doc. dr. Til Rozman

Splošne informacije
Video predstavitev
Življenjepis
Bibliografija
Povezave
 • doc. dr. Til Rozman, višji znanstveni sodelavec
   Kontaktne informacije:
   Službeni telefon: 01/ 5805-229
   Email: is.jl-inu.vdf@namzor.lit
   Govorilne in uradne ure:
   by prior arrangement (telephone or email)
   available on mobile +386/41/827-592
   Prostor:
   BP 18
   Sodelovanje pri predmetih:

   Dodiplomski študij
   Pravo EU
   Primerjalno korporacijsko pravo
   Ekspertna področja:

   Competition and Corporate Law
   EU Law
   Administrative Law
   Contract Law

    

  •  

   DELOVNE IZKUŠNJE

   22/2/2016–v teku: Asistent in raziskovalec - pravo

   Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede, Ljubljana (Slovenija)

   • Predavanja in vaje pri predmetu Pravo EU;
   • Vaje pri predmetu Comparative Corporate Law;
   • Znanstveno-raziskovalno delo na projektu "Korporativno upravljanje družb v državni lasti: sodobni izzivi in dileme za Slovenijo in EU";
   • Znanstveno-raziskovalno delo na projektu "Družbeno odgovorno korporativno upravljanje kot temelj nove razvojne paradigme Slovenije in EU".

    

   15/10/2015–v teku: Področni podsekretar

   Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije - AKOS, Ljubljana (Slovenija)

   • Mednarodno sodelovanje (Evropska komisija–ERGP, UPU, CEPT–CERP);
   • Spodbujanje konkurence na reguliranih trgih;
   • Ex ante in ex post regulacija ter nadzor trga poštnih storitev;
   • Sodelovanje pri pripravi predpisov s področja trga poštnih storitev.

    

   1/6/2015–14/10/2015: Poslovni direktor

   Slovenski raziskovalni inštitut za management, Ljubljana (Slovenija)

   • Vodenje raziskovalnega inštituta;
   • Poslovno svetovanje na področju gospodarskega in konkurenčnega prava ter prava intelektualne lastnine.

    

   1/12/2011–31/5/2015: Mladi raziskovalec na področju prava

   Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede, Ljubljana (Slovenija)

   • Znanstveno-raziskovalno delo zlasti na področju gospodarskega prava, konkurenčnega prava in prava EU;
   • Vodenje vaj pri predmetih Gospodarsko pravo, Delničarstvo in Pravo EU.

    

   1/7/2010–15/10/2011: Sodniški pripravnik

   Višje sodišče v Kopru, Koper (Slovenija)

   • Priprava osnutkov sodnih odločb in drugih sodnih pisanj z vseh temeljnih pravnih področij.

    

   15/10/2009–30/6/2010: Odvetniški pripravnik

   Odvetniška družba Matoz, o.p., d.o.o., Koper (Slovenija)

   • Zastopanje strank na glavni obravnavi;
   • Priprava pogodb, tožb in drugih pisanj zlasti s področja civilnega, upravnega in izvršilnega prava.

    

   10/3/2009–14/10/2009: Strokovni sodelavec

   Odvetniška družba Matoz, o.p., d.o.o., Koper (Slovenija)

   • Priprava pogodb, tožb in drugih pisanj zlasti s področja civilnega, upravnega in izvršilnega prava.

    

   IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE

   8/3/2016: Doktor znanosti s področja prava

   Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta, Ljubljana (Slovenija)

   • Naslov doktorske disertacije: »Vodenje koncernov: normativna ureditev ter poslovne prakse v Republiki Sloveniji in EU«;
   • Doktorska disertacije je bila ocenjena cum laude, povprečna ocena na doktorskem študiju: 9,33;
   • Mentor prof. dr. Rado Bohinc, somentor prof. dr. Miha Juhart.

    

   6/10/2009: Univerzitetni diplomirani pravnik

   Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta, Ljubljana (Slovenija)