Skoči do osrednje vsebine

lekt.   Santiago Martin

Splošne informacije
Video predstavitev
Življenjepis
Bibliografija
Povezave
 • lekt.   Santiago Martin, visokošolski učitelj
  Kontaktne informacije:
  Službeni telefon: 01/ 5805-276
  Email: is.jl-inu.vdf@nitraM.ogaitnaS
  Govorilne in uradne ure:

  Español para fines específicos: Introducción (miércoles).
  Uvod v jezik stroke - španščina
  De 08.15 a 09.45 horas.
  Aula FDV-12

  Español para fines específicos I y II  (miércoles).
  Strokovna Španščina I & II
  De 10.30 a 12.00. Aula FDV-18

  Horas de consulta (primer semestre del curso 2023/24):
  Miércoles, de 12.00 a 13.30. Despacho A213.
  Si quieres otra fecha y/o en línea (por Zoom), por favor, ponte en contacto:
  santiago.martin@fdv.uni-lj.si

  Gracias y un saludo, 
  Santiago Martín.


  Govorilne ure (prvi semester 2023/24):
  Sreda, 12.00 - 13.30 pm. Kabinet A213.
  Tudi lahko po Zoomu:
  Če želite govoriti z menoj, mi pošljite mail. Če treba, pogovor bomo izvedeli preko Zoom-a.
  santiago.martin@fdv.uni-lj.si

  Hvala in lep pozdrav,
  Santiago Martín.

  **
   

   
  Prostor:
  A 213
  Sodelovanje pri predmetih:

  Dodiplomski študij
  Strokovna španščina I
  Strokovna španščina II
  Uvod v jezik stroke - španščina
  Ekspertna področja:
  La enseñanza de la lengua para fines específicos se centra en los procesos de enseñanza/aprendizaje que facilitan el dominio de la comunicación especializada, esto es, la lengua que utilizan los profesionales que trabajan en un determinado conexto laboral o los expertos que desarrollan su actividad en una disciplina académica concreta. Se denomina Español con Fines Específicos (EFE) al conjunto de usos del español empleado en cada uno de estos ámbitos; según el campo profesional o académico estudiado, se distingue, por ejemplo, entre Español de los negocios,  Español del turismo, Español jurídico, Español de las relaciones internacionales o Español de la medicina, entre otros.

  Poučevanje jezika kot strokovni jezik se osredotoča na procese poučevanja/učenja, ki omogočajo obvladovanje strokovne komunikacije, to je jezika, ki ga uporabljajo strokovnjaki, ki delujejo v določenem delovnem okolju, ali izvedenci, ki razvijajo svojo dejavnost na konkretnem akademskem področju. Španščina kot strokovni jezik (EFE) obsega celoto strokovnih rab španščine, ki jo uporabljajo na slehernem izmed teh področij; glede na poklicne ali akademske študije razlikujemo med drugim, denimo, poslovni španski jezik, španski jezik v turizmu, pravni španski jezik, španski jezik mednarodnih odnosov ali medicinski španski jezik.

  Lektor Santiago Martín je menarodni vpraševalec za mednarodne izpite Španščine Instituta Cervantesa v Pionirksi Domu - Center za kultura mladih v Ljubljani (A1, A2, A2/B1, B1, B2, C1 in C2).
 • Santiago Martín Sánchez (Granada, Španija, 1969) je živel v Granadi, Nijmegenu (Nizozemska) in Zaragozi (Španija). Med letoma 1996 ter 1998 je delal v “Casa del traductor”(Translaters’ House) v Tarazoni (Španija). Od leta 1999  živi in dela v Ljubljani.  Santiago Martín je lektor  “Španščine za strokovni jezik” na ljubljanski Fakulteti za družbene vede. V španski jezik prevaja slovenska leposlovna dela (Srečko Kosovel, Žarko Petan, Maruša Krese, Josip Jurčič...). Pogosto sodeluje z “Inštitutom Cervantes” v Ljubljani. Poleg tega se ukvarja tudi z risanjem stripov z različnimi slovenskimi avtorji.

  Santiago Martín Sánchez (Granada, España, 1969) vivió en Granada, Nimega (Holanda) y Zaragoza (España). Entre 1996 y 1998 trabajó en la “Casa del Traductor” (Tarazona). Desde el año 1999, vive y trabaja en Liubliana, Eslovenia. Es lector de “Español para fines específicos” en la Facultad de Ciencias Sociales de Liubliana. Traduce literatura eslovena al español: Srečko Kosovel, Žarko Petan, Maruša Krese, Josip Jurčič…Colabora frecuentemente con el Instituto Cervantes de Liubliana. También es dibujante de cómics y publica para el mercado editorial esloveno.


  https://plus.cobiss.si/opac7/bib/search?q=Santiago+Martin&db=cobib&mat=allmaterials&start=0

  **