Skoči do osrednje vsebine

doc. dr. Primož Medved

Splošne informacije
Video predstavitev
Življenjepis
Bibliografija
Povezave
 • doc. dr. Primož Medved, raziskovalec, znanstveni sodelavec
   Kontaktne informacije:
   Službeni telefon: 01/ 5805-349
   Email: is.jl-inu.vdf@devdem.zomirp
   Govorilne in uradne ure:

   Prostor:
   A 207
   Sodelovanje pri predmetih:
   Ekspertna področja:
   trajnostna mesta
   trajnostni urbanizem
   družbeni vidiki trajnostnega razvoja
   socialna kohezija 
   lokalni skupnostni centri

  • Dr. Primož Medved dela kot raziskovalec na Fakulteti za družbene vede (Univerza v Ljubljani). Z doktorsko disertacijo »Strukturni model avtonomnih trajnostnih sosesk« je doktoriral na Interdisciplinarnem doktorskem programu varstva okolja na Univerzi v Ljubljani, kjer se je specializiral na področjih trajnostnega urbanizma in urbane sociologije. Pred tem je magistriral iz področja trajnostne ekonomije na Ecole Supérieure des Science Commerciales d’Angers (ESSCA) v Angersu (Francija). Njegov raziskovalni fokus se osredotoča predvsem na trajnostno
   modeliranje mest. Več let je na različnih mednarodnih raziskovalnih institucijah v EU pridobival raziskovalne izkušnje na področju trajnostnega urbanizma: npr. na Univerzi v Lundu (Lund, Švedska), Univerzi v Bologni (Bologna, Italija), Drugi univerzi v Neaplju (Neapelj, Italija), ABUD (Budimpešta, Madžarska), Floridi (Valencia, Španija), Ecole Supérieure des Science Commerciales d'Angers (Angers, Francija). V okviru programa »Pioneer into Practice« je delal tudi kot svetovalec pri Climate KIC (Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo - EIT) pri raziskovalnem modulu »EU mesta: Trajnostna urbana rekonstrukcija« v Bologni (Italija) in Budimpešti (Madžarska). Objavil je več znanstvenih člankov na temo trajnostnih mest, družbenih vidikov trajnostnega razvoja, socialne kohezije v trajnostnih mestih in lokalnih skupnostnih centrov.

   Več na: https://www.researchgate.net/profile/Primoz_Medved/info

   -
   ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   Dr. Primož Medved is a researcher at the University of Ljubljana, Faculty of Social Sciences. He finished his PhD in Environmental Protection at University of Ljubljana (specialization in sustainable urbanism and urban sociology), with the dissertation “The structural model of autonomous sustainable neighbourhoods”. Before his PhD, he obtained the Master degree in Environmental Economics at Ecole Supérieure des Science Commerciales d’Angers (ESSCA) in Angers (France). He gained several research / work experiences (all focusing on sustainable urbanism) at different research institution in the EU: e.g. IIIEE — Lund University (Lund, Sweden), University of Bologna (Bologna, Italy), Second University of Napoli (Napoli, Italy), ABUD (Budapest, Hungary), Florida (Valencia, Spain), etc. He also worked as a consultant for Climate KIC (European Institute of Innovation and Technology — EIT) within the program “Pioneer into Practice”, where he was engaged in the research module “EU Cities: Sustainable reconstruction analysis” in Bologna (Italy) and Budapest (Hungary). His trans-disciplinary research mainly focuses on sustainable neighbourhood modelling and he published several scientific articles and books on the topics: sustainable urbanism; social sustainability, local identity and social cohesion in eco cities; socio-economic balance in relation to sustainable urban development; urban elements, which are enforcing the local community manifestation; urban social hubs, etc.

   More information: https://www.researchgate.net/profile/Primoz_Medved/info

  • MEDVED, Primož, URŠIČ, Matjaž. 2021. The benefits of university collaboration within university-community partnerships in Europe. Journal of higher education outreach & engagement, ISSN 2164-8212, vol. 25, no. 2, str. 79-94, tabele. https://openjournals.libs.uga.edu/jheoe/article/view/2702/2655. [COBISS.SI-ID 69139971]

   MEDVED, Primož, KIM, Jung In, URŠIČ, Matjaž. 2020. The urban social sustainability paradigm in Northeast Asia and Europe : a comparative study of sustainable urban areas from South Korea, China, Germany and Sweden. International review for spatial planning and sustainable development, ISSN 2187-3666, vol. 8, iss. 4, str. 16-37, doi: 10.14246/irspsd.8.4_16. [COBISS.SI-ID 33787651]

   URŠIČ, Matjaž, MEDVED, Primož. 2019. Pomen socialnih omrežij za revitalizacijo nekdanjih industrijskih mestnih območij - primer nekdanje Tobačne tovarne v Ljubljani. Družboslovne razprave, ISSN 0352-3608. [Tiskana izd.], letn. 35, št. 92, str. 53-79, tabele. https://www.druzboslovne-razprave.org/pdf/stevilke/DR92-WEB.pdf. [COBISS.SI-ID 36639837]

   PLOŠTAJNER, Klemen, SIMONETI, Maja, CERAR, Aidan, MEDVED, Primož. 2019. Is Ljubljana being eco-gentrified? The case of sustainable urban development of the city centre. Sociologia urbana e rurale, ISSN 0392-4939, anno 41, no. 119, str. 117-133, ilustr. https://www.francoangeli.it/riviste/sommario.aspx?anno=2019&idRivista=54&lingua=it. [COBISS.SI-ID 36260701]

   MEDVED, Primož. 2018. Utopični socialisti : iniciatorji sodobnega trajnostnega urbanizma?. Družboslovne razprave, ISSN 0352-3608. letn. 34, št. 89, str. 69-93. [COBISS.SI-ID 36000605]

   MEDVED, Primož. 2018. Evropske trajnostne soseske, (Knjižna zbirka Ost). Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, Založba FDV, 2018. 118 str. ISBN 978-961-235-865-5. [COBISS.SI-ID 297835776]

   MEDVED, Primož. 2018. Exploring the just city principles within two European sustainable neighbourhoods. Journal of urban design, ISSN 1357-4809, vol. 23, no. 3, str. 414-431. http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13574809.2017.1369870, doi: 10.1080/13574809.2017.1369870. [COBISS.SI-ID 35165533]

   URŠIČ, Matjaž, PAVLIN, Samo, MEDVED, Primož. 2017. Razvoj poklicev na področju trajnostnega urbanizma : primer trajnostnih sosesk. Teorija in praksa : revija za družbena vprašanja, ISSN 0040-3598, letn. 54, št. 5, str. 885-903, 914.  [COBISS.SI-ID 35267421]

   MEDVED, Primož. 2017. The essence of neighbourhood community centres (NCCs) in European sustainable neighbourhoods. Urban design international, ISSN 1357-5317, vol. 22, no. 2, str. 150-167, doi: 10.1057/s41289-016-0037-1. [COBISS.SI-ID 35165021]

   MEDVED, Primož. 2017. Vodilne evropske trajnostne soseske : ključna načela in procesi = Leading sustainable neighbourhoods in Europe : exploring the key principles and processes. Urbani izziv, ISSN 0353-6483. letn. 28, št. 1, str. 28-42, 107-121, ilustr. http://urbani-izziv.uirs.si/Portals/uizziv/papers/urbani-izziv-2017-28-01-003.pdf, http://urbani-izziv.uirs.si/Portals/uizziv/papers/urbani-izziv-en-2017-28-01-003.pdf, doi: 10.5379/urbani-izziv-2017-28-01-003. [COBISS.SI-ID 35165277]

   MEDVED, Primož. 2016. A contribution to the structural model of autonomous sustainable neighbourhoods : new socio-economical basis for sustainable urban planning. Journal of cleaner production, ISSN 0959-6526. vol. 120, str. 21-30, doi: 10.1016/j.jclepro.2016.01.091. [COBISS.SI-ID 285042432]

   MEDVED, Primož. 2015. Avtonomna trajnostna soseska : družbenobivanjski urbani model 21. stoletja? : primer soseske Vauban v Freiburgu. Teorija in praksa : revija za družbena vprašanja, ISSN 0040-3598, letn. 52, št. 1/2, str. 253-270, 309. http://dk.fdv.uni-lj.si/db/pdfs/TiP2015_1-2_Medved.pdf. [COBISS.SI-ID 33325405]

   COBISS 
    
    
    


   Osebna bibliografija

  • https://www.researchgate.net/profile/Primoz_Medved