Tatjana Zajc

Splošne informacije
Povezave
 •   Tatjana Zajc, vodja
  Služba za pedagoško dejavnost in kakovost - Služba za razvoj, analize in kakovost

   Kontaktne informacije:
   Službeni telefon: 01/ 5805-122
   Email: is.jl-inu.vdf@cjaz.anajtat
   prostor:
   DS 32
   Področje dela:
   • Priprava gradiva in udeležba na sejah  Komisije za študijske zadeve in Komisije za doktoski študij
   • Priprava predmetnikov in (re)akreditacija študijskih programov 2. stopnje
   • Priprava gradiva za Senat (glede študijskih zadev)
   • Priprava gradiva za UL za 2. stopnjo študija (spremembe obveznih sestavin programov, razpis za vpis)
   • Finančne zadeve (pogodbe za gostujoče tuje predavatelje, priprava nalogov za računovodstvo za "zunanje izvajalce" na 2. stopnji in priprava pogodb za sodelavce na Code)
   • Evidenca Ema in Code diplomantov - vpis za zaključek študija  
   • Program za izpopolnjevanje družboslovnega znanja - informacije za slušatelje, vpis prijavljenih za program, listine
   • Sodelovanje pri pripravi in sprememebi pravilnikov
   • Spremljanje pedagoških obremenitev (povezano s predmetniki in financami)
    Pripava izvedbenih učnih načrtov predmetov za 2. in 3. stopnjo
   • Posredovanje ustnih in pisnih informacij za študente glede magistrskih programov
   • Vnos in posodobitve podatkov v EŠP