment via mail address.


   Prostor:
   C 216
   Sodelovanje pri predmetih:

   Dodiplomski študij
   Mednarodni ekonomski odnosi
   Praktikum tehnike pogajanj z angleško terminologijo

   Podiplomski študij
   Medkulturna pogajanja

   Doktorski študij
   Politična ekonomija globalizacije
   Ekspertna področja:

   Mednarodni ekonomski odnosi

   Mednarodno poslovanje

   Multinacionalna podjetja

   Internacionalizacija in globalizacija

   Tuje neposredne investicije

   Male države in EU

   Pogajalske veščine
   Medkulturna pogajanja

  • Professor Emeritus, University of Ljubljana marjan.svetlicic@fdv.uni-lj.si

   Dr Marjan Svetličič je Emeritus profesor Univerze v Ljubljani, FDV, (bil tudi njen dekan) in bil preko 20 let predstojnik Centra za mednarodne odnose. Leta 2018 izvokjen za profesorja v European Centre for Peace and Development, Umiversity for Peace UN. Redno predava na GEA College, Ljubljana. Kot zunanji predavatelj predava pri raznih predmetih na EF UL in EPF Univerze v Mariboru ter na podiplomskih programih na Univerzah v Trentu, Trstu, Sarajevu, Skopju. Poleg predavanj rednih predmetov na do in podiplomskih programih (Mednarodni ekonomski odnosi, Politika mednarodnega poslovanja, Tehnika pogajanj, Medkulturna pogajanja,  Menedžment in globalizacija…). Izvaja tudi izobraževanja za posamezna podjetja in na Akademiji interncionalizacije zlasti s področja Pogajanj, Prepričljivega nastopanja in internacionalizacije dejavnosti podjetij. Leta 2002 imenovan za ambasadorja znanosti R. Slovenije leta 2014 pa dobil zlato plaketo Univerze v Ljubljani za prispevek njenemu razvoju ter leta 2015 plaketo FDV za življensko delo.  Leta 2007 izvoljen za  Fellow European Academy of International Business (EIBA, bil njen predsednik in podpredsednik), član Sveta TEPSA (Trans Europaen Policy Studies Association) in FP7 Advisory Group for International Scientific Cooperation, podpredsednik COST projekta The Emergence of Southern Multinationals. Leta 2017 je dobil Academy of International Business-CEE Chapter priznanje za izjemen porispevek  disciplini in praksi mednarodnega poslovanja v Srednji Evropi. Leta 1999 je bil uvrščen kot edini raziskovalec iz Srednje/Vzhodne Evrope v Who is Who in International Business and Research (E. Elgar). Je  član uredniških odborov mnogih mednarodnih revij in konzultant mednarodnih organizacij (na primer: UNCTAD, EU, UNDP, OECD, IFC, UNESCO, UN University Institute WIDER, and OSCE.). Bibliografija obsega preko 350 člankov, poglavij v knjigah in knjig, od tega veliko objavljenih v tujini.

   Poprejšnje funkcije: dekan FDV (Ljubljana; 1997-2000); Visiting Fellow, University of Reading, Department of Economics, Reading, UK, (1994);direktor Centra za sodelovanje z deželami v razvoju (od leta  1988 Centra za mednarodno sodleovanje in razvoj (1987-1990). Predsednik EIBA 2004, podpredsednik EIBA 2005-2007; član Steering Committee of the Standing Group of the European Consortium for Political Research (ECPR; 2006-2008), Direktor Raziskovalnega centra za sodelovanje z deželemi v razvoju (od 1998 Centra za mednarodno sodleovanje in razvoj, Ljubljana; 1987-1990); Visiting Fellow at the Institute of Development Studies, University of Sussex, UK (1976-1977) in University of Reading, UK 1994: bil tudi konzultant mnogih mednarodnih organizacij (na primer: UNCTAD, World bank-IFC, UNIDO, UNESCO, OECD Development Centre, IFC, UNDP, UN University Institute WIDER, OSCE and EU Commission).

   • Izbrana uvodna predavanja na mednarodnih konferencah:
   • Challenges of International Business in New Global Environment; keynote at Conference; Embracing the opportunities and challenges of Globalization - from the West, the East and the South, Aalborg, June 3, 2016;
   • Crises, globalization and academics : keynote speech at the AIB-CEE Annual Conference Competitiveness of CEE region in the global economy, Budapest, 9-11 Oct. 2014. Budapest, 2014.
   • New challenges to internationalization : keynote speech at the 5th Aalborg University Conference "Finding solutions to the new challenges of internationalization", 5. Jun. 2014, Aalborg, 2014.
   • Current economic situation in CEE and outlook - overview of CEE economies and future outlook : Research Conference on Business and Management in Central and Eastern Europe March 30, 2012 Vienna University of Economics and Business, Austria. Vienna, 2012. [COBISS.SI-ID 31517021]
   • Differences in higher education systems and competitiveness : ["Employability of Graduates & Higher Education Management Systems", Ljubljana, Sept. 27, 2012].
   • The European union : challenges at a time of global strategic reset. Kiyv: Simpozij: The EU, Central and Eastern Europe and Ukraine: Transformation, Prognosis and Perspectives, 16. Nov. 2012.
   • Higher education systems, employability and competitiveness : 75th Anniversary, Faculty of Economics University of Belgrade: International Scientific Conference From Global Crisis to Economic Growth. Which Way to Take? (22-22 Sept. 2012). Beograd, 2012.

    

   Specifične reference za pogajanja.
   Poleg predavanja predmeta Pogajanja na FDV, predava (je predaval) to snov še na podiplomskih programih na EF UL, na MBA programih FDV in EF,  GEA College (Ljubljana; leta 2018 izbran za najboljšega profesorja), na mednarodnih poletnih šolah, na MBA programu EF v Skopju, na podiplomskem programu regionalnega razvoja Univerze TRENTO (Italija). Predava na Akademiji internacionalizacije (GZS, Ministrstvo za gospodarstvo, EF, UL). Redno izvaja seminarje za poslovneže ter posebne programe za podjetja/ustanove, združenja. Med njimi, EVN (firma v avstrijski lasti) Skopje, Neptun (Skopje), Roche (Belgrade), Primorski tehnološki park, Kolektor, Mercator, Unior, Iskra mehanizmi, CEVITAS, Ministrstvo za Obrambo, Zbornica zdravstvene in babiške oskrbe. Po naročilu OVSE, Dunaj (Organizacija za varnost in sodelovanje v Evropi) izvedel dva programa usposabljanja na področju pogajanj za Ministrstvo za notranje zadeve Srbije.  Iz ocen udeležencev seminarjev za poslovneže; “veliko povezave s prakso, primeri iz prakse, konkretni predlogi, duhovitost, zanimivost, karizmatičnost predavatelja, dinamičnost, raznolikost načina podajanja, izkušen predavatelj, duhovit, dinamičen, prepričljiv, avtoritativen, odličen retorik….“.

    

  • Celotna bi9bliografina dostopna na COBISS : http://splet02.izum.si/cobiss/BibPersonal.jsp?init=t&lang=eng 

   1.  Knjige:
   2. Marjan Svetličič in Boštjan Udovič: Skrivnosti uspešnih pogajanj. GEA College 2022: https://gea-college.si/predstavitev-znanstvene-monografije-skrivnosti-uspesnih-pogajanj
   3. Marjan Svetličič (2020): China in the World Economy and its Economic Relations with Slovenia: Past, Present and the Future, FDV 2020 https://knjigarna.fdv.si/knjige/politologija/analize-cmo-cir-analyses/i_834_china-in-the-world-economy-and-its-economic-relations-with-slovenia-past-present-and-the-future 
   4. Zamujene razvojne priložnosti Slovenije, Ljubljana, FDV, 2015,
    Globalizacija in neenakomeren razvoj v svetu, Ljubljana: FDV, 2004; 
   5. Izhodna internacionalizacija in slovenske multinacionalke (z  A. Jaklič, Ljubljana: FDV, 2005; Facilitating Transition by Internationalization: Outward Direct Investment from Central European Economies in Transition (eds. with M. Rojec), Aldershot: Ashgate Publishing Ltd., 2003; 
   6. Enhanced Transition by Outward Internationalization: Outward FDI by Slovene Firms (z A. Jaklič), Aldershot: Ashgate Publishing Ltd., 2003;
   7. Small Countries in a Global Economy (eds. with D. Salvatore and J.P. Damijan), Basingstoke/New York: Palgrave, St. Martin’s Press, 2001; 
   8. The World Economy: Challenges of Globalization and Regionalization (eds. with H. Singer), Basingstoke/New York: Macmillan, St. Martin’s Press, 1996

     

   9. Svetovno podjetje : izzivi mednarodne proizvodnje, (Zbirka Alfa, 1996, 1). Ljubljana: Znanstveno in publicistično središče, 1996. 426 str.

   10. Zlate mreže transnacionalnih podjetij, (Družboslovje). [1. nat.]. 1985; Ljubljana: Delavska enotnost. 465 str.
    ...

    Članki na Spletu v angleščini:

    Članki SM 2019-2024

   ALJAŽ KUNČIČ, MARJAN SVETLIČIČ (2024). SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN THE WESTERN BALKANS Editors: Predrag Jovanović, Nataša Drvenkar, Bojana Naumovska: “Governance of Environmental Challenges in Post-Pandemic Era”.  Institute of Social Sciences, Belgrade, Serbia, Faculty of Economics, Univerzity J.J. Štrosmajer, Osijek, Croatia, Institute for Sociological, Political and Juridical Research, Skopje, Republic of North Macedonia, 2024. Zbornici-IDN-2023-Governance-Challenges-in-Post-Pandemic-Era-el.-verzija.pdf

   Marjan Svetličič (2022): Covid-19; From short term national resilience to medium term Multilateral New Normal. Outlines of Global Transformations: Politics, Economics, Law, vol. 15, no. 1, pp. 50-76. DOI: 10.23932/2542-0240-2022-15-1-3, .11. 2022. https://www.ogt-journal.com/jour/article/viewFile/993/647

   Bojinović Fenko, A., & Svetličič, M. (2017, May 24). Slovenia and the european union. In Oxford Research Encyclopedia of Politics. Last modified 2022, October 19. doi: https://doi.org/10.1093/acrefore/9780190228637.013.509

   Marjan SVETLIČIČ  (2022): LESSONS OF THE NEW INTERNATIONAL ECONOMIC ORDER FOR THE CONTEMPORARY WORLD ECONOMY. TEORIJA IN PRAKSA let. 59, 2/2022, 411–442.

   Marjan Svetličič (2022):  IS      THE    TIME  NOW   RIPE    FOR    RADICAL       CHANGES            IN        THE    GLOBAL        ECONOMIC   ORDER? JOURNAL OF COMPARATIVE POLITICS, vol. 15, no. 2, 88-107 http://www.jofcp.org/assets/jcp/Articles-2-2022/JCP-July-2022-6.pdf 

   Marjan Svetličič 2022: How to negotiate with Chinese! Journal of Innovative Business and Management, Doba, Maribor. View of How to negotiate with the Chinese?  (doba.si) 

    Marjan Svetličič (2021): Searching for a Real New Normal after Covid-19, Družboslovne razprave, Ljubljana,,  št. 98 (letnik 37) dec.. DR98-WEB.pdf (sociolosko-drustvo.si) )        

   Marjan Svetličič (2021): Covid-19: The Child of Globalisation or the Mother of De-globalisation? Teorija in praksa, let 58, št. 3. pp. 860-881; https://www.fdv.uni-lj.si/docs/default-source/tip/covid-19-otrok-globalizacije-ali-mati-deglobalizacije.pdf?sfvrsn=0  p. 69-93


   Marjan SVETLIČIČ (2020): FROM RED SCARE TO YELLOW PERIL: REALITY AND FEARS OF THE RISE OF CHINA IN A HISTORICAL CONTEXT https://www.fdv.uni-lj.si/docs/default-source/tip/od-rde%C4%8De-do-rumene-nevarnosti-resni%C4%8Dnost-in-strahovi-kitajskega-vzpona-v-zgodovinskem-okvirueb13bf304f2c67bc8e26ff00008e8d04.pdf?sfvrsn=0

   Svetlicic Marjan: 2020 THE LESSONS OF DEVELOPED COUNTRIES FOR COVID-19 EXIT STRATEGIES . Teorija in praksa, let. 57. 1065-1085. https://www.fdv.uni-lj.si/docs/default-source/tip/razvojne-lekcije-razvitih-dr%C5%BEav-za-izhodne-strategije-covida-19.pdf?sfvrsn=0 

   Jaklič &Svetličič: China and Central and Eastern European Countries within ’16+1’: Group or... https://doi.org/10.15678/EBER.2019.070205 
    
   Shang Yu., Svetličič M., Zajc Kejžar K. Trade Reorientation and Restructuring towards Fast-growing Emerging Economies: Crisis Response of the EU Member States. Outlines of global transformations: politics, economics, law. 2020;13(4):117-143. https://doi.org/10.23932/2542-0240-2020-13-4-6 

   JAKLIČ, Andreja, OBŁÓJ, Krzysztof, SVETLIČIČ, Marjan, KRONEGGER, Luka. Evolution of Central and Eastern Europe related international business research. Journal of business research, ISSN 0148-2963. [Print ed.], 2019, vol. , str., doi: 10.1016/j.jbusres.2019.06.046.

   Svetličič Marjan 2019: How Much are (we) Academics to Blame for the Globalisation Backlash? Teorija in Praksa Vol. LVI, Special Issue, 2019. https://www.fdv.uni-lj.si/docs/default-source/tip/smo-akademiki-sokrivi-za-upor-zoper-globalizacijo.pdf?sfvrsn=0 

   Matevž RAŠKOVIĆ, Davor VUCHKOVSKI, Marjan SVETLIČIČ: 2019: TECTONIC SHIFTS IN THE GLOBAL ENVIRONMENT
   AND THE CHALLENGES FOR ACADEMIC; TECTONIC SHIFTS IN THE GLOBAL ENVIRONMENT AND THE CHALLENGES FOR ACADEMICS  

   Marko LOVEC, Marjan SVETLIČIČ (2019): SAVING LIBERAL INTERNATIONALISM FROM A LIBERAL WORLD ORDER IN CRISIS; SAVING LIBERAL INTERNATIONALISM FROM A LIBERAL WORLD ORDER IN CRISIS 
    BOJINOVIĆ FENKO, Ana, SVETLIČIČ, Marjan. Slovenia and the European Union. Oxford research encyclopedias, Politics. http://politics.oxfordre.com/view/10.1093/acrefore/9780190228637.001.0001/acrefore-9780190228637-e-509?print=pdf, doi: 10.1093/acrefore/9780190228637.013.509.

   SVETLIČIČ, Marjan, CERJAK, Kira. Small countries' EU Council Presidency and the realisation of their national interests: the case of Slovenia. Croatian international relations review, ISSN 1848-5782. [Spletna izd.], 2015, vol. 21, no. 74, str. 5-39, tabele. http://hrcak.srce.hr/152404.

   UDOVIČ, Boštjan, PENEV, Slavica, DJUKIĆ, Mihajlo, SVETLIČIČ, Marjan. Ko gospodarska diplomacija spregovori o sebi : empirična primerjava med Slovenijo in Srbijo. IB revija, ISSN 1318-2803. [Slovenska izd.], 2014, letn. 48, št. 2, str. 49-59, tabele. http://www.umar.gov.si/fileadmin/user_upload/publikacije/ib/2014/IB02_14splet.pdf#page=51.

   SVETLIČIČ, Marjan. Slovenia. V: WASLEKAR, Sundeep (ur.). Big questions of our time : the world speaks. Mumbai: Strategic Foresight Group. cop. 2016, str. 69. http://strategicforesight.com/publication_pdf/64034BQOT-web.pdf. [COBISS.SI-ID 33877085]

   TKALEC, Staša, SVETLIČIČ, Marjan. Can cooperation with the BRICs and other Growth Markets help EU member states exit the crisis?. Post-communist economies, ISSN 1465-3958. [Spletna izd.], 2014, vol. 26, no. 2, str. 176-200, http://dx.doi.org/10.1080/14631377.2014.904106,

   SVETLIČIČ, Marjan, KUNČIČ, Aljaž. FDI, the crisis and competitiveness of transition economies. Journal of Balkan & Near Eastern studies, ISSN 1944-8953, 2013, vol. 15, no. 3, str. 260-279, ilustr., doi: 10.1080/19448953.2013.789315.

    SVETLIČIČ, Marjan, Enhancing competitiveness by education and training. Mednarodno inovativno poslovanje, 2010, vol. 2, no. 1. http://journal.doba.si/letnik_2_(2010)_st_1?aid=376&m=1

   SVETLIČIČ, Marjan, Sabina Kajnc, 2010. What it takes to run and EU Presidency; Study of Competences in Slovenia’s Public Administration. Halduskultuur-Administrative Science Culture 11 (1); 84-109. http://www.halduskultuur.eu/2010journal/84-109%20Kajnc%20and%20Svetlicic.pdf

    SVETLIČIČ, Marjan , Boštjan Udovič. , Advantages and disadvantages of immediate or postponed membership into the EU. Croat. int. relat. rev., Dec. 2009, vol. 15, no. 54/57, str. 7-21,

   PAVLIN, Samo, SVETLIČIČ, Marjan. Higher education, employability and competitiveness. Hacettepe Egitim Dergisi, ISSN 1300-5340, 2012, no. 43, str. 386-395, tabele. http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr/english/abstracts/43/pdf/SAMO%20PAVLIN.pdf. [COBISS.SI-ID 31472477]

   UDOVIČ, Boštjan, ZUPANČIČ, Rok, SVETLIČIČ, Marjan. Coping with the challenges of the presidency of the EU Council : a view from Slovenia. Latvijas intereses Eiropas Savieniba, ISSN 2243-6049. [Online ed.], 2012, nr. 3, str. 22-31. http://www.politologubiedriba.lv/pdf_mag/Latvijas_intereses_es_2012_3.pdf. [COBISS.SI-ID 31242845]

   KUNČIČ, Aljaž, SVETLIČIČ, Marjan. Who's who in foreign direct investment promotion : Keynesians versus neoclassicals. Eastern European economics, ISSN 0012-8775, May-Jun. 2011, vol. 49, no. 3, str. 66-88, tabele, doi: 10.2753/EEE0012-8775490304

   SVETLIČIČ, Marjan: Reversed internationalization path : the case of Slovenia. AIB insights. [Spletna izd.], 2008, vol. 8, no. 1, str. 3-9. http://aib.msu.edu/publications/insights/insights_v008n01.pdf.

    

   V slovernščini:

    Marjan Svetličič KDO PLAČUJE ZAPITEK TRUMPOVE POLITIKE ? https://www.umar.gov.si/fileadmin/user_upload/publikacije/ib/2020/IB2020_splet.pdf#page=4

   SVETLIČIČ, Marjan. So volivci D. Trumpa res "poraženci globalizacije" in ekonomski zmagovalci ameriških volitev?. IB revija : za strokovna in metodološka vprašanja gospodarskega, prostorskega in socialnega razvoja Slovenije, ISSN 1318-2803. [Slovenska tiskana izd.], 2017, letn. 51, št. 1, str. 25-43. http://www.umar.gov.si/fileadmin/user_upload/publikacije/ib/2017/IB1_2017-splet.pdf#page=26. [COBISS.SI-ID 35117405]

   UDOVIČ, Boštjan, PENEV, Slavica, DJUKIĆ, Mihajlo, SVETLIČIČ, Marjan. Ko gospodarska diplomacija spregovori o sebi : empirična primerjava med Slovenijo in Srbijo. IB revija, ISSN 1318-2803. [Slovenska izd.], 2014, letn. 48, št. 2, str. 49-59, tabele. http://www.umar.gov.si/fileadmin/user_upload/publikacije/ib/2014/IB02_14splet.pdf#page=51. [COBISS.SI-ID 32949085

    SVETLIČIČ, Marjan, CERJAK, Kira. Slovensko predsedovanje Svetu EU in uresničevanje nacionalnih interesov. Teorija in praksa, ISSN 0040-3598, jul.-okt. 2012, letn. 49, št. 4/5, str. 645-669, 817, tabele. http://dk.fdv.uni-lj.si/db/pdfs/TiP2012_4-5_Svetlicic_Cerjak.pdf. [COBISS.SI-ID 440831]

   LOVEC, Marko, SVETLIČIČ, Marjan. Globalizacija, migracije in kriza. Teorija in praksa, ISSN 0040-3598, okt. 2011, letn. 48, jubilejna št., str. 1335-1355, 1393, ilustr. http://dk.fdv.uni-lj.si/db/pdfs/TiP2011_J_Lovec-Svetlicic.pdf.

   RAŠKOVIĆ, Matevž, SVETLIČIČ, Marjan. Pomen poznavanja nacionalnega značaja in kulturnih posebnosti za slovensko gospodarsko diplomacijo : primer Hrvaške in Srbije. Teorija in praksa, ISSN 0040-3598, maj-jun. 2011, letn. 48, št. 3, str. 776-799, 818, tabele. http://dk.fdv.uni-lj.si/db/pdfs/tip2011_3_Raskovic_Svetlicic.pdf

   SVETLIČIČ, Marjan. Diplomacija in mednarodno poslovanje v 21. stoletju : komplementarnost ali nadomestnost. Teorija in praksa : revija za družbena vprašanja, ISSN 0040-3598, maj-jun. 2011, letn. 48, št. 3, str. 604-627, 812-813. http://dk.fdv.uni-lj.si/db/pdfs/tip2011_3_Svetlicic.pdf.

    SVETLIČIČ, Marjan. Kompetence za ekonomsko diplomacijo in mednarodno poslovanje : konvergenca ali divergenca? = Competences for economic diplomacy and international business : convergence or divergence?. Uprava, ISSN 1581-7555, mar. 2011, letn. 9, št. 1, str. 123-167. http://uprava.fu.uni-lj.si/index.php/IPAR/article/view/169.

   SVETLIČIČ, Marjan, 2010. Razvoj evropskih regij in trajne tuje neposredne investicije, IB revija št. 2 let. XLIV 2010, http://www.umar.gov.si/fileadmin/user_upload/publikacije/ib/2010/ib2-2010.pdf

   KAJNČ LANGE, Sabina, SVETLIČIČ, Marjan. Ocena uspešnosti in problemi slovenskega predsedovanja Svetu EU - pogled od znotraj. Teorija in praksa, ISSN 0040-3598, jan.-apr. 2009, letn. 46, št. 1/2, str. 5-30, tabele. http://dk.fdv.uni-lj.si/db/pdfs/tip20091-2_Kajnc_Svetlicic.pdf.

   UDOVIČ, Boštjan, SVETLIČIČ, Marjan. Majhne države v novih teorijah mednarodne trgovine. Teorija in praksa, ISSN 0040-3598, jan.-apr. 2007, letn. 44, št. 1/2, str. 29-48, graf. prikazi, tabele. http://dk.fdv.uni-lj.si/db/pdfs/tip20071-2_Udovic_Svetlicic.pdf. [COBISS.SI-ID 26122077]

    SVETLIČIČ, Marjan, SICHERL, Pavle. Evropska unija v svetovnem gospodarstvu danes in jutri. Teorija in praksa, ISSN 0040-3598, nov.-dec. 2007, letn. 44, št. 6, str. 896-921, ilustr. http://dk.fdv.uni-lj.si/db/pdfs/tip20076_Svetlicic_Sicherl.pdf.

   SVETLIČIČ, Marjan, SICHERL, Pavle. Kitajci prihajajo: grožnja ali priložnost? : Izzivi tektonskih sprememb v svetu za razvoj Slovenije. Teorija in praksa, ISSN 0040-3598, 2006, letn. 43, št. 5/6, str. 690-715, graf. prikazi, tabele. http://dk.fdv.uni-lj.si/db/pdfs/tip20065-6_Svetlicic_Sicherl.pdf.

   SVETLIČIČ, Marjan, CERJAK, Kira. Slovensko predsedovanje Svetu EU in uresničevanje nacionalnih interesov. Teorija in praksa, ISSN 0040-3598, jul.-okt. 2012, letn. 49, št. 4/5, str. 645-669, 817, tabele. http://dk.fdv.uni-lj.si/db/pdfs/TiP2012_4-5_Svetlicic_Cerjak.pdf. [COBISS.SI-ID 440831]

   LOVEC, Marko, SVETLIČIČ, Marjan. Globalizacija, migracije in kriza. Teorija in praksa, ISSN 0040-3598, okt. 2011, letn. 48, jubilejna št., str. 1335-1355, 1393, ilustr. http://dk.fdv.uni-lj.si/db/pdfs/TiP2011_J_Lovec-Svetlicic.pdf. [COBISS.SI-ID 30737501]

   RAŠKOVIĆ, Matevž, SVETLIČIČ, Marjan. Pomen poznavanja nacionalnega značaja in kulturnih posebnosti za slovensko gospodarsko diplomacijo : primer Hrvaške in Srbije. Teorija in praksa, ISSN 0040-3598, maj-jun. 2011, letn. 48, št. 3, str. 776-799, 818, tabele. http://dk.fdv.uni-lj.si/db/pdfs/tip2011_3_Raskovic_Svetlicic.pdf. [COBISS.SI-ID 30490205]

   KAJNČ LANGE, Sabina, SVETLIČIČ, Marjan. Ocena uspešnosti in problemi slovenskega predsedovanja Svetu EU - pogled od znotraj. Teorija in praksa, ISSN 0040-3598, jan.-apr. 2009, letn. 46, št. 1/2, str. 5-30, tabele. http://dk.fdv.uni-lj.si/db/pdfs/tip20091-2_Kajnc_Svetlicic.pdf. [COBISS.SI-ID 28331101]

   SVETLIČIČ, Marjan, SICHERL, Pavle. Kitajci prihajajo: grožnja ali priložnost? : Izzivi tektonskih sprememb v svetu za razvoj Slovenije. Teorija in praksa, ISSN 0040-3598, 2006, letn. 43, št. 5/6, str. 690-715, graf. prikazi, tabele. http://dk.fdv.uni-lj.si/db/pdfs/tip20065-6_Svetlicic_Sicherl.pdf. [COBISS.SI-ID 25647197

   Neformalni viri vpliva v EU : trda in mehka znanja ter učinkovitost slovenske državne uprave v času predsedovanja Svetu EU. Družbosl. razpr. (Tisk. izd.).Sep. 2009, letn. 25, št. 61, str. 59-79, (with S. Kajnč) 28647517]

   Poglavja v knjigah:

   Marjan Svetličič (2021): VLOGA IN POMEN MEDNARODNIH EKONOMSKIH ODNOSOV ZA RAZUMEVANJE IN POUČEVANJE MEDNARODNIH ODNOSOV. V: Bojko Bučar, ur. 60 LET ŠTUDIJA IN RAZISKOVANJA MEDNARODNIH ODNOSOV NA FDV, Založba FDV, Ljubljana, str. 53-71.

   Five Years of Slovenian EU membership: Implications and Lessons Learned (with Burger A.), 2009, http://www.pks.rs/Portals/0/eu/Impact_EU_Serbia.pdf

    Policy brief: Slovenian European policy and a European state administration for an active, successful and efficient EU membership, (Electronic book series CIR Analyses). Ljubljana: Faculty of Social Sciences, 2009. ISBN 978-961-235-367-4. http://www.mednarodni-odnosi.si/cmo/CIR/CIR%202KajncSvetlicic.pdf.

    

    

   Objavil preko  350 člankov, mnoge v angleščini kot na primer:

   Ø  KRALJ, Tina, SVETLIČIČ, Marjan. Nepoznavanje kulturnih razlik kot ovira mednarodnega poslovanja slovenskih podjetij?. Teorija in praksa : revija za družbena vprašanja, ISSN 0040-3598, maj-avg. 2017, letn. 54, št. 3/4, str. 552-571,
   JAKLIČ, Andreja, SVETLIČIČ, Marjan. Do stereotypes hinder or promote foreign direct investment? : The case of Western Balkan countries. Teorija in praksa, ISSN 0040-3598, sep.-okt. 2016, letn. 53, št. 5, str. 109

   SVETLIČIČ, Marjan. Central European transition economies' multinationals : are they different from third world multinationals?. V: BRENNAN, Louis (ur.). Emerging market multinationals in Europe, (Routledge advances in international political economy, 28). Abingdon; New York: Routledge. 2016, str. 213-231,

   Ø SVETLIČIČ, Marjan, CERJAK, Kira. Small countries' EU Council Presidency and the realisation of their national interests : the case of Slovenia. Croatian international relations review, ISSN 1848-5782. [Spletna izd.], 2015, vol. 21, no. 74, str. 5-39, tabele. http://hrcak.srce.hr/152404,

   Ø  SVETLIČIČ, Marjan and Saša TKALEC. Can cooperation with the BRICs and other Growth Markets help EU member states exit the crisis?. Post-communist economies, 2014, vol. 26, no. 2, str. 176-200, 

   Ø  Lost opportunities in 10 years of Slovenia's EU membership and its global integration. Studia Historica Slovenica, letn. 14, št. 1, str. 19-36. (with RAŠKOVIĆ, and UDOVIČ),   FDI, the crisis and competitiveness of transition economies. Journal of Balkan & Near Eastern studies, 2013, vol. 15, no. 3, str. 260-279, (with KUNČIČ),

   Ø  Higher education, employability and competitiveness. Hacettepe Egitim Dergisi,   2012, no. 43, str. 386-395 (with Pavlin),

   Ø  Coping with the challenges of the presidency of the EU Council: a view from Slovenia. Latvijas intereses Eiropas Savieniba, ISSN 2243-6049. [Online ed.], 2012, nr. 3, str. 22-31 (with UDOVIČ and ZUPANČIČ),

   Ø  Does the trio matter? : The case of the Slovenian EU Council presidency. Revista românæa de ştiinţe politice, ISSN 1582-456X, Win. 2012, vol. 12, no. 2, str. 4-28, Outward foreign direct investment by enterprises from Slovenia. Transnatl. corp., Apr. 2007, vol. 16, no. 1, str. 55-87.

   Ø SVETLIČIČ, Marjan, JAKLIČ, Andreja. Reactions of Slovene multinational firms to the global crisis. V: MARINOV, Marin Alexandrov (ur.), MARINOVA, Svetla Trifonova (ur.). Emerging economies and firms in the global crisis. Basinstoke; New York: Palgrave Macmillan. 2013, str. 259-291

   SVETLIČIČ, Marjan. Sustainable foreign direct investments : regional development and transition economies. V: MARINOV, Marin Alexandrov (ur.), MARINOVA, Svetla Trifonova (ur.). Internationalization of emerging economies and firms. Basingstoke: Palgrave Macmillan. 2012, str. [87]-114,

   JAKLIČ, Andreja, SVETLIČIČ, Marjan. Multinationals from Slovenia - nano size, but giga important. V: BRENNAN, Louis (ur.). The emergence of Southern multinationals : their impact on Europe. Basingstoke: Palgrave Macmillan. 2011, str. 130-148

   Outward FDI from new European Union member states, (with JAKLIČ) in A.. V: LIEBSCHER, Klaus (ur.). Foreign direct investment in Europe : a changing landscape. Cheltenham; Northampton: E. Elgar,  2007, str. 190-204.

   Ø  Who's who in foreign direct investment promotion: Keynesians versus neoclassicals. East. Europ. econ., May-Jun. 2011, vol. 49, no. 3, str. 66-88 (with Kunčič). 

   Ø  Enhancing competitiveness by education and training. Mednarodno inovativno poslovanje, 2010, vol. 2, no. 1.

   Ø  Economic and commercial diplomacy and internationalisation. in: Economic diplomacy and internationalisation : practice and theory : proceedings of the International Conference on Economic Diplomacy and Internationalisation, 17 - 18 June 2013, Ljubljana, Slovenia: International Center for Promotion of Entreprises, 2013, str. 118-137.  

   Ø  Reactions of Slovene multinational firms to the global crisis (with Jaklič), in MARINOV, Marin Alexandrov (ur.), MARINOVA, Svetla Trifonova (ur.). Emerging economies and firms in the global crisis. Basinstoke; New York: Palgrave Macmillan, 2013, str. 259-291.

   Ø  Sustainable foreign direct investments: regional development and transition economies. in: MARINOV, Marin Alexandrov (ur.), MARINOVA, Svetla Trifonova (ur.). Internationalization of emerging economies and firms.

   Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2012, str. [87]-114 

   SVETLIČIČ, Marjan. Slovenian state strategy in the new Europe, (TKI working papers on European integration and regime formation, No. 24). Esbjerg (Danmark): Sydjysk Universitetsforlag: = South Jutland University Press, 1998. 68 str.  

   ROJEC, Matija, SVETLIČIČ, Marjan. Foreign direct investment in Slovenia. Transnational corporations, ISSN 1014-9562, February 1993, vol. 2, no. 1, str. 135-151.

    

    

       Osebna bibliografija