Meta Gnidovec

Splošne informacije
Povezave
 •   Meta Gnidovec, vodja področja
  Služba za pedagoško dejavnost in kakovost - Služba za študentske zadeve

   Kontaktne informacije:
   Službeni telefon: 01/ 5805-127
   Email: is.jl-inu.vdf@iksmolpidop
   prostor:
   DS 35
   Področje dela:
   • informacije o študiju na 3. stopnji,
   • objava razpisa in zbiranje prijav za vpis  na 3. stopnjo
   • svetovanje doktorskim študentom
   • informativni dan za 3. stopnjo študija
   • koordinacija dela med strokovnimi službani fakultet, ki so vključene v medfakultetni študij
   • organizacija in izvedba doktorskega študija ter doktorskih seminarjev na FDV
   • stalna strokovna članica Komisije za doktorski študij
   • priprava gradiva za seje Komisije za doktorski študij in Senata ter izdaja sklepov
   • priprava in (re)akreditacija študijskih programov 3. stopnje
   • objava urnikov za 3. stopnjo
   •  vpisni postopki  • Osebna bibliografija