doc. dr. Rok Zupančič

Splošne informacije
Video predstavitev
Življenjepis
Bibliografija
Povezave
 • doc. dr. Rok Zupančič, znanstveni sodelavec
   Kontaktne informacije:
   Službeni telefon: 01/ 5805-328
   Email: is.jl-inu.vdf@cicnapuz.kor
   Govorilne in uradne ure:
   Zaradi gostovanja v tujini v študijskem letu 2017/18 rednih GU ni. Kontaktirajte po emailu.
   Prostor:
   AP 23
   Sodelovanje pri predmetih:

   Dodiplomski študij
   Primerjalni obrambni sistemi
   Varnost v jugovzhodni Evropi

   Podiplomski študij
   Teorija strategije
   Ekspertna področja:
   Preprečevanja konfliktov, mednarodna varnost, Skupna varnostna in obrambna politika (EU), jugovzhodna Evropa (Balkan)
   www.ieceu-project.com
  • ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI


   1.01 Izvirni znanstveni članek

   1. ZUPANČIČ, Rok. Civil-military cooperation in conflict and post-conflict zones: needed marriage also for small states? : the case study of Slovenian armed forces in Kosovo and Afghanistan. The journal of slavic military studies, ISSN 1556-3006, 2015, vol. 28, iss. 3, str. 462-480. http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13518046.2015.1061821#abstract, doi: 10.1080/13518046.2015.1061821. [COBISS.SI-ID 33439837], [SNIP, Scopus do 24. 8. 2015: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0, normirano št. čistih citatov (NC): 0]
   kategorija: 1A2 (Z, A', A1/2); uvrstitev: Scopus (h), Scopus (d), MBP; tipologijo je verificiral OSICD
   točke: 87.5, št. avtorjev: 1
    

   2. ZUPANČIČ, Rok, PREBILIČ, Vladimir. Patriotism as a state-building strategy : a case study of Israel. European perspectives, ISSN 1855-7694, Apr. 2014, vol. 6, no. 1, str. 75-95. [COBISS.SI-ID 32759901]
   kategorija: 1C (Z); uvrstitev: MBP; tipologijo je verificiral OSICD
   točke: 15, št. avtorjev: 2

   3. ZUPANČIČ, Rok, HRIBERNIK, Miha. "Discovering" normative power as a state strategy in the framework of security, foreign, and defense policy : the case of Japan. Philippine political science journal, ISSN 2165-025X. <Online ed.>, 2014, vol. 35, no. 1, str. 78-97, graf. prikazi. http://dx.doi.org/10.1080/01154451.2014.903566, doi: 10.1080/01154451.2014.903566. [COBISS.SI-ID 32713565], [JCR, SNIP, WoS do 2. 2. 2015: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 1, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0.50, normirano št. čistih citatov (NC): 4, Scopus do 2. 1. 2015: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 1, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0.50, normirano št. čistih citatov (NC): 4]
   kategorija: 1A3 (Z); uvrstitev: Scopus (d), SSCI; tipologijo je verificiral OSICD
   točke: 37.14, št. avtorjev: 2

    

   4. ZUPANČIČ, Rok. Slovenia's ten years in the common security and defence policy of the European Union. Studia Historica Slovenica, ISSN 1580-8122, 2014, letn. 14, št. 1, str. 97-114. [COBISS.SI-ID 32994653], [Scopus do 17. 6. 2016: št. citatov (TC): 2, čistih citatov (CI): 1, čistih citatov na avtorja (CIAu): 1.00, normirano št. čistih citatov (NC): 4]
   kategorija: 1A4 (Z); uvrstitev: Scopus (h), MBP; tipologijo je verificiral OSICD
   točke: 40, št. avtorjev: 1

   5. ZUPANČIČ, Rok, HRIBERNIK, Miha. Normative power Japan : the European Union's ideational successor or another "contradiction in terms"?. Revista românæa de ştiinţe politice, ISSN 1582-456X, Winter 2013, vol. 13, no. 2, str. 106-136. [COBISS.SI-ID 32489053], [JCR, SNIP, WoS do 4. 4. 2016: št. citatov (TC): 3, čistih citatov (CI): 2, čistih citatov na avtorja (CIAu): 1.00, normirano št. čistih citatov (NC): 9, Scopus do 17. 6. 2016: št. citatov (TC): 3, čistih citatov (CI): 1, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0.50, normirano št. čistih citatov (NC): 5]
   kategorija: 1A2 (Z, A', A1/2); uvrstitev: Scopus (d), SSCI, MBP; tipologijo je verificiral OSICD
   točke: 40.08, št. avtorjev: 2

   6. UDOVIČ, Boštjan, ZUPANČIČ, Rok, SVETLIČIČ, Marjan. Coping with the challenges of the presidency of the EU Council : a view from Slovenia. Latvijas intereses Eiropas Savieniba, ISSN 2243-6049. [Online ed.], 2012, nr. 3, str. 22-31. http://www.politologubiedriba.lv/pdf_mag/Latvijas_intereses_es_2012_3.pdf. [COBISS.SI-ID 31242845]
   kategorija: 1NK (S); tipologijo je verificiral OSICD
   točke: 1.67, št. avtorjev: 3

    

   7. ZUPANČIČ, Rok. Normative power as a means of a small state in international relations : the role of Slovenia within the EU concert of normative power in the Western Balkans. Lithuanian foreign policy review, ISSN 1392-5504, 2011, no. 25, str. 56-76. [COBISS.SI-ID 30554461]
   kategorija: 1A4 (Z); uvrstitev: Scopus (d), MBP; tipologijo je verificiral OSICD
   točke: 40, št. avtorjev: 1

   8. ZUPANČIČ, Rok, UDOVIČ, Boštjan. Lilliputian in a Goliath world : the preventive diplomacy of Slovenia in solving the question of Kosovo's independence. Revista românæa de ştiinţe politice, ISSN 1582-456X, Winter 2011, vol. 11, no. 2, str. 39-80. [COBISS.SI-ID 31076189], [JCR, SNIP, WoS do 6. 4. 2016: št. citatov (TC): 7, čistih citatov (CI): 6, čistih citatov na avtorja (CIAu): 3.00, normirano št. čistih citatov (NC): 32, Scopus do 6. 7. 2016: št. citatov (TC): 15, čistih citatov (CI): 12, čistih citatov na avtorja (CIAu): 6.00, normirano št. čistih citatov (NC): 63]
   kategorija: 1A3 (Z); uvrstitev: Scopus (d), SSCI, MBP; tipologijo je verificiral OSICD
   točke: 35.8, št. avtorjev: 2

   9. ZUPANČIČ, Rok, HRIBERNIK, Miha. Small states as "Contributing nations" to the EU's normative power : the Case of Slovenia. Romanian Journal of European Affairs, ISSN 1582-8271, Dec. 2011, vol. 11, no. 4, str. 34-49. [COBISS.SI-ID 30964061], [SNIP, Scopus do 6. 5. 2016: št. citatov (TC): 5, čistih citatov (CI): 3, čistih citatov na avtorja (CIAu): 1.50, normirano št. čistih citatov (NC): 12]
   kategorija: 1A4 (Z); uvrstitev: Scopus (d), MBP; tipologijo je verificiral OSICD
   točke: 22.8, št. avtorjev: 2

   10. ZUPANČIČ, Rok. Modern "don-quixotism" or an emerging norm of international relations? Prevention of armed conflicts in the European Union and the organization for security and cooperation in Europe. Romanian Journal of Political Science, ISSN 2068-7613. [Online ed.], Spring 2010, vol. 10, iss. 1, str. 71-94, ilustr. http://www.sar.org.ro/polsci/?p=514. [COBISS.SI-ID 29799517], [JCR, SNIP, WoS do 24. 3. 2014: št. citatov (TC): 5, čistih citatov (CI): 3, čistih citatov na avtorja (CIAu): 3.00, normirano št. čistih citatov (NC): 15, Scopus do 16. 9. 2014: št. citatov (TC): 6, čistih citatov (CI): 4, čistih citatov na avtorja (CIAu): 4.00, normirano št. čistih citatov (NC): 20]
   kategorija: 1A3 (Z); uvrstitev: Scopus (d), SSCI, MBP; tipologijo je verificiral OSICD
   točke: 71.59, št. avtorjev: 1

    

   11. ZUPANČIČ, Rok, GRIZOLD, Anton. Preprečevanje sodobnih oboroženih konfliktov v okviru OVSE in EU : primerjalna analiza pristopov in strategij. Teorija in praksa, ISSN 0040-3598, jul.-avg. 2010, letn. 47, št. 4, str. 692-716, tabele. http://dk.fdv.uni-lj.si/db/pdfs/TiP20104_Zupancic_Grizold.pdf. [COBISS.SI-ID 2987976], [SNIP]
   kategorija: 1A3 (Z); uvrstitev: Scopus (d), MBP; tipologijo je verificiral OSICD
   točke: 32.45, št. avtorjev: 2

    

   12. ZUPANČIČ, Rok. The theory of conflict prevention. What can Kosovo draw out of it? = Teoria mbi parandalimin e konflikteve. Cfarë mund të përfitojë Kosova nga kjo?. Thesis Kosova, ISSN 1821-0767, 2009, [Vol. 2], no. 1, str. [65]-82, [67]-84. http://www.aabriinvest.net/repository/docs/Rok%20Zupancic_eng.pdf. [COBISS.SI-ID 29007453]
   kategorija: 1NK (S); tipologijo je verificiral OSICD
   točke: 5, št. avtorjev: 1

    

   13. GRIZOLD, Anton, ZUPANČIČ, Rok. Analiza konflikta v Makedoniji. Teorija in praksa, ISSN 0040-3598, maj-avg. 2008, letn. 45, št. 3/4, str. 324-344. http://dk.fdv.uni-lj.si/db/pdfs/tip20083-4_Grizold_Zupancic.pdf. [COBISS.SI-ID 27540317]
   kategorija: 1A4 (Z); uvrstitev: Scopus (d), MBP; tipologijo je verificiral OSICD
   točke: 20, št. avtorjev: 2

    

    

   1.02 Pregledni znanstveni članek

   14. ZUPANČIČ, Rok. Preprečevanje, prepričevanje, obžalovanje : ZDA, razpad SFRJ in diplomatsko (ne)priznanje neodvisnosti in samostojnosti Republike Slovenije (1990-1992). Teorija in praksa, ISSN 0040-3598, mar.-apr. 2016, letn. 53, št. 2, str. 312-344, 563. [COBISS.SI-ID 598783], [SNIP]
   kategorija: 1A4 (Z); uvrstitev: Scopus (d), MBP; tipologijo je verificiral OSICD
   točke: 48.25, št. avtorjev: 1

   15. ZUPANČIČ, Rok, UDOVIČ, Boštjan. Preventivna diplomacija Slovenije pri reševanju vprašanja samostojnosti in neodvisnosti Kosova (2007-2010). Teorija in praksa, ISSN 0040-3598, maj-jun. 2011, letn. 48, št. 3, str. 712-733, 816. http://dk.fdv.uni-lj.si/db/pdfs/tip2011_3_Zupancic_Udovic.pdf. [COBISS.SI-ID 30489181], [SNIP, Scopus do 4. 3. 2014: št. citatov (TC): 2, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0, normirano št. čistih citatov (NC): 0]
   kategorija: 1A3 (Z); uvrstitev: Scopus (d), MBP; tipologijo je verificiral OSICD
   točke: 32.45, št. avtorjev: 2

    

   16. GRIZOLD, Anton, ZUPANČIČ, Rok. Pet let v zavezništvu in 60 let zavezništva : Slovenija in Nato = Five years in the alliance and 60 years of the alliance : Slovenia and Nato. Bilten Slovenske vojske, ISSN 1580-1993, nov. 2009, letn. 11, št. 3, str. 197-218. http://www.slovenskavojska.si/fileadmin/slovenska_vojska/pdf/bilten_sv/bilten_sv_11st03.pdf. [COBISS.SI-ID 28959325]
   kategorija: 1C (Z); uvrstitev: MBP; tipologijo je verificiral OSICD
   točke: 15, št. avtorjev: 2

    

   17. ZUPANČIČ, Rok. Pozabljeni gorski črni vrt : pričakovanja za stabilizacijo Gorskega Karabaha. 1.-2. del. Slovenska vojska, ISSN 1318-0681. [Tiskana izd.], 15. maj 2009, letn. 17, št. 7, str. 27-29, fotogr., 29. maj 2009, letn. 17, št. 8, str. 27-29, fotogr. http://www.mo.gov.si/fileadmin/mo.gov.si/pageuploads/revija_sv/2009/sv09_07.pdf, http://www.mo.gov.si/fileadmin/mo.gov.si/pageuploads/revija_sv/2009/sv09_08.pdf. [COBISS.SI-ID 29010781]
   kategorija: 1NK (S); tipologijo je verificiral OSICD
   točke: 5, št. avtorjev: 1

    

   18. ZUPANČIČ, Rok. Novi Natov strateški koncept. Najbolj javen do zdaj?. 1.-2. del. Slovenska vojska, ISSN 1318-0681. [Tiskana izd.], 13. nov. 2009, letn. 17, št. 17, str. 25-27, fotogr., 27. nov. 2009, letn. 17, št. 18, str. 29-32, ilustr. http://www.mo.gov.si/fileadmin/mo.gov.si/pageuploads/revija_sv/2009/sv09_17.pdf, http://www.mo.gov.si/fileadmin/mo.gov.si/pageuploads/revija_sv/2009/sv09_18.pdf. [COBISS.SI-ID 28990813]
   kategorija: 1NK (S); tipologijo je verificiral OSICD
   točke: 5, št. avtorjev: 1

    

    

   1.04 Strokovni članek

   19. ZUPANČIČ, Rok. Ko država odpove : odgovornost zaščititi kot nova norma mednarodnih odnosov? : (1. del). Slovenska vojska, ISSN 1318-0681. [Tiskana izd.], 11. feb. 2011, leto 19, št. 2, str. 29-31, fotogr. http://www.mo.gov.si/fileadmin/mo.gov.si/pageuploads/revija_sv/2011/sv11_02.pdf. [COBISS.SI-ID 30668637]
   kategorija: SU (S)
   točke: 5, št. avtorjev: 1

    

   20. ZUPANČIČ, Rok. Ko država odpove : odgovornost zaščititi kot nova norma mednarodnih odnosov? : (2. del). Slovenska vojska, ISSN 1318-0681. [Tiskana izd.], 4. mar. 2011, leto 19, št. 3, str. 21-23, fotogr. http://www.mo.gov.si/fileadmin/mo.gov.si/pageuploads/revija_sv/2011/sv11_03.pdf. [COBISS.SI-ID 30668893]
   kategorija: SU (S)
   točke: 5, št. avtorjev: 1

    

   21. ZUPANČIČ, Rok. Wyzwania dla słoweńskich sił zbrojnych. Armia, ISSN 1898-1496, 2010, nr. 7(26), str. 36-37. [COBISS.SI-ID 29700189]
   kategorija: SU (S)
   točke: 5, št. avtorjev: 1

   22. ZUPANČIČ, Rok. Mamurluk poslije šest godina? : šest godina u Nato : slovenačka perspektiva = Hangover after six years? : six years in Nato : Slovenian perspective. Bezbjednost, ISSN 1800-6884, jun 2010, god. 2, br. 7, str. 49-52, 49-52, ilustr. [COBISS.SI-ID 29530205]
   kategorija: SU (S)
   točke: 5, št. avtorjev: 1

   23. ZUPANČIČ, Rok. COIN 3.0 : (uspešnejša) strategija?. Dnevnik, ISSN 1318-0320, 12. jun. 2010, letn. 60, št. 134, str. 13. [COBISS.SI-ID 29530461]
   kategorija: SU (S)
   točke: 5, št. avtorjev: 1

   24. ZUPANČIČ, Rok. Pomen proučevanja regionalnih varnostnih kompleksov : spoznaj regionalno, razumi globalno. Slovenska vojska, ISSN 1318-0681. [Tiskana izd.], 12. feb. 2010, letn. 18, št. 2, str. 27-29, fotogr. http://www.mo.gov.si/fileadmin/mo.gov.si/pageuploads/revija_sv/2010/sv10_02.pdf. [COBISS.SI-ID 29240925]
   kategorija: SU (S)
   točke: 5, št. avtorjev: 1

    

   25. JUVAN, Jelena, ZUPANČIČ, Rok, KOPAČ, Erik. Prostovoljna pogodbena rezerva : (1. del). Slovenska vojska, ISSN 1318-0681. [Tiskana izd.], 28. maj 2010, letn. 18, št. 8, str. 23-25, fotogr. http://www.mo.gov.si/fileadmin/mo.gov.si/pageuploads/revija_sv/2010/sv10_08.pdf. [COBISS.SI-ID 29536605]
   kategorija: SU (S)
   točke: 1.67, št. avtorjev: 3

    

   26. JUVAN, Jelena, ZUPANČIČ, Rok, GROŠELJ, Klemen. Prostovoljna pogodbena rezerva : (2. del). Slovenska vojska, ISSN 1318-0681. [Tiskana izd.], 11. jun. 2010, letn. 18, št. 9, str. 20-22, fotogr. http://www.mo.gov.si/fileadmin/mo.gov.si/pageuploads/revija_sv/2010/sv10_09.pdf. [COBISS.SI-ID 29536861]
   kategorija: SU (S)
   točke: 1.67, št. avtorjev: 3

    

   27. JUVAN, Jelena, ZUPANČIČ, Rok, VUGA BERŠNAK, Janja, GROŠELJ, Klemen. Prostovoljna pogodbena rezerva : (3. del). Slovenska vojska, ISSN 1318-0681. [Tiskana izd.], 25. jun. 2010, letn. 18, št. 10, str. 29-31, fotogr. [COBISS.SI-ID 29636957]
   kategorija: SU (S)
   točke: 1.25, št. avtorjev: 4

    

   1.05 Poljudni članek

   28. ZUPANČIČ, Rok. Kilogram "žveplenega zlata" za manj kot 20 centov. Delo, ISSN 0350-7521, 28. mar. 2015, leto 57, št. 74, fotogr. [COBISS.SI-ID 33318493]
   kategorija: SU (S)
   točke: 5, št. avtorjev: 1

   29. ZUPANČIČ, Rok. Veliki brat res vse vidi? : Severna Koreja. Dnevnik, ISSN 1318-0320, 11. jan. 2014, leto 64, št. 9. [COBISS.SI-ID 32444253]
   kategorija: SU (S)
   točke: 5, št. avtorjev: 1

   30. ZUPANČIČ, Rok. Umik v školjko : hikikomori, socialni samomor po japonsko. Dnevnik, ISSN 1318-0320, 7. feb. 2014, leto 64, št. 32. [COBISS.SI-ID 32512093]
   kategorija: SU (S)
   točke: 5, št. avtorjev: 1

   31. ZUPANČIČ, Rok. Putin na Tavridi : pomen Krima v ruski kolektivni zavesti. Dnevnik, ISSN 1318-0320, 8. mar. 2014, leto 64, št. 56. [COBISS.SI-ID 32559709]
   kategorija: SU (S)
   točke: 5, št. avtorjev: 1

   32. UDOVIČ, Boštjan, ZUPANČIČ, Rok. Važno je biti v centru : o malih državah v mednarodnih odnosih. Dnevnik, ISSN 1318-0320, 5. apr. 2014, leto 64, št. 80. [COBISS.SI-ID 32623453]
   kategorija: SU (S)
   točke: 2.5, št. avtorjev: 2

   33. ZUPANČIČ, Rok. Komu Putin prešteva krvna zrnca? : nacionalna identiteta in Ukrajina. Dnevnik, ISSN 1318-0320, 24. maj 2014, leto 64, št. 119. [COBISS.SI-ID 32698717]
   kategorija: SU (S)
   točke: 5, št. avtorjev: 1

   34. ZUPANČIČ, Rok. Dobro je umreti za domovino : gojenje (slepega) patriotizma v Izraelu. Dnevnik, ISSN 1318-0320, 9. avg. 2014, leto 64, št. 184. [COBISS.SI-ID 32818269]
   kategorija: SU (S)
   točke: 5, št. avtorjev: 1

   35. RANC, Tomaž, ZUPANČIČ, Rok. Povečevalno steklo mladega izobraženca. Slovenija se giba kot kroglica na fliperju. Večer, ISSN 0350-4972. [Tiskana izd.], 22. feb. 2014, leto 70, [št.] 44. [COBISS.SI-ID 32538461]
   kategorija: SU (S)
   točke: 2.5, št. avtorjev: 2

   36. ZUPANČIČ, Rok. Quo vadis, mladi mož? Na vzhod : mladi raziskovalci na Japonskem in v Sloveniji. Dnevnik online, ISSN 1581-3037. [Spletna izd.], 1. junij 2013. http://www.dnevnik.si/objektiv/vec-vsebin/quo-vadis-mladi-moz-na-vzhod#. [COBISS.SI-ID 32073053]
   kategorija: SU (S)
   točke: 5, št. avtorjev: 1

    

   37. ZUPANČIČ, Rok. Delo, smisel življenja? : kulturni koncepti Japonske. Dnevnik, ISSN 1318-0320, 20. jul. 2013, leto 63, št. 166. [COBISS.SI-ID 32106845]
   kategorija: SU (S)
   točke: 5, št. avtorjev: 1

   38. ZUPANČIČ, Rok. O mrtvih govorijo drugi : sporočila iz svetišča. Dnevnik, ISSN 1318-0320, 17. avg. 2013, leto 63, št. 189, fotogr. [COBISS.SI-ID 32138589]
   kategorija: SU (S)
   točke: 5, št. avtorjev: 1

   39. ZUPANČIČ, Rok. Je kdo namerno gledal stran? : lokalne volitve na Kosovu. Dnevnik, ISSN 1318-0320, 9. nov. 2013, leto 63, št. 259, fotogr. [COBISS.SI-ID 32290909]
   kategorija: SU (S)
   točke: 5, št. avtorjev: 1

   40. ZUPANČIČ, Rok. Pokopališče ladij : ekološka katastrofa na Aralskem jezeru. Dnevnik, ISSN 1318-0320, 31. dec. 2010, letn. 60, št. 304, str. 26. [COBISS.SI-ID 30069085]
   kategorija: SU (S)
   točke: 5, št. avtorjev: 1

   41. ZUPANČIČ, Rok. Če ne izbereš prave vere, te ni. Dnevnikov objektiv, ISSN 1854-6781. [Tiskana izd.], 14. apr. 2007, str. 22. [COBISS.SI-ID 29007709]
   kategorija: SU (S)
   točke: 5, št. avtorjev: 1

   42. ZUPANČIČ, Rok. Razpihovanje žerjavice v stari Perziji. Ampak, ISSN 1580-304X, jun./jul. 2006, letn. 7, št. 6/7, str. 18-21, ilustr. [COBISS.SI-ID 231182848]
   kategorija: SU (S)
   točke: 5, št. avtorjev: 1

   43. ZUPANČIČ, Rok. Boj za prevlado v Srednji Aziji : nova "velika igra" se začenja. Delo, ISSN 0350-7521, 18. okt. 2005, letn. 47, št. 242, str. 4. [COBISS.SI-ID 29009245]
   kategorija: SU (S)
   točke: 5, št. avtorjev: 1

    

   1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

   44. ZUPANČIČ, Rok. Slovenija u evroatlantskim integracijama : iskustva Slovenije u Nato. Zbornik škole euroatlantizma, ISSN 1800-847X, 2010, str. 131-138. [COBISS.SI-ID 29978205]
   kategorija: 4NK (S); zbornik nerecenziranih prispevkov; tipologija ni verificirana
   točke: 5, št. avtorjev: 1

    

   1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

   45. VUGA BERŠNAK, Janja, ZUPANČIČ, Rok. Small country's experience in asymmetric environment. V: JUVAN, Jelena (ur.). The military, soldiers, politics and society : book of abstracts. Ljubljana: Faculty of Social Sciences, University of Ljubljana, 2012, str. 21-22. [COBISS.SI-ID 31413597]
   kategorija: SU (S)
   točke: 1, št. avtorjev: 2

    

   1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

   46. ZUPANČIČ, Rok. Geneza koncepta preprečevanja oboroženih konfliktov : od prvih idej do (nove) norme mednarodnih odnosov?. V: MALEŠIČ, Marjan (ur.). Konvencionalna in hibridna varnost : vzorci (dis)kontinuitete, (Knjižna zbirka Varnostne študije). Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, 2016, str. 43-73, ilustr. [COBISS.SI-ID 33752413]
   kategorija: 3C (Z); tipologijo je verificiral OSICD
   točke: 20, št. avtorjev: 1

   47. ZUPANČIČ, Rok. Nenehno "ustvarjanje" naroda : kritika ustvarjanja izraelskega naroda in judovske države. V: PREBILIČ, Vladimir (ur.), et al. Aktivno državljanstvo in domovina, Zbornik prispevkov. 1. izd. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2014, str. 115-134. [COBISS.SI-ID 32909405]
   kategorija: 3C (Z); tipologijo je verificiral OSICD
   točke: 20, št. avtorjev: 1

   48. VUGA BERŠNAK, Janja, ZUPANČIČ, Rok. Slovenia : a small country's experience of an asymmetric environment. V: CAFORIO, Giuseppe (ur.). Soldiers without frontiers : the view from the ground : experiences of asymmetric warfare, (Militari e società, 2). Roma; Acireale: Bonanno, cop. 2013, str. 325-339. [COBISS.SI-ID 32597085]
   kategorija: 3C (Z); tipologijo je verificiral OSICD
   točke: 12.5, št. avtorjev: 2

   49. ZUPANČIČ, Rok, GRIZOLD, Anton. Pristopi in strategije preprečevanja sodobnih oboroženih konfliktov Evropske unije in Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi. V: MALEŠIČ, Marjan (ur.). Mednarodne razsežnosti varnosti Slovenije, (Knjižna zbirka Varnostne študije). Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, 2010, str. 53-86, tabele. [COBISS.SI-ID 29690461]
   kategorija: 3C (Z); tipologijo je verificiral OSICD
   točke: 10, št. avtorjev: 2

   50. GROŠELJ, Klemen, JUVAN, Jelena, ZUPANČIČ, Rok. Primerjalna analiza prostovoljnih pogodbenih rezerv Češke, Nemčije, Velike Britanije, Belgije in Nizozemske. V: MALEŠIČ, Marjan (ur.). Mednarodne razsežnosti varnosti Slovenije, (Knjižna zbirka Varnostne študije). Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, 2010, str. 303-331. [COBISS.SI-ID 29694301]
   kategorija: 3C (Z); tipologijo je verificiral OSICD
   točke: 6.67, št. avtorjev: 3

    

   1.20 Predgovor, spremna beseda

   51. ZUPANČIČ, Rok. Predgovor : zakaj moramo razmišljati o varnostnih skupnostih?. V: GRIZOLD, Anton, et al. Svet na prelomu : varnostne skupnosti kot odgovor na kompleksno ogrožanje sodobnega sveta, (Knjižna zbirka Varnostne študije). Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, Založba FDV, 2015, str. 5-6. [COBISS.SI-ID 33272413]
   kategorija: SU (S)
   točke: 2, št. avtorjev: 1

    

   1.22 Intervju

   52. CENCEN, Marjan (intervjuvanec), RAŠKOVIĆ, Matevž (intervjuvanec), ZUPANČIČ, Rok. Kongres kitajske ljudske skupščine : Kitajska z novim vodstvom : sodelovanje v oddaji Studio on 17h, Radio Slovenija, 1. program. MMC RTV SLO, ISSN 1581-372X, 13. nov. 2014. http://www.rtvslo.si/podcasts/studio_ob_17h.xml. [COBISS.SI-ID 22395110]
   kategorija: SU (S)
   točke: 0.33, št. avtorjev: 3

    

   53. ZUPANČIČ, Rok (intervjuvanec). "Zgodovina je vedno znova pokazala, da se oblasti ne more vzdrževati s prisilo" : 20 let od razpustitve Varšavskega pakta. MMC RTV SLO, ISSN 1581-372X, 28. feb. 2011. http://www.rtvslo.si/svet/zgodovina-je-vedno-znova-pokazala-da-se-oblasti-ne-more-vzdrzevati-s-prisilo/251970. [COBISS.SI-ID 30197085]
   kategorija: SU (S)
   točke: 1, št. avtorjev: 1

    

   MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

    

   2.01 Znanstvena monografija

   54. ZUPANČIČ, Rok. Kosovo : laboratorij preprečevanja oboroženih konfliktov, pokonfliktne obnove in izgradnje države. Brno: V. Klemm; Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2015. 223 str., graf. prikazi. ISBN 978-80-87713-14-3. ISBN 978-80-261-0535-0. [COBISS.SI-ID 33798237]
   kategorija: 2B (Z, A1/2); tipologijo je verificiral OSICD
   točke: 120, št. avtorjev: 1

    

   55. SVETE, Uroš, GUŠTIN, Damijan, VUGA BERŠNAK, Janja, ZUPANČIČ, Rok, JUVAN, Jelena. The small state facing asymmetric environment : a reconsideration of the identity? : the Slovenian experience. Prague: Institute of International Relations, 2015. 159 str., ilustr. ISBN 978-80-87558-24-9. [COBISS.SI-ID 33907549]
   kategorija: 2B (Z, A1/2); tipologijo je verificiral OSICD
   točke: 24, št. avtorjev: 5

    

   56. DUSMAN, Aleksandr, ZUPANČIČ, Rok, et al. Civil-military cooperation in conflict and post-conflict operations : learning from the Lithuanian, Slovenian and Estonian experiences. Vilnius: Akademiné leidyba, 2012. 85 str., tabele. ISBN 978-9955-33-670-9. [COBISS.SI-ID 31428701]
   kategorija: 2B (Z, A1/2); tipologijo je verificiral OSICD
   točke: 24, št. avtorjev: 5

    

    

   2.08 Doktorska disertacija

   57. ZUPANČIČ, Rok. Preprečevanje oboroženih konfliktov : vloga OZN, EU, OVSE in Nata na Kosovu (1999-2008) : doktorska disertacija. Ljubljana: [R. Zupančič], 2013. 328 str., ilustr. http://dk.fdv.uni-lj.si/doktorska_dela/pdfs/dr_zupancic-rok.PDF. [COBISS.SI-ID 266594304]
   kategorija: SU (S)
   točke: 20, št. avtorjev: 1

    

    

   2.11 Diplomsko delo

   58. ZUPANČIČ, Rok. Nova velika igra? : spopad za prevlado v srednjeazijskih državah nekdanje Sovjetske zveze po koncu hladne vojne : diplomsko delo. Ljubljana: [R. Zupančič], 2008. 146 f., tabele. http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska/pdfs/Zupancic-Rok1.PDF. [COBISS.SI-ID 27089245]
   kategorija: SU (S)
   točke: 2, št. avtorjev: 1

    

   59. ZUPANČIČ, Rok. Ameriška okupacija Iraka : diplomsko delo. Ljubljana: [R. Zupančič], 2006. 85 f., zem. http://dk.fdv.uni-lj.si/dela/Zupancic-Rok.PDF. [COBISS.SI-ID 24930909]
   kategorija: SU (S)
   točke: 2, št. avtorjev: 1

    

    

   2.12 Končno poročilo o rezultatih raziskav

   60. GRIZOLD, Anton, BEBLER, Anton, MALEŠIČ, Marjan, PREZELJ, Iztok, ŽIBERNA, Aleš, KOPAČ, Erik, VUGA BERŠNAK, Janja, ZUPANČIČ, Rok, KOLAK, Anja. Preoblikovanje obrambnih politik v sodobnem varnostnem okolju = (Transforming defence policies in contemporary security environment) : operacionalizacija in izvedba raziskovalnega projekta : končno poročilo. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, 2013. 131 f., graf. prikazi, tabele. [COBISS.SI-ID 32422749]
   kategorija: SU (S)
   točke: 0.22, št. avtorjev: 9

   61. PREBILIČ, Vladimir, JELUŠIČ, Ljubica, GARB, Maja, GROŠELJ, Klemen, JUVAN, Jelena, KOPAČ, Erik, VUGA BERŠNAK, Janja, ZUPANČIČ, Rok, et al. Upravljanje človeških virov v SV : pogodbene rezerva [!], družine in konec vojaške službe : končno vsebinsko poročilo. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede, Inštitut za družbene vede, Obramboslovni raziskovalni center: Frančiškanski družinski inštitut, 2009. 215 f., tabele, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 29108829]
   kategorija: SU (S)
   točke: 0.19, št. avtorjev: 11

    

   2.13 Elaborat, predštudija, študija

   62. GRIZOLD, Anton, PREZELJ, Iztok, KOPAČ, Erik, VUGA BERŠNAK, Janja, ŽIBERNA, Aleš, KOLAK, Anja, ZUPANČIČ, Rok. Survey results on perception of transformation of armed forces : research project "Transformation of defense policies and systems". Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, 2013. 12 str., Tabele. [COBISS.SI-ID 32034397]
   kategorija: SU (S)
   točke: 0.29, št. avtorjev: 7


   IZVEDENA DELA (DOGODKI)

    

   3.11 Radijski ali TV dogodek

   63. JEZERNIK, Božidar (intervjuvanec), ZUPANČIČ, Rok (intervjuvanec). Orožje kot simptom modernega časa : pogovor v oddaji Intelekta, Radio Slovenija, 1. program, 19. jan. 2016. Ljubljana: RTV Slovenija, 2016. http://4d.rtvslo.si/arhiv/intelekta/174383461. [COBISS.SI-ID 59402338]
   kategorija: SU (S)
   točke: 1, št. avtorjev: 2

    

   64. ZUPANČIČ, Rok (intervjuvanec). Po Parizu : RTV SLO, Radio Slovenija, 1. program, informativni program, oddaja Studio ob 17:00, 14. jan. 2015. Ljubljana, 2015. [COBISS.SI-ID 33142621]
   kategorija: SU (S)
   točke: 2, št. avtorjev: 1

   65. ZUPANČIČ, Rok (intervjuvanec). Srebrenica : oddaja Globus, TV Slovenija 1, 16. jun. 2015. Ljubljana, 2015. http://ava.rtvslo.si/predvajaj/globus/ava2.174341977/. [COBISS.SI-ID 33389917]
   kategorija: SU (S)
   točke: 2, št. avtorjev: 1

    

   66. CENCEN, Marjan, RAŠKOVIĆ, Matevž, ZUPANČIČ, Rok. Kongres kitajske ljudske skupščine : RTV SLO, Radio Slovenija, 1. program, oddaja Studio ob 17:00 - Kitajska z novim vodstvom, torek, 13.11.2012 ob 17:00. Ljubljana, 2014. http://www.rtvslo.si/podcasts/studio_ob_17h.xml. [COBISS.SI-ID 32581469]
   kategorija: SU (S)
   točke: 0.67, št. avtorjev: 3

    

   67. ZUPANČIČ, Rok. "Sprememb v Severni Koreji si nihče zares ne želi" : v igri mačke z mišjo miš narekuje tempo. Ljubljana: RTV SLO 1, 5. apr. 2013. http://www.rtvslo.si/svet/sprememb-v-severni-koreji-si-nihce-zares-ne-zeli/305988. [COBISS.SI-ID 31929693]
   kategorija: SU (S)
   točke: 2, št. avtorjev: 1

    

    

   3.14 Predavanje na tuji univerzi

   68. ZUPANČIČ, Rok. Designing research methodology in a post-conflict society: case study of Kosovo : lecture at Southeast European University, 25. Feb. 2015, Erasmus plus Teaching Staff Mobility. Tetovo, 2015. [COBISS.SI-ID 33257309]
   kategorija: SU (S)
   točke: 2, št. avtorjev: 1

   69. ZUPANČIČ, Rok. Kosovo, historical developments from 1912/13 to 1999 and the "Albanian question" : lecture at Southeast European University, 23. Feb. 2015, Erasmus plus Teaching Staff Mobility. Tetovo, 2015. [COBISS.SI-ID 33256797]
   kategorija: SU (S)
   točke: 2, št. avtorjev: 1

   70. ZUPANČIČ, Rok. Role of the UN, the EU, the OSCE and NATO in Kosovo after 1999 : lecture at Southeast European University, 24. Feb. 2015, Erasmus plus Teaching Staff Mobility. Tetovo, 2015. [COBISS.SI-ID 33257053]
   kategorija: SU (S)
   točke: 2, št. avtorjev: 1

   71. ZUPANČIČ, Rok. Security challenges in Southeastern Europe : College of Social Sciences, Arts and Humanities, FAMU, Tallahassee, Florida, ZDA. [COBISS.SI-ID 33731165]
   kategorija: SU (S)
   točke: 2, št. avtorjev: 1

   72. ZUPANČIČ, Rok. Conflict prevention in Kosovo : the role of the UN, the EU, the OSCE and NATO (1999-2008) : lecture at the Waseda University, Tokyo, 24th June 2013. Tokyo, 2013. [COBISS.SI-ID 32313437]
   kategorija: SU (S)
   točke: 2, št. avtorjev: 1

   73. ZUPANČIČ, Rok. Reconciliation in Kosovo : how long is the rocky road? : lecture at the Slavic Research Center, Hokkaido University, 11th July 2013. Sapporo, 2013. [COBISS.SI-ID 33158749]
   kategorija: SU (S)
   točke: 2, št. avtorjev: 1

   74. ZUPANČIČ, Rok. Reconciliation in Kosovo : mission impossible? : lecture at the Waseda University, Tokyo, 1st July 2013. Tokyo, 2013. [COBISS.SI-ID 32313693]
   kategorija: SU (S)
   točke: 2, št. avtorjev: 1

   75. ZUPANČIČ, Rok. Slovenia at the crossroads : back to the Balkans or never leaving it? : lecture at the Waseda University, Tokyo, 17th June 2013. Tokyo, 2013. [COBISS.SI-ID 32313181]
   kategorija: SU (S)
   točke: 2, št. avtorjev: 1

   76. ZUPANČIČ, Rok. Anti-americanism: view from the Balcans. Tallahassee, Florida, 24. Feb. 2010: Florida State Uniersity, The College of Social Sciences, Internatinal Studies. [COBISS.SI-ID 29266781]
   kategorija: SU (S)
   točke: 2, št. avtorjev: 1

    

   3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

   77. ZUPANČIČ, Rok. Civilian crisis prevention and management : Empowerment of Local Staff in International Organisations in Kosovo Training, Hotel Sirius, Priština, 14 April 2015. [COBISS.SI-ID 33317469]
   kategorija: SU (S)
   točke: 1, št. avtorjev: 1

   78. ZUPANČIČ, Rok. International actors in Kosovo and how they interlink : Empowerment of Local Staff in International Organisations in Kosovo Training, Hotel Sirius, Priština, 14 April 2015. [COBISS.SI-ID 33317725]
   kategorija: SU (S)
   točke: 1, št. avtorjev: 1

   79. ZUPANČIČ, Rok, VUGA BERŠNAK, Janja. The position of the female service members in the slovenian armed forces : conference organized by Kosovar Centre for Security Studies, 27th May 2014. [COBISS.SI-ID 32717661]
   kategorija: SU (S)
   točke: 0.5, št. avtorjev: 2

   80. VUGA BERŠNAK, Janja, ZUPANČIČ, Rok. Slovenia : a small countryʼs experience in the asymmetric environment : [The military, soldiers, politics and society RC 01 Interim Conference 2012 Maribor, Slovenia, 8-12 July 2012]. Maribor, 2012. [COBISS.SI-ID 31408989]
   kategorija: SU (S)
   točke: 0.5, št. avtorjev: 2

   81. ZUPANČIČ, Rok. "To be or not bo be" in Afghanistan (a perspective from Slovenia and war as a business opportunity : [predavanje na "Young leaders dialogue (YLD) Forum", March 12 - 17, 2012, Washington, DC and Charleston, South Carolina]. Washington, 2012. [COBISS.SI-ID 31168861]
   kategorija: SU (S)
   točke: 1, št. avtorjev: 1

   82. ZUPANČIČ, Rok. Sigurnosna politika Slovenije : [predavanje na znanstvenem srečanju Regionalna sigurnost i multilateralna suradnja - Republika Hrvatska i Jugoistok Europe, 17.-20. rujan 2009]. Mali lošinj, 2009. [COBISS.SI-ID 29391709]
   kategorija: SU (S)
   točke: 1, št. avtorjev: 1

    

   3.16 Vabljeno predavanje na konferenci brez natisa

   83. ZUPANČIČ, Rok. Izkušnje s Fulbright štipendijo in prijavo na MSC IF : vabljeno predavanje na dogodku Priložnosti za mobilnost raziskovalcev, rektorat Univerze v Ljubljani, 14. 4. 2016. [COBISS.SI-ID 33969245]
   kategorija: SU (S)
   točke: 1, št. avtorjev: 1

   84. ZUPANČIČ, Rok. Solidarity in the EU: mutual assistance/defence clause and solidarity clause : CSDP Reflection Seminar in Minsk; European External Action Service/European Security and Defence College & Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Belarus, Minsk, 23. Mar. 2016. 2016. [COBISS.SI-ID 33942621]
   kategorija: SU (S)
   točke: 1, št. avtorjev: 1

   85. ZUPANČIČ, Rok. "Ahmed the Refugee" knocking on Europe's door : how do the conflict zones affect European security?. Andermatt, Switzerland: Military Mountaineering Service Centre (MMSC), Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces, 7th Future Leaders Training, 30 July - 07 August 2011. [COBISS.SI-ID 30545245]
   kategorija: SU (S)
   točke: 1, št. avtorjev: 1


   SEKUNDARNO AVTORSTVO

    

   Urednik

   86. Journal of regional security. Zupančič, Rok (član uredniškega odbora 2013-2015, 2015). Belgrade: Belgrade Centre for Security Policy: Faculty of Political Sciences, University of Belgrade, 2012-. ISSN 2217-995X. http://www.bezbednost.org/BCSP/2206/Journal-of-Regional-Security.shtml. [COBISS.SI-ID 32350301]
   kategorija: SU (S)
   točke: 10

    

    

   Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

   87. ČAVNIČAR, Špela. Zunanja politika Združenih držav Amerike v času šestdnevne vojne leta 1967 : magistrsko delo. Ljubljana: [Š. Čavničar], 2016. 104 str. http://dk.fdv.uni-lj.si/magistrska_dela_2/pdfs/mb22_cavnicar-spela.pdf. [COBISS.SI-ID 34007901]
   kategorija: SU (S)
   točke: 3

    

    

   Mentor pri diplomskih delih (bolonjski študij 1. stopnje)

   88. JESENOVEC, Jure. EU kot varnostni akter v Maliju : diplomsko delo. Ljubljana: [J. Jesenovec], 2016. 49 str. http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska_dela_1/pdfs/mb11_jesenovec-jure.pdf. [COBISS.SI-ID 34112861]
   kategorija: SU (S)
   točke: 1

    

   89. JAPIĆ, Alen. Pojav Islamske države in vprašanje radikalizacije na Kosovu : diplomsko delo. Ljubljana: [A. Japić], 2015. 39 str. http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska_dela_1/pdfs/mb11_japic-alen.pdf. [COBISS.SI-ID 33550685]
   kategorija: SU (S)
   točke: 1

    

   90. KRAVOS, Tomaž. Vloga OVSE na področju izobraževanja v pokonfliktni družbi : primer notranje razseljenih oseb v Bosni in Hercegovini : diplomsko delo. Ljubljana: [T. Kravos], 2015. 46 str. http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska_dela_1/pdfs/mb11_kravos-tomaz.pdf. [COBISS.SI-ID 33557853]
   kategorija: SU (S)
   točke: 1

       Osebna bibliografija