Skoči do osrednje vsebine

prof. dr. Samo Pavlin

Splošne informacije
Video predstavitev
Življenjepis
Bibliografija
Povezave
 • prof. dr. Samo Pavlin, znanstveni svetnik
  Kontaktne informacije:
  Službeni telefon: 01/ 5805-237
  Email: is.jl-inu.vdf@nilvap.omas
  Govorilne in uradne ure:
  Govorilne ure: PETEK 12.00-13.30.
  OBVESTILO: 
  V izpitem obdobju in v času poletnih počitnic me za uskladitev termina predhodno kontaktirajte po elektronski pošti.
  Samo Pavlin
  Prostor:
  DS 23
  Sodelovanje pri predmetih:

  Dodiplomski študij
  Izobraževanje in menedžment znanja
  Raziskovanje na področju zaposljivosti diplomantov

  Podiplomski študij
  Izobraževanje in razvoj človeških virov
  Menedžment znanja
  Ekspertna področja:
  izobraževanje, zaposlovanje, upravljanje znanja, upravljanje človeških virov, poklicna profesionalizacija, razvoj visokošolskih sistemov, poklicno izobraževanje in usposabljanje, analiza dela in razvoj kompetenc
 • Samo Pavlin je znanstveni svetnik in redni profesor na Univerzi v Ljubljani. Kot glavni koordinator je vodil več mednarodnih projektov s področja zaposlovanaj in izobraževanja (HEGESCO, DEHEMS, EMCOSU, etc.). Njegov trenutni raziskovalni interes se osredotoča na področje zaposlovanja, izobraževanja, upravljanja znanja, poklicnega izobraževanja in usposabljanja, razvoja kompetenc, poklicne profesionalizacije in na razvoj človeških virov. Kot avtor in soavtor je objavil več kot 60 člankov, poglavij in monografij v Sloveniji in v mednarodnem prostoru.
 • Izbrani članki

  PAVLIN, Samo. Considering university-business cooperation modes from the perspective of enterprises. European journal of education, ISSN 1465-3435, 2016, vol. 51, iss. 1, str. 25-39. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/ejed.12163/abstract, doi: 10.1111/ejed.12163. [COBISS.SI-ID 33826397]

  PAVLIN, Samo, KESTING, Tobias, BAAKEN, Thomas. An integrative view on higher education and university-business cooperation in the light of academic entrepreneurship. European journal of education, ISSN 1465-3435, 2016, vol. 51, iss. 1, str. 3-9. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/ejed.12168/full. [COBISS.SI-ID 33890397]

  DEŽELAN, Tomaž, LAKER, Jason A., PAVLIN, Samo. What determines enterprises' perceptions of future development in higher education, strange bedfellows?. European journal of education, ISSN 1465-3435, 2016, vol. 51, iss. 1, str. 107-125. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/ejed.12169/abstract, doi: 10.1111/ejed.12169. [COBISS.SI-ID 33890141]

  PAVLIN, Samo. Kako študij in prve zaposlitvene izkušnje vplivajo na razvoj kompetenc visokošolskih diplomantov?. Sodobna pedagogika, ISSN 0038-0474, dec. 2015, letn. 66, št. 4, str. 62-77, ilustr. [COBISS.SI-ID 33822813]

  PAVLIN, Samo, SVETLIK, Ivan. Employability of higher education graduates in Europe. International journal of manpower, ISSN 0143-7720. [Print ed.], 2014, vol. 35, iss. 4, str. 418-424. http://www.emeraldinsight.com/journals.htm?issn=0143-7720&volume=35&issue=4&articleid=17113828&show=html, doi: 10.1108/IJM-05-2013-0104. [COBISS.SI-ID 32338525]

  PAVLIN, Samo. The role of higher education in supporting graduates' early labour market careers. International journal of manpower, ISSN 0143-7720. [Print ed.], 2014, vol. 35, iss. 4, str. 576-590, doi: 10.1108/IJM-05-2013-0105. [COBISS.SI-ID 32769117]

  DEŽELAN, Tomaž, PAVLIN, Samo. The challenges of employability and citizenship in education : towards a holistic understanding. Annales, Series historia et sociologia, ISSN 1408-5348, 2014, letn. 24, št. 3, str. 363-370. [COBISS.SI-ID 33120861]

  PAVLIN, Samo, DEŽELAN, Tomaž, TEICHLER, Ulrich. Hybrid roles, converging knowledge needs for graduates' careers? : an insight into academic and administrational perspectives. Annales, Series historia et sociologia, ISSN 1408-5348, 2014, letn. 24, št. 3, str. 383-396, ilustr. [COBISS.SI-ID 33121117]

  PAVLIN, Samo, STANLEY, Julian. Exploring learning of vocational education and training students in European countries. Annales, Series historia et sociologia, ISSN 1408-5348, 2014, letn. 24, št. 3, str. 407-418, ilustr. [COBISS.SI-ID 33121629]

  PAVLIN, Samo, URŠIČ, Matjaž, HOČEVAR, Marjan. Changing the context of researchers' work in academia. Annales, Series historia et sociologia, ISSN 1408-5348, 2013, letn. 23, št. 2, str. 365-376, ilustr. http://zdjp.si/sl/docs/annales/sociologia/n23-2/annales23-2.pdf. [COBISS.SI-ID 32433757]

  PAVLIN, Samo, SVETLIČIČ, Marjan. Higher education, employability and competitiveness. Hacettepe Egitim Dergisi, ISSN 1300-5340, 2012, no. 43, str. 386-395, tabele. http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr/english/abstracts/43/pdf/SAMO%20PAVLIN.pdf. [COBISS.SI-ID 31472477]

  VALENČIČ ZULJAN, Milena, ZULJAN, Darjo, PAVLIN, Samo. Towards improvements in teachersʼ professional development through the reflective learning paradigm : the case of Slovenia. Hacettepe Egitim Dergisi, ISSN 1300-5340, 2011, no. 41, str. 485-495, tabele. http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr/english/abstracts/41/pdf/MİLENA%20VALENCIC%20ZULJAN.pdf. [COBISS.SI-ID 31001437]

  PAVLIN, Samo, SVETLIK, Ivan, EVETTS, Julia. Revisiting the role of formal and practical knowledge from a sociology of the professions perspective : the case of Slovenia. Current sociology, ISSN 0011-3921, 2010, vol. 58, no. 1, str. 94-118, doi: 10.1177/0011392109348547. [COBISS.SI-ID 32206429]

  PAVLIN, Samo, ŠVAB, Igor, KOVAČIČ, Helena. Ugotavljanje in razvijanje ključnih področij usposobljenosti (kompetenc) zdravnikov kot izhodišče za modernizacijo izobraževalnega programa = Identification and development of key competences of doctors as a starting point for modernizing the educational programme. Zdravstveno varstvo, ISSN 0351-0026. [Tiskana izd.], 2008, letn. 47, št. 3, str. 106-116, tabele, graf. prikazi. http://www.ivz.si/. [COBISS.SI-ID 2110181]

  PAVLIN, Samo, KOGOVŠEK, Tina. Qualitative and quantitative approaches to the measurement of complex social phenomena : a case of occupational professionalisation. Metodološki zvezki, ISSN 1854-0023. [Tiskana izd.], 2007, vol. 4, no. 2, str. 99-115, ilustr. http://mrvar.fdv.uni-lj.si/pub/mz/mz4.1/pavlin.pdf. [COBISS.SI-ID 26514269]

   

  Izbrane knjige

  PAVLIN, Samo, DEŽELAN, Tomaž, SVETLIK, Ivan. Challenges of citizenship in higher education : shifting visions, roles and outcomes, (Sozialwissenschaftliche Beobachtungen, vol. 2). Wien: Echoraum, cop. 2013. 165 str., ilustr. ISBN 978-3-901941-43-6. [COBISS.SI-ID 32567901]

  PAVLIN, Samo, GRIGIĆ, Božidar. Comparative analysis of vocational education and training in seven European countries. Ljubljana: Faculty of Social Science, 2013. graf. prikazi. ISBN 978-961-235-630-9. http://www.fdv.uni-lj.si/docs/default-source/zalozba/comparative-analysis-of-vet-in-7eu-countries.pdf?sfvrsn=0. [COBISS.SI-ID 265776896]

  PAVLIN, Samo. Slovensko visoko šolstvo s perspektive zaposljivosti diplomantov. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, 2012. Graf. prikazi. ISBN 978-961-235-585-2. http://www.fdv.uni-lj.si/zalozba/edostop.asp. [COBISS.SI-ID 261569280]

  ALLEN, Jim, PAVLIN, Samo and VELDEN, Rolf K. W. van der (eds), other authors: COENEN, Johan, HUMBURG, Martin, ROBERT, Peter, SVETLIK, Ivan. Competencies and early labour market careers of higher education graduates in Europe. Ljubljana: Faculty of Social Sciences, 2011. 138 str., graf. prikazi, tabele. ISBN 978-961-235-548-7. [COBISS.SI-ID 258618880]

  PAVLIN, Samo, SVETLIK, Ivan. Razvoj profesionalnih kompetenc v slovenskem visokošolskem prostoru : elementi in izhodišča. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, 2008. 153 str., ilustr. ISBN 978-961-235-328-5. [COBISS.SI-ID 239913984]  Osebna bibliografija