Skoči do osrednje vsebine

izr. prof. dr. Zdenka Šadl

Splošne informacije
Video predstavitev
Življenjepis
Bibliografija
Povezave
 • izr. prof. dr. Zdenka Šadl, visokošolska učiteljica
  Kontaktne informacije:
  Službeni telefon: 01/ 5805-249
  Email: is.jl-inu.vdf@ldas.aknedz
  Govorilne in uradne ure:

  Govorilne ure: gov. ure torek: 11-13 (najava do ponedeljka po e-mailu)
  Opozorilo: Namesto v torek, 11. 6. bodo v tem tednu govorilne ure potekale v četrtek, 13. 6. med 15. in 16:30. Najavite, prosim, udeležno, uro do srede. 

   
    


  Prostor:
  DS 22
  Sodelovanje pri predmetih:

  Dodiplomski študij
  Sociologija spolov
  Sodobne sociološke teorije

  Podiplomski študij
  Magistrski seminar II
  Sociologija skrbi
  Ekspertna področja:

  Raziskovalno se ukvarja s proučevanjem spola kot družbenega konstrukta, emocijami in skrbstvenimi praksami. V novejših raziskavah se ukvarja s telesnim delom, plačanim domačim delom, socialno oporo v socialnih omrežjih, z emocionalno komunikacijo v intimnih odnosih, pa tudi z medgeneracijsko solidarnostjo v družini.

 • Zdenka Šadl je predavateljica sociologije. Raziskovalno se ukvarja s proučevanjem spola kot družbenega konstrukta, emocijami in skrbstvenimi praksami. V novejših raziskavah se ukvarja s telesnim delom, plačanim domačim delom, socialno oporo v socialnih omrežjih, z emocionalno komunikacijo v intimnih odnosih, pa tudi z medgeneracijsko solidarnostjo v družini. Od leta 2004 je koordinatorica programa študijev spola.

  V knjigi Umazano delo med stigmo in ponosom: plačane gospodinjske delavke v Sloveniji raziskuje domače plačano čiščenje v Sloveniji kot umazano, stigmatizirano delo. Osredinja se na percepcijo umazanega dela na strani delavk in na njihove odzive na stigmo čiščenja v kontekstu zasebnega gospodinjskega dela. Raziskovalni podatki kažejo, da so potrebe po plačanem reproduktivnem delu velike in da gospodinjske delavke najemajo predvsem ženske z višješolsko ali visoko izobrazbo.

   

 • ŠADL, Zdenka. Umazano delo med stigmo in ponosom: plačane gospodinjske delavke v Sloveniji (Dirty Work between Stigma and Pride: Paid Domestic Workers in Slovenia) (Knjižna zbirka Ost, 05). 1. natis. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, 2009. 170 str.)  ŠADL, Zdenka. Plačano gospodinjsko delo v Sloveniji (Paid household work in Slovenia) Družbosl. razpr., dec. 2006, let. 22, št. 53, str. 33-54

  ŠADL, Zdenka, Pivec, Nataša. Reprezentacija moškosti v popularnem rapu na primeru 50 Cent (Representation of Masculinity in Pop Rap - The Case of 50 Cent) Teor. praksa, maj-avg. 2007, letn. 44, št. 3/4, str. 447-460.

  Luthar, Breda, ŠADL, Zdenka. Communication and Emotion in Gendered Organization: The hidden Transcripts of Power in Higher Education. In: CANAAN, Joyce E. (ed.), SHUMAR, Wesley (ed.). Structure and Agency in the Neoliberal University, (Routledge Research in Education, 15). New York; London: Routledge, 2008,  234-255.

  ŠADL, Zdenka. ‘We Women Are No Good at It’: Networking in Academia. Sociologický časopis/Czech Sociological Review, 2009, 45, 6: 1239–1263.

  ŠADL, Zdenka. Globalizacija družbene reprodukcije: skrbstveni deficit in globalne verige skrbi (The Globalization of Social Reproduction: Care Deficit and Global Care Chains) Teor. praksa, jan.-feb. 2010, letn. 47, št. 1, str. 139-155.

  ŠADL, Zdenka, Hlebec, Valentina. Emotional support and intergenerational solidarity. Teor. praksa, nov.-dec. 2010, letn. 47, št. 6, str. 1150-1170.

  ŠADL, Zdenka. The ambivalence of intergenerational relations through the prism of body work Teor. praksa, nov.-dec. 2010, letn. 47, št. 6, str. 1253-1277.

  ŠADL, Zdenka, HLEBEC, Valentina. Stiki med mladimi in starimi ljudmi ter neformalna skrb za stare ljudi v Evropi (The contacts between the young and the elderly people and informal care for elderly people in Europe) V: MANDIČ, Srna (ur.), FILIPOVIČ HRAST, Maša (ur.). Blaginja pod pritiski demografskih sprememb, (Knjižna zbirka Ost, 9). 1. natis. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, 2011, str. 107-137.  Osebna bibliografija