Tatjana Zajc

Splošne informacije
Povezave
 • Tatjana Zajc, vodja
  Služba za pedagoško dejavnost in kakovost - Služba za razvoj, analize in kakovost

   Kontaktne informacije:
   Službeni telefon: 01/ 5805-122
   Email: is.jl-inu.vdf@cjaz.anajtat
   prostor:
   DS 32
   Področje dela:
   • magistrski študijski programi 2. stopnje (po bolonjsko)
   • pedagoške obremenitve
   • izvedbeni učni načrti predmetov
   • priprava gradiva za izbor najboljšega magisterija
   • stalna strokovna članica Komisije za magistrski študij in vseživljenjsko učenje
   • priprava predmetnikov in (re)akreditacija študijskih programov 2. stopnje
   • priprava gradiva za seje Komisije za magistrski študij in Senata ter izdaja sklepov
   • finančne zadeve
   • pravilniki
   • vpisni postopki
   • vodenje službe