prof. dr. Simona Kustec

Splošne informacije
Video predstavitev
Življenjepis
Bibliografija
Povezave
 • prof. dr. Simona Kustec, visokošolska učiteljica
  Kontaktne informacije:
  Službeni telefon: 01/ 5805-178
  Email: is.jl-inu.vdf@cetsuk.anomis
  Govorilne in uradne ure:  V času med 1. 7. 2019 in 15. 8. 2019 bodo govorilne ure potekale v skaldu s predhodnim dogovorom po e-pošti.
   

    --------


  In the period between July 1, 2019 and August 15, 2019, the office hours are held in line with the in-advanced e-mail arrangement.
   


  Prostor:
  B 203
  Sodelovanje pri predmetih:

  Dodiplomski študij
  Analiza politik
  Menedžment v javni upravi
  Politika človekovih pravic
  Strokovna praksa - POL-APJU
  Uvod v analizo politik
  Vrednotenje javnih politik
  Ekspertna področja:
  - politika človekovih pravic in demokracija

  - analiza politik in javne politike

  - vrednotenje javnih politik

  - governance, regulatorne politike in RIA

  - volilne študije in volilno vedenje

  - politike športa
   • Simona Kustec Lipicer, PhD in Political Siences (2005, University of Ljubljana) is a Professor at the Faculty of Social Sciences, University of Ljubljana.
    Visiting Professor at:


     - the Faculty of Political al Sciences, University of Zagreb, Croatia (2011-12 - B.A. corse of Public Policies; 2012-13 - PhD course on Public Policy Evaluation; 2016-17 - PhD course on Policy Networks)   


    - the Faculty of Public Administration, University of Ljubljana (2011-2014: M.A. course on Regulatory policies)
   She also actively works as a researcher at the Centre for Political Science Research at the University of Ljubljana, where she has been involved in the following national and international research projects, as a head or collaborator:
   • Basic national research project “Pre-election campaign and democratic evolution of state and society” (JP-2289) (1. 5. 2009 – 30. 4. 2012).
   • Target national research project “Effective state support for the citizens’ sport activity” (1. 10. 2010 – 1.10. 2012).
   • EU COST Action IS0806 “The True European Voter: A Strategy for Analysing the Prospects of European Electoral Democracy That Includes the West, the South and the East of the Continent,” head for Slovenia; coordinator Professor Hermann Schmitt, PhD; University of Mannheimu, Mannheimer Zentrum für Europäische Sozialforschung (MZES) (2009-2014).
   • EU Preparatory Action in the field of sport, research project Action for Good Governance in Sport (AGGIS); coordinated by the Play the Game/ Danish Institute for Sports Studies (1.1.2012-30.4.2013)
   • EU Jean Monet LLLP (2012-2013, 2013-2014)
   • Bilateral research project with the University of Stirling Law School, Scotland, funded by the Royal Society of Edinburgh/the Slovenian Academy of Science and Arts and the ERASMUS programme
   • “Recent developments in EU law and policy and the impacts upon anti-doping regimes” (2008-2011).
   • Basic research project “Open method of coordination; an analysis of its policy and political consequences” (JP-2030), Head Professor Danica Fink-Hafner, PhD (1. 5. 2009 – 30. 4. 2012).
   • Basic research project »Developing an integrated model of indicators for monitoring and evaluating the effectiveness of e-government policies« (JP-), Head Professor Mirko Vintar, Faculty of Administration (1.7.2011-30.6.2014)
   • Comparative Manifesto Project; coordinator Professor Hans-Dieter Klingemann, PhD, and Andrea Volkens, PhD; Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung Gemeinnützige Gesellschaft mbH – WZB, Berlin, Germany (since 2009).
   • The Euromanifestos Project; coordinator Professor Hermann Schmitt, PhD: Universty of Mannheimu, Mannheimer Zentrum für Europäische Sozialforschung (MZES) (since 2001).
   • The Comparative Study of Electoral Systems (CSES)
   • The European Election Studies (EES)
   • Sport Governance; coordinator professor Claude Sobry, PhD; Université de Lille 2, Faculté des sciences du sport et de l'éducation physique, laboratoire “Sport, Identité, Culture” (since 2008).
   • member of the following professional associations: IPSA – International Association for Political Sciences, ECPR – European Consortium for Political Research; EASM - The European Association for Sport Management; Association for the Study of Sport and the European Unon; Slovenian and Croatian Political Sciences Association
   • Holder of the following EU grants: Erasmus Teaching Staff Mobility Grant 2010-11 (University of Stirling, Great Britain); Erasmus Mundus Action 2 (EMA2) Basileus project 2010-11 (University of Zagreb, Croatia); Erasmus Teaching Staff Mobility Grant 2013-14 (University of Jyvaskyla, Finland).
  • Among others, she has also been member of various national expert commissions:
   - representative of scientific community in the Council of the Human Rights Ombudsman of the Republic of Slovenia (2019-2025)
   - member of the the Special Governmental Competition Commettee (2008-2014)
   - member of the Council for Quality and Evaluation at the Ministry for Education and Sport (2011-2014)
   - member of the working bodies for the international cooperation, and for the women in sport at the Olympic Committee of Slovenia (2006-2012)  
  • Her academic and research work focus primarily on public policies analysis, policy evaluation, sport policy, electoral behavior, campaigns and manifestos and management in public sector.

  In Slovene language:  doktorica politologije (2005)

  • redna profesorica za področje analize politik, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (2016) ter raziskovalka na Centru za politološke raziskave, Univerza v Ljubljani, Inštitut za družbene vede (1999)
  • gostujoča predavateljica na Fakulteti za upravo, Univerza v Ljubljani (predmet Regulatorne politike na 2. Stopnji študija), Fakulteti za politične znanosti Univerze v Zagrebu, Hrvaška (predmeti Javne politike na diplomski stopnji, predmeti Vrednotenje javnih politik in Policy mreže na doktorski stopnji)  
  • visokošolska učiteljica, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (2006)
  • nosilka temeljnega projekta »Kapital (pred)volilnih kampanj in demokratični razvoj države in družbe« (JP-2289), (1. 5. 2009 – 30. 4. 2012)
  • nosilka ciljno raziskovalnega projekta »Učinkovita državna podpora za športno aktivnost državljanov« (1. 10. 2010 – 1. 10. 2012)
  • raziskovalka na temeljnem projektu »Razvoj integralnega modela kazalnikov za spremljanje in vrednotenje uspešnosti politik na področju e-uprave« (1.7.2011-30.6.2014)
  • slovenska raziskovalka in predstavnica upravnega odbora COST Action IS0806 “The True European Voter: A Strategy For Analysing the Prospects of European Electoral Democracy That Includes the West, the South and the East of the Continent“, koordinator profesor dr. Hermann Schmitt, Univerza v Mannheimu, Mannheimer Zentrum für Europäische Sozialforschung (MZES) (2009-2014)
  • slovenska raziskovalka projektnega konzorcija EU Preparatory Action in the field of sport, research project Action for Good Governance in Sport (AGGIS); coordinated by the Play the Game/ Danish Institute for Sports Studies (1.1.2012-30.4.2013)
  • slovenska predstavnica projekta Manifesto Research on Political Representation (prej Comparative Manifesto Project); koordinator profesor dr. Hans-Dieter Klingemann in dr. Andrea Volkens, Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung Gemeinnützige Gesellschaft mbH – WZB, Berlin, Nemčija (od leta 2009 dalje)
  • slovenska predstavnica projekta The Euromanifestos Project; koordinator profesor dr. Hermann Schmitt, Univerza v Mannheimu, Mannheimer Zentrum für Europäische Sozialforschung (MZES) (od leta 2001 dalje)
  • nacionalna sodelavka mednarodnega podatkovnega programa na področju volilnih študij The Comparative Study of Electoral Systems (CSES)
  • nacionalna sodelavka evropskega projekta evropskih volilnih študij European Election Studies (EES)
  • sodelavka pri projektu EU programa Vseživljenjsko učenje, Jean Monnet »Čutim Evropo: učenje evropskih vsebin v podeželskem okolju v šolskem letu 2012/13«
  • članica upravnega odbora The Association for the Study of Sport and the European Union
  • sourednica Sport & EU Review
  • - predstavnica znanosti v Svetu Varuha za človekove pravice RS (2019-2025)
  • - strokovna ocenjevalka Posebne natečajne komisije Uradniškega sveta Republike Slovenije (od leta 2008 dalje)
  • - članica Sveta za kakovost in evalvacije pri Ministrstvu za šolstvo in šport Republike Slovenije (od 2011 dalje)
  • - nacionalna strokovnjakinja za športno politiko in posebej politike boja proti dopingu v EU
  • - članica Komisije za mednarodno sodelovanje pri Olimpijskem komiteju Slovenije – Združenju športnih zvez (od leta 2006) in Komisije za ženske v športu (2012 dalje)
  • - strokovna evalvatorka Znanstvene komisije Agencije za raziskovanje republike Srbije
  • članica naslednjih strokovnih združenj in društev: članica IPSE – International Association for Political Sciences, Odbora za javne politike in Odbora za koncepte in metode; članica MPSA - The Midwest Political Science Association; članica ECPR – European Consortium for Political Research; članica NispaCee - The Network of Institutes and Schools of Public Administration in Central and Eastern Europe, sekcije za Analizo politik; članica EASM - The European Association for Sport Management; članica Association for the Study of Sport and the European Unon (2005 dalje), raziskovalne skupine Sports Policies and Governance in the EU; članica Hrvaškega politološkega društva; članica Slovenskega politološkega društva (1999 dalje) in članica izvršilnega odbora (2007-2009)
  • prejemnica naslednjih štipendij EU: Erasmus Teaching Staff Mobility Grant 2010-11 (Univerza v Stirlingu, Velika Britanija); Erasmus Mundus Action 2 (EMA2) Basileus project 2010-11 (Univerza v Zagrebu, Hrvaška); Teaching Staff Mobility Grant 2013-14 (Univerza Jyvaskyla, Finska)
  • doktorica politologije (2005)
  • redna profesorica za področje analize politik, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (2016) ter raziskovalka na Centru za politološke raziskave, Univerza v Ljubljani, Inštitut za družbene vede (1999)
  • gostujoča predavateljica na Fakulteti za politične znanosti Univerze v Zagrebu, Hrvaška (predmeti Javne politike na diplomski stopnji, predmeti Vrednotenje javnih politik in Policy mreže na doktorski stopnji); Fakulteti za upravo, Univerza v Ljubljani (predmet Regulatorne politike na 2. Stopnji študija).  
  • visokošolska učiteljica, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (2006)
  • nosilka temeljnega projekta »Kapital (pred)volilnih kampanj in demokratični razvoj države in družbe« (JP-2289), (1. 5. 2009 – 30. 4. 2012)
  • nosilka ciljno raziskovalnega projekta »Učinkovita državna podpora za športno aktivnost državljanov« (1. 10. 2010 – 1. 10. 2012)
  • raziskovalka na temeljnem projektu »Razvoj integralnega modela kazalnikov za spremljanje in vrednotenje uspešnosti politik na področju e-uprave« (1.7.2011-30.6.2014)
  • slovenska raziskovalka in predstavnica upravnega odbora COST Action IS0806 “The True European Voter: A Strategy For Analysing the Prospects of European Electoral Democracy That Includes the West, the South and the East of the Continent“, koordinator profesor dr. Hermann Schmitt, Univerza v Mannheimu, Mannheimer Zentrum für Europäische Sozialforschung (MZES) (2009-2014)
  • slovenska raziskovalka projektnega konzorcija EU Preparatory Action in the field of sport, research project Action for Good Governance in Sport (AGGIS); coordinated by the Play the Game/ Danish Institute for Sports Studies (1.1.2012-30.4.2013)
  • slovenska predstavnica projekta Manifesto Research on Political Representation (prej Comparative Manifesto Project); koordinator profesor dr. Hans-Dieter Klingemann in dr. Andrea Volkens, Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung Gemeinnützige Gesellschaft mbH – WZB, Berlin, Nemčija (od leta 2009 dalje)
  • slovenska predstavnica projekta The Euromanifestos Project; koordinator profesor dr. Hermann Schmitt, Univerza v Mannheimu, Mannheimer Zentrum für Europäische Sozialforschung (MZES) (od leta 2001 dalje)
  • nacionalna sodelavka mednarodnega podatkovnega programa na področju volilnih študij The Comparative Study of Electoral Systems (CSES)
  • nacionalna sodelavka evropskih volilnih študij European Election Studies (EES)
  • sodelavka pri projektu EU programa Vseživljenjsko učenje, Jean Monnet »Čutim Evropo: učenje evropskih vsebin v podeželskem okolju v šolskem letu 2012/13«
  • članica upravnega odbora The Association for the Study of Sport and the European Union
  • sourednica Sport & EU Review
  • strokovna ocenjevalka natečajne komisije Uradniškega sveta Republike Slovenije (od leta 2008 dalje)
  • članica Sveta za kakovost in evalvacije pri Ministrstvu za šolstvo in šport Republike Slovenije (od 2011 dalje)
  • nacionalna strokovnjakinja za športno politiko in posebej politike boja proti dopingu v EU
  • članica Komisije za mednarodno sodelovanje pri Olimpijskem komiteju Slovenije – Združenju športnih zvez (od leta 2006) in Komisije za ženske v športu (2012 dalje)
  • strokovna evalvatorka Znanstvene komisije Agencije za raziskovanje republike Srbije
  • članica naslednjih strokovnih združenj in društev: članica IPSE – International Association for Political Sciences, Odbora za javne politike in Odbora za koncepte in metode; članica MPSA - The Midwest Political Science Association; članica ECPR – European Consortium for Political Research; članica NispaCee - The Network of Institutes and Schools of Public Administration in Central and Eastern Europe, sekcije za Analizo politik; članica EASM - The European Association for Sport Management; članica Association for the Study of Sport and the European Unon (2005 dalje), raziskovalne skupine Sports Policies and Governance in the EU; članica Hrvaškega politološkega društva; članica Slovenskega politološkega društva (1999 dalje) in članica izvršilnega odbora (2007-2009)
  • prejemnica naslednjih štipendij EU: Erasmus Teaching Staff Mobility Grant 2010-11 (Univerza v Stirlingu, Velika Britanija); Erasmus Mundus Action 2 (EMA2) Basileus project 2010-11 (Univerza v Zagrebu, Hrvaška); Teaching Staff Mobility Grant 2013-14 (Univerza Jyvaskyla, Finska).


  Osebna bibliografija