izr. prof. dr. Rok Zupančič

Splošne informacije
Video predstavitev
Življenjepis
Bibliografija
Povezave
 • izr. prof. dr. Rok Zupančič, višji znanstveni sodelavec
  Kontaktne informacije:
  Službeni telefon: 01/ 5805-328
  Email: is.jl-inu.vdf@cicnapuz.kor
  Govorilne in uradne ure:

  Termini GU bodo razpisani oktobra 2020.

  Obvestilo za študente dodiplomskega in podiplomskega študija: dr. Rok Zupančič bo od 10. julija do predvidoma začetka oktobra 2020 odsoten. V tem obdobju ne bo odgovarjal na elektronska sporočila. Posveti, branje, ocenjevanje, zagovori in druge zadeve, povezane z diplomskimi in magistrskimi deli, se v omenjenem obdobju zaradi odsotnosti ne izvajajo.


  Prostor:
  AP 23
  Sodelovanje pri predmetih:

  Dodiplomski študij
  Varnost v jugovzhodni Evropi
  Varnost v mednarodnih odnosih
  Ekspertna področja:
 • ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI
  1.01 Izvirni znanstveni članek
  1. ZUPANČIČ, Rok. EU peace-building in the north of Kosovo and psychosocial implications for the locals : a bottom up perspective on normative power Europe. Journal of Balkan & Near Eastern studies, ISSN 1944-8953, 2018, vol. , no. , 18 str., ilustr. https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/19448953.2018.1504379, doi: 10.1080/19448953.2018.1504379. [COBISS.SI-ID 35769437], [JCR, SNIP, Scopus do 27. 10. 2018: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0]
  kategorija: 1A2 (Z, A', A1/2); uvrstitev: Scopus (h), SSCI, Scopus (d), MBP; tip dela še ni verificiran
  točke: 94.29, št. avtorjev: 1 

  2. ZUPANČIČ, Rok, PEJIČ, Nina, GRILJ, Blaž, PEEN RODT, Annemarie. The European Union rule of law mission in Kosovo : an effective conflict prevention and peace-building mission?. Journal of Balkan & Near Eastern studies, ISSN 1944-8953, 2018, vol. 20, no. 6, str. 599-617, ilustr. https://doi.org/10.1080/19448953.2017.1407539, doi: 10.1080/19448953.2017.1407539. [COBISS.SI-ID 35387485], [JCR, SNIP, WoS do 9. 12. 2018: št. citatov (TC): 2, čistih citatov (CI): 2, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0.50, Scopus do 30. 11. 2018: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 1, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0.25]
  kategorija: 1A2 (Z, A', A1/2); uvrstitev: Scopus (h), SSCI, Scopus (d), MBP; tip dela je verificiral OSICD
  točke: 23.57, št. avtorjev: 4 

  3. ZUPANČIČ, Rok. The European Union and the (r)evolution of its strategy of conflict prevention. European perspectives : journal on European perspectives of the Western Balkans, ISSN 1855-7694, Okt. 2016, vol. 8, no. 2, str. 17-39, ilustr. [COBISS.SI-ID 34735965]
  kategorija: 1C (Z); uvrstitev: MBP; tip dela je verificiral OSICD
  točke: 30, št. avtorjev: 1 

  4. GRILJ, Blaž, ZUPANČIČ, Rok. Assessing the planning and implementation of the EU Rule of law missions : case study of EULEX Kosovo. European perspectives : journal on European perspectives of the Western Balkans, ISSN 1855-7694, Okt. 2016, vol. 8, no. 2, str. 63-86. [COBISS.SI-ID 34735453]
  kategorija: 1C (Z); uvrstitev: MBP; tip dela je verificiral OSICD
  točke: 15, št. avtorjev: 2 

  5. ZUPANČIČ, Rok, ARBEITER, Jana. Primitive, cruel and blood-thirsty savages : stereotypes in and about the Western Balkans. Teorija in praksa : revija za družbena vprašanja, ISSN 0040-3598, sep.-okt. 2016, letn. 53, št. 5, str. 1051-1063, 1272. [COBISS.SI-ID 34422109], [SNIP]
  kategorija: 1A4 (Z); uvrstitev: Scopus (d), MBP; tip dela je verificiral OSICD
  točke: 29.08, št. avtorjev: 2 

  6. ZUPANČIČ, Rok. Civil-military cooperation in conflict and post-conflict zones: needed marriage also for small states? : the case study of Slovenian armed forces in Kosovo and Afghanistan. The journal of slavic military studies, ISSN 1556-3006, 2015, vol. 28, iss. 3, str. 462-480. http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13518046.2015.1061821#abstract, doi: 10.1080/13518046.2015.1061821. [COBISS.SI-ID 33439837], [SNIP, Scopus do 28. 12. 2017: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 1, čistih citatov na avtorja (CIAu): 1.00]
  kategorija: 1A3 (Z, A', A1/2); uvrstitev: Scopus (h), Scopus (d), MBP; tip dela je verificiral OSICD
  točke: 78.64, št. avtorjev: 1 

  7. ZUPANČIČ, Rok, PREBILIČ, Vladimir. Patriotism as a state-building strategy : a case study of Israel. European perspectives : journal on European perspectives of the Western Balkans, ISSN 1855-7694, Apr. 2014, vol. 6, no. 1, str. 75-95. [COBISS.SI-ID 32759901]
  kategorija: 1C (Z); uvrstitev: MBP; tip dela je verificiral OSICD
  točke: 15, št. avtorjev: 2 

  8. ZUPANČIČ, Rok, HRIBERNIK, Miha. "Discovering" normative power as a state strategy in the framework of security, foreign, and defense policy : the case of Japan. Philippine political science journal, ISSN 2165-025X. <Online ed.>, 2014, vol. 35, no. 1, str. 78-97, graf. prikazi. http://dx.doi.org/10.1080/01154451.2014.903566, doi: 10.1080/01154451.2014.903566. [COBISS.SI-ID 32713565], [JCR, SNIP, WoS do 22. 1. 2017: št. citatov (TC): 2, čistih citatov (CI): 2, čistih citatov na avtorja (CIAu): 1.00, Scopus do 31. 8. 2017: št. citatov (TC): 3, čistih citatov (CI): 3, čistih citatov na avtorja (CIAu): 1.50]
  kategorija: 1A3 (Z, A', A1/2); uvrstitev: Scopus (d), SSCI; tip dela je verificiral OSICD
  točke: 34.34, št. avtorjev: 2 

  9. ZUPANČIČ, Rok. Slovenia's ten years in the common security and defence policy of the European Union. Studia Historica Slovenica : časopis za humanistične in družboslovne študije, ISSN 1580-8122. [Tiskana izd.], 2014, letn. 14, št. 1, str. 97-114. [COBISS.SI-ID 32994653], [SNIP, Scopus do 31. 8. 2017: št. citatov (TC): 2, čistih citatov (CI): 1, čistih citatov na avtorja (CIAu): 1.00]
  kategorija: 1A4 (Z); uvrstitev: Scopus (h), MBP; tip dela je verificiral OSICD
  točke: 42.78, št. avtorjev: 1 

  10. ZUPANČIČ, Rok, HRIBERNIK, Miha. Normative power Japan : the European Union's ideational successor or another "contradiction in terms"?. Revista românæa de ştiinţe politice, ISSN 1582-456X, Winter 2013, vol. 13, no. 2, str. 106-136. [COBISS.SI-ID 32489053], [JCR, SNIP, WoS do 9. 12. 2018: št. citatov (TC): 4, čistih citatov (CI): 3, čistih citatov na avtorja (CIAu): 1.50, Scopus do 26. 9. 2017: št. citatov (TC): 4, čistih citatov (CI): 2, čistih citatov na avtorja (CIAu): 1.00]
  kategorija: 1A3 (Z, A', A1/2); uvrstitev: Scopus (d), SSCI, MBP; tip dela je verificiral OSICD
  točke: 40, št. avtorjev: 2

  1.02 Pregledni znanstveni članek
  11. ZUPANČIČ, Rok. Preprečevanje, prepričevanje, obžalovanje : ZDA, razpad SFRJ in diplomatsko (ne)priznanje neodvisnosti in samostojnosti Republike Slovenije (1990-1992). Teorija in praksa : revija za družbena vprašanja, ISSN 0040-3598, mar.-apr. 2016, letn. 53, št. 2, str. 312-344, 563. http://dk.fdv.uni-lj.si/db/pdfs/TiP2016_2_Zupancic.pdf. [COBISS.SI-ID 598783], [SNIP, Scopus do 29. 1. 2018: št. citatov (TC): 3, čistih citatov (CI): 3, čistih citatov na avtorja (CIAu): 3.00]
  kategorija: 1A4 (Z); uvrstitev: Scopus (d), MBP; tip dela je verificiral OSICD
  točke: 58.17, št. avtorjev: 1


  1.03 Kratki znanstveni prispevek
  12. ZUPANČIČ, Rok. What to do with (the North of) Kosovo? The policy recommendations for the EU. In Depth, ISSN 2421-8111, 2018, vol. 15, no. 4, str. 14-18, ilustr. http://cceia.unic.ac.cy/wp-content/uploads/IN_DEPTH_2018_15_4.pdf. [COBISS.SI-ID 35711837]
  kategorija: 1NK (S); tip dela je verificiral OSICD
  točke: 5, št. avtorjev: 1

  1.04 Strokovni članek
  13. ZUPANČIČ, Rok, PEJIČ, Nina, BOŠTJANČIČ PULKO, Ivana. Misija Eulex na Kosovu. Slovenska vojska, ISSN 1318-0681. [Tiskana izd.], avg. 2016, št. 8, str. 20-21, fotogr. [COBISS.SI-ID 34236253]
  kategorija: SU (S)
  točke: 1.67, št. avtorjev: 3

  1.05 Poljudni članek
  14. ZUPANČIČ, Rok. Kilogram "žveplenega zlata" za manj kot 20 centov. Delo, ISSN 0350-7521. [Tiskana izd.], 28. mar. 2015, leto 57, št. 74, fotogr. [COBISS.SI-ID 33318493]
  kategorija: SU (S)
  točke: 5, št. avtorjev: 1 

  15. ZUPANČIČ, Rok. Veliki brat res vse vidi? : Severna Koreja. Dnevnik, ISSN 1318-0320, 11. jan. 2014, leto 64, št. 9. [COBISS.SI-ID 32444253]
  kategorija: SU (S)
  točke: 5, št. avtorjev: 1 

  16. ZUPANČIČ, Rok. Umik v školjko : hikikomori, socialni samomor po japonsko. Dnevnik, ISSN 1318-0320, 7. feb. 2014, leto 64, št. 32. [COBISS.SI-ID 32512093]
  kategorija: SU (S)
  točke: 5, št. avtorjev: 1 

  17. ZUPANČIČ, Rok. Putin na Tavridi : pomen Krima v ruski kolektivni zavesti. Dnevnik, ISSN 1318-0320, 8. mar. 2014, leto 64, št. 56. [COBISS.SI-ID 32559709]
  kategorija: SU (S)
  točke: 5, št. avtorjev: 1 

  18. UDOVIČ, Boštjan, ZUPANČIČ, Rok. Važno je biti v centru : o malih državah v mednarodnih odnosih. Dnevnik, ISSN 1318-0320, 5. apr. 2014, leto 64, št. 80. [COBISS.SI-ID 32623453]
  kategorija: SU (S)
  točke: 2.5, št. avtorjev: 2 

  19. ZUPANČIČ, Rok. Komu Putin prešteva krvna zrnca? : nacionalna identiteta in Ukrajina. Dnevnik, ISSN 1318-0320, 24. maj 2014, leto 64, št. 119. [COBISS.SI-ID 32698717]
  kategorija: SU (S)
  točke: 5, št. avtorjev: 1 

  20. ZUPANČIČ, Rok. Dobro je umreti za domovino : gojenje (slepega) patriotizma v Izraelu. Dnevnik, ISSN 1318-0320, 9. avg. 2014, leto 64, št. 184. [COBISS.SI-ID 32818269]
  kategorija: SU (S)
  točke: 5, št. avtorjev: 1 

  21. RANC, Tomaž, ZUPANČIČ, Rok. Povečevalno steklo mladega izobraženca. Slovenija se giba kot kroglica na fliperju. Večer, ISSN 0350-4972. [Tiskana izd.], 22. feb. 2014, leto 70, [št.] 44. [COBISS.SI-ID 32538461]
  kategorija: SU (S)
  točke: 2.5, št. avtorjev: 2 

  22. ZUPANČIČ, Rok. Quo vadis, mladi mož? Na vzhod : mladi raziskovalci na Japonskem in v Sloveniji. Dnevnik online, ISSN 1581-3037. [Spletna izd.], 1. junij 2013. http://www.dnevnik.si/objektiv/vec-vsebin/quo-vadis-mladi-moz-na-vzhod#. [COBISS.SI-ID 32073053]
  kategorija: SU (S)
  točke: 5, št. avtorjev: 1 

  23. ZUPANČIČ, Rok. Delo, smisel življenja? : kulturni koncepti Japonske. Dnevnik, ISSN 1318-0320, 20. jul. 2013, leto 63, št. 166. [COBISS.SI-ID 32106845]
  kategorija: SU (S)
  točke: 5, št. avtorjev: 1 

  24. ZUPANČIČ, Rok. O mrtvih govorijo drugi : sporočila iz svetišča. Dnevnik, ISSN 1318-0320, 17. avg. 2013, leto 63, št. 189, fotogr. [COBISS.SI-ID 32138589]
  kategorija: SU (S)
  točke: 5, št. avtorjev: 1 

  25. ZUPANČIČ, Rok. Je kdo namerno gledal stran? : lokalne volitve na Kosovu. Dnevnik, ISSN 1318-0320, 9. nov. 2013, leto 63, št. 259, fotogr. [COBISS.SI-ID 32290909]
  kategorija: SU (S)
  točke: 5, št. avtorjev: 1

  1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci
  26. ZUPANČIČ, Rok, KOČAN, Faris. An unifying means of "Dance Macabre" or another tool for deepening of inter-ethnic strife : arts and culture in Bosnia and Herzegovina. V: Relational studies on global conflicts : toward a new approach to contemporary crises : program & book of abstracts : International Conference 21/22 December 2018, Institute of Social Sciences, Belgrade, Serbia. Belgrade: Institute of Social Sciences. 2018. [COBISS.SI-ID 35949149]
  kategorija: SU (S)
  točke: 1, št. avtorjev: 2


  1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji
  27. VUGA BERŠNAK, Janja, ZUPANČIČ, Rok. The "small" member of the "big" Alliance : Slovenia and NATO. V: KAMMEL, Arnold H. (ur.), ZYLA, Benjamin (ur.). Peacebuilding at home : NATO and its "new" member states after Crimea, (AIES-Beiträge zur Europa- und Sicherheitspolitik, vol. 2). 1st ed. Baden-Baden: Nomos. 2018, str. 141-157. [COBISS.SI-ID 35466845]
  kategorija: 3B (Z, A1/2); tip dela je verificiral OSICD
  točke: 20, št. avtorjev: 2 

  28. ZUPANČIČ, Rok. Geneza koncepta preprečevanja oboroženih konfliktov : od prvih idej do (nove) norme mednarodnih odnosov?. V: MALEŠIČ, Marjan (ur.). Konvencionalna in hibridna varnost : vzorci (dis)kontinuitete, (Knjižna zbirka Varnostne študije). Ljubljana: Fakulteta za družbene vede. 2016, str. 43-73, ilustr. [COBISS.SI-ID 33752413]
  kategorija: 3A (Z, A1/2); tip dela je verificiral OSICD
  točke: 60, št. avtorjev: 1 

  29. ZUPANČIČ, Rok. Nenehno "ustvarjanje" naroda : kritika ustvarjanja izraelskega naroda in judovske države. V: PREBILIČ, Vladimir (ur.), et al. Aktivno državljanstvo in domovina, Zbornik prispevkov. 1. izd. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo. 2014, str. 115-134. [COBISS.SI-ID 32909405]
  kategorija: 3B (Z, A1/2); tip dela je verificiral OSICD
  točke: 40, št. avtorjev: 1 

  30. VUGA BERŠNAK, Janja, ZUPANČIČ, Rok. Slovenia : a small country's experience of an asymmetric environment. V: CAFORIO, Giuseppe (ur.). Soldiers without frontiers : the view from the ground : experiences of asymmetric warfare, (Militari e società, 2). Roma; Acireale: Bonanno. cop. 2013, str. 325-339. [COBISS.SI-ID 32597085]
  kategorija: 3B (Z, A1/2); tip dela je verificiral OSICD
  točke: 20, št. avtorjev: 2

  1.20 Predgovor, spremna beseda
  31. ZUPANČIČ, Rok. Letter from the guest editor. European perspectives : journal on European perspectives of the Western Balkans, ISSN 1855-7694, Okt. 2016, vol. 8, no. 2, str. 4-7. [COBISS.SI-ID 34768477]
  kategorija: SU (S)
  točke: 2, št. avtorjev: 1 

  32. ZUPANČIČ, Rok. Predgovor : zakaj moramo razmišljati o varnostnih skupnostih?. V: GRIZOLD, Anton, et al. Svet na prelomu : varnostne skupnosti kot odgovor na kompleksno ogrožanje sodobnega sveta, (Knjižna zbirka Varnostne študije). Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, Založba FDV. 2015, str. 5-6. [COBISS.SI-ID 33272413]
  kategorija: SU (S); tip dela je verificiral OSICD
  točke: 2, št. avtorjev: 1

  1.22 Intervju
  33. ZUPANČIČ, Rok (intervjuvanec). [Intervju]. Varensvet.si, ISSN 2463-8390, 19. dec. 2016, portret. http://www.varensvet. si/doc-dr-rok-zupancic-karl-franzens-universitat-graz-centre-for-southeast-european-studies-univerza-v-ljubljani-fakulteta-za-druzbene-vede/ . [COBISS.SI-ID 34594653]
  kategorija: SU (S)
  točke: 1, št. avtorjev: 1 

  34. CENCEN, Marjan (intervjuvanec), RAŠKOVIĆ, Matevž (intervjuvanec), ZUPANČIČ, Rok. Kongres kitajske ljudske skupščine : Kitajska z novim vodstvom : sodelovanje v oddaji Studio on 17h, Radio Slovenija, 1. program. MMC RTV SLO : prvi multimedijski portal, ISSN 1581-372X, 13. nov. 2014. http://www.rtvslo.si/podcasts/studio_ob_17h.xml. [COBISS.SI-ID 22395110]
  kategorija: SU (S)
  točke: 0.33, št. avtorjev: 3 


  MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA
  2.01 Znanstvena monografija
  35. ZUPANČIČ, Rok, PEJIČ, Nina. Limits to the European Union's normative power in a post-conflict society : EULEX and peacebuilding in Kosovo, (SpringerBriefs in population studies). Cham: Springer Open, cop. 2018. XIV, 124 str. ISBN 978-3-319-77823-5, doi: 10.1007/978-3-319-77824-2. [COBISS.SI-ID 35559773]
  kategorija: 2A (Z, A'', A', A1/2); tip dela je verificiral OSICD
  točke: 80, št. avtorjev: 2 

  36. UDOVIČ, Boštjan, JURŠE, Milan, KOREZ-VIDE, Romana, RAŠKOVIĆ, Matevž, SVETLIČIČ, Marjan, ZUPANČIČ, Rok. Medkulturne razlike in stereotipi(zacija) : prednost ali slabost pri političnem in gospodarskem sodelovanju med državami nekdanje Jugoslavije, (Knjižna zbirka Acta diplomatica). Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, Založba FDV, 2017. 261 str., graf. prikazi, tabele. ISBN 978-961-235-825-9. [COBISS.SI-ID 290933504]
  kategorija: 2A (Z, A', A1/2); tip dela je verificiral OSICD
  točke: 26.67, št. avtorjev: 6 

  37. SARDOČ, Mitja, PREBILIČ, Vladimir (avtor, urednik), BREZOVŠEK, Marjan, ZAJC, Drago, HAČEK, Miro, KUKOVIČ, Simona, BAČLIJA BRAJNIK, Irena, BANJAC, Marinko, ZUPANČIČ, Rok, JUVAN, Jelena (urednik). Aktivno državljanstvo in domovina, Zbornik prispevkov. 2. izd. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2015. ISBN 978-961-03-0279-7. http://www.zrss.si/pdf/ADD-zbornik-prispevkov.pdf. [COBISS.SI-ID 282735616]
  kategorija: 2A (Z, A', A1/2) (izločeno iz točkovanja); tip dela je verificiral OSICD
  točke: 0, št. avtorjev: 9 

  38. ZUPANČIČ, Rok. Kosovo : laboratorij preprečevanja oboroženih konfliktov, pokonfliktne obnove in izgradnje države. Brno: V. Klemm; Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2015. 223 str., graf. prikazi. ISBN 978-80-87713-14-3. ISBN 978-80-261-0535-0. [COBISS.SI-ID 33798237]
  kategorija: 2A (Z, A', A1/2); tip dela je verificiral OSICD
  točke: 160, št. avtorjev: 1 

  39. SVETE, Uroš, GUŠTIN, Damijan, VUGA BERŠNAK, Janja, ZUPANČIČ, Rok, JUVAN, Jelena. The small state facing asymmetric environment : a reconsideration of the identity? : the Slovenian experience. Prague: Institute of International Relations, 2015. 159 str., ilustr. ISBN 978-80-87558-24-9. [COBISS.SI-ID 33907549]
  kategorija: 2A (Z, A', A1/2); tip dela je verificiral OSICD
  točke: 32, št. avtorjev: 5


  2.08 Doktorska disertacija
  40. ZUPANČIČ, Rok. Preprečevanje oboroženih konfliktov : vloga OZN, EU, OVSE in Nata na Kosovu (1999-2008) : doktorska disertacija. Ljubljana: [R. Zupančič], 2013. 328 str., ilustr. http://dk.fdv.uni-lj.si/doktorska_dela/pdfs/dr_zupancic-rok.PDF. [COBISS.SI-ID 266594304]
  kategorija: SU (S)
  točke: 20, št. avtorjev: 1

  2.12 Končno poročilo o rezultatih raziskav
  41. GRIZOLD, Anton, BEBLER, Anton, MALEŠIČ, Marjan, PREZELJ, Iztok, ŽIBERNA, Aleš, KOPAČ, Erik, VUGA BERŠNAK, Janja, ZUPANČIČ, Rok, KOLAK, Anja. Preoblikovanje obrambnih politik v sodobnem varnostnem okolju = (Transforming defence policies in contemporary security environment) : operacionalizacija in izvedba raziskovalnega projekta : končno poročilo. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, 2013. 131 f., graf. prikazi, tabele. [COBISS.SI-ID 32422749]
  kategorija: SU (S)
  točke: 0.22, št. avtorjev: 9


  2.13 Elaborat, predštudija, študija
  42. GRIZOLD, Anton, PREZELJ, Iztok, KOPAČ, Erik, VUGA BERŠNAK, Janja, ŽIBERNA, Aleš, KOLAK, Anja, ZUPANČIČ, Rok. Survey results on perception of transformation of armed forces : research project "Transformation of defense policies and systems". Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, 2013. 12 str., Tabele. [COBISS.SI-ID 32034397]
  kategorija: SU (S)
  točke: 0.29, št. avtorjev: 7

  2.20 Zaključena znanstvena zbirka podatkov ali korpus
  43. ZUPANČIČ, Rok, KUBO, Keiichi. Party leadership and intra-party election data : Slovenia. Tokyo: K. Kubo, 2016. http://www.k-kubo.jp/data.html. [COBISS.SI-ID 34598749]
  kategorija: 2NK (S); tip dela je verificiral OSICD
  točke: 2.5, št. avtorjev: 

  IZVEDENA DELA (DOGODKI)
  3.11 Radijski ali TV dogodek
  44. JEZERNIK, Božidar (intervjuvanec), ZUPANČIČ, Rok (intervjuvanec). Orožje kot simptom modernega časa : pogovor v oddaji Intelekta, Radio Slovenija, 1. program, 19. jan. 2016. http://4d.rtvslo.si/arhiv/intelekta/174383461. [COBISS.SI-ID 59402338]
  kategorija: SU (S)
  točke: 1, št. avtorjev: 2 

  45. ZUPANČIČ, Rok (intervjuvanec). Po Parizu : RTV SLO, Radio Slovenija, 1. program, informativni program, oddaja Studio ob 17:00, 14. jan. 2015. [COBISS.SI-ID 33142621]
  kategorija: SU (S)
  točke: 2, št. avtorjev: 1 

  46. ZUPANČIČ, Rok (intervjuvanec). Srebrenica : oddaja Globus, TV Slovenija 1, 16. jun. 2015. http://ava.rtvslo.si/predvajaj/globus/ava2.174341977/. [COBISS.SI-ID 33389917]
  kategorija: SU (S)
  točke: 2, št. avtorjev: 1 

  47. CENCEN, Marjan, RAŠKOVIĆ, Matevž, ZUPANČIČ, Rok. Kongres kitajske ljudske skupščine : RTV SLO, Radio Slovenija, 1. program, oddaja Studio ob 17:00 - Kitajska z novim vodstvom, torek, 13.11.2012 ob 17:00. Ljubljana, 2014. http://www.rtvslo.si/podcasts/studio_ob_17h.xml. [COBISS.SI-ID 32581469]
  kategorija: SU (S)
  točke: 0.67, št. avtorjev: 3 

  48. ZUPANČIČ, Rok. "Sprememb v Severni Koreji si nihče zares ne želi" : v igri mačke z mišjo miš narekuje tempo. Ljubljana: RTV SLO 1, 5. apr. 2013. http://www.rtvslo.si/svet/sprememb-v-severni-koreji-si-nihce-zares-ne-zeli/305988. [COBISS.SI-ID 31929693]
  kategorija: SU (S)
  točke: 2, št. avtorjev: 1

  3.14 Predavanje na tuji univerzi
  49. ZUPANČIČ, Rok. A bottom-up perspective on the normative power in Europe in North Kosovo : social psychological implications for the locals : Doğu Akdeniz Üniversitesi "Erdem, Bilgi, Gelişim", 11st April 2018. [COBISS.SI-ID 35569501]
  kategorija: SU (S)
  točke: 2, št. avtorjev: 1 

  50. ZUPANČIČ, Rok. A bottom-up perspective on the normative power in Europe in North Kosovo : the social psychological implications for the locals : Girne American University, 13 April 2018. [COBISS.SI-ID 35570013]
  kategorija: SU (S)
  točke: 2, št. avtorjev: 1


  51. ZUPANČIČ, Rok. Normative power of the EU? : local perspective(s) on the Brussels agreement and implications for the Serbs in Northern Kosovo : lecture at the Centre for Southeast European Studies, University of Graz, 23. 5. 2018. [COBISS.SI-ID 35775581]
  kategorija: SU (S)
  točke: 2, št. avtorjev: 1


  52. ZUPANČIČ, Rok. A presentation of the book The Small State Facing Asymmetric Environment: A Reconsideration of the Identity? - The Slovenian Experience, Institute of International Relations, Prague, 13. 2. 2017. [COBISS.SI-ID 34695261]
  kategorija: SU (S)
  točke: 2, št. avtorjev: 1


  53. ZUPANČIČ, Rok. Kosovo after the Brussels Agreement: From Normalization to Radicalization? Institute of International Relations, Prague, 13. 2. 2017. [COBISS.SI-ID 34695517]
  kategorija: SU (S)
  točke: 2, št. avtorjev: 1


  54. ZUPANČIČ, Rok. Normative power of the EU? : local perspective(s) on the Brussels agreement and implications for the Serbs in Northern Kosovo : lecture at the Centre for Southeast European Studies, University of Graz, 10. 5. 2017. [COBISS.SI-ID 35775325]
  kategorija: SU (S)
  točke: 2, št. avtorjev: 1


  55. ZUPANČIČ, Rok. Designing research methodology in a post-conflict society: case study of Kosovo : lecture at Southeast European University, Tetovo, 25. Feb. 2015, Erasmus plus Teaching Staff Mobility. [COBISS.SI-ID 33257309]
  kategorija: SU (S)
  točke: 2, št. avtorjev: 1


  56. ZUPANČIČ, Rok. Kosovo, historical developments from 1912/13 to 1999 and the "Albanian question" : lecture at Southeast European University, Tetovo, 23. Feb. 2015, Erasmus plus Teaching Staff Mobility. [COBISS.SI-ID 33256797]
  kategorija: SU (S)
  točke: 2, št. avtorjev: 1


  57. ZUPANČIČ, Rok. Role of the UN, the EU, the OSCE and NATO in Kosovo after 1999 : lecture at Southeast European University, Tetovo, 24. Feb. 2015, Erasmus plus Teaching Staff Mobility. [COBISS.SI-ID 33257053]
  kategorija: SU (S)
  točke: 2, št. avtorjev: 1


  58. ZUPANČIČ, Rok. Security challenges in Southeastern Europe : College of Social Sciences, Arts and Humanities, FAMU, Tallahassee, Florida, ZDA. [COBISS.SI-ID 33731165]
  kategorija: SU (S)
  točke: 2, št. avtorjev: 1


  59. ZUPANČIČ, Rok. Conflict prevention in Kosovo : the role of the UN, the EU, the OSCE and NATO (1999-2008) : lecture at the Waseda University, Tokyo, 24th June 2013. Tokyo, 2013. [COBISS.SI-ID 32313437]
  kategorija: SU (S)
  točke: 2, št. avtorjev: 1


  60. ZUPANČIČ, Rok. Reconciliation in Kosovo : how long is the rocky road? : lecture at the Slavic Research Center, Hokkaido University, Sapporo, 11th July 2013. [COBISS.SI-ID 33158749]
  kategorija: SU (S)
  točke: 2, št. avtorjev: 1


  61. ZUPANČIČ, Rok. Reconciliation in Kosovo : mission impossible? : lecture at the Waseda University, Tokyo, 1st July 2013. Tokyo, 2013. [COBISS.SI-ID 32313693]
  kategorija: SU (S)
  točke: 2, št. avtorjev: 1


  62. ZUPANČIČ, Rok. Slovenia at the crossroads : back to the Balkans or never leaving it? : lecture at the Waseda University, Tokyo, 17th June 2013. Tokyo, 2013. [COBISS.SI-ID 32313181]
  kategorija: SU (S)
  točke: 2, št. avtorjev: 1


  3.15 Prispevek na konferenci brez natisa
  63. ZUPANČIČ, Rok (diskutant). The Belgrade-Pristina dialogue : implications of relations between Kosovo and Serbia for the Western Balkans : Balkan SAYS 2018 programme, 10. Oct. 2018. [COBISS.SI-ID 35831901]
  kategorija: SU (S)
  točke: 1, št. avtorjev: 1 

  64. ZUPANČIČ, Rok. A bottom-up perspective on the normative power in Europe : EU peacebuilding in the north of Kosovo and psychosocial implications for the locals : International Conference The EU and the Balkans at the end of the second decade of the 21st century, Corinth, Greece 4-5 June 2018. [COBISS.SI-ID 35684957]
  kategorija: SU (S)
  točke: 1, št. avtorjev: 1 

  65. ZUPANČIČ, Rok. Evaluating the EU normative power in the north of Kosovo: a critical appraisal : XIS ISA World Congress of Sociology: Power, violence and justice: reflections, responses and responsibilities. Toronto, 15. - 21. July. [COBISS.SI-ID 35707229]
  kategorija: SU (S)
  točke: 1, št. avtorjev: 1 

  66. ZUPANČIČ, Rok. Implikacije dijaloga Priština-Beograd na položaj srpske zajednice na Kosovu : 21. znanstveni skup Centra za međunarodne i sigurnosne studije Fakulteta političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, Brijuni, 18. - 21. 5. 2017. [COBISS.SI-ID 35780957]
  kategorija: SU (S)
  točke: 1, št. avtorjev: 1 

  67. ZUPANČIČ, Rok. Peculiarities of field-work in post-conflict societies (and methodological challenges) : lecture at the Hvar Summer School, 30. 8. 2018. [COBISS.SI-ID 35769181]
  kategorija: SU (S)
  točke: 1, št. avtorjev: 1 

  68. ZUPANČIČ, Rok. Strengthening European integration through the analysis of conflict discourses : revisiting the past, anticipating the future : Belgrade Security Forum 2018 Finding the Answers together to the New Normal, 17. Okt. 2018. [COBISS.SI-ID 35842397]
  kategorija: SU (S)
  točke: 1, št. avtorjev: 1 

  69. ZUPANČIČ, Rok. Strengthening European integration through the analysis of conflict discourses : revisiting the past, anticipating the future : presentation at the Bled Staretegic Forum, 10. - 11. 9. 2018, Bled, Slovenia. [COBISS.SI-ID 35775837]
  kategorija: SU (S)
  točke: 1, št. avtorjev: 1 

  70. ZUPANČIČ, Rok. Dark side of the Moon : negative implications of the Brussels Agreement for northern Kosovo : ISA International Conference 2017, June 15th-17th, Hong Kong. [COBISS.SI-ID 34968669]
  kategorija: SU (S)
  točke: 1, št. avtorjev: 1 

  71. ZUPANČIČ, Rok. Experience of the successful applicant : presentation at the Intensive Workshop for Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA), Graz, 9. 5. 2017. [COBISS.SI-ID 35788125]
  kategorija: SU (S)
  točke: 1, št. avtorjev: 1 

  72. ZUPANČIČ, Rok, PEJIČ, Nina, GRILJ, Blaž, PEEN RODT, Annemarie. Improving the EU conflict prevention capabilities : learning from best practices and failures of EULEX Kosovo : presented at the General ECPR Conference, 6-9 September 2017, Oslo. [COBISS.SI-ID 35293277]
  kategorija: SU (S)
  točke: 0.25, št. avtorjev: 4 

  73. ZUPANČIČ, Rok. Inclusivity and local ownership in EU's conflict prevention an peacebuilding : speaker at the Joint final conference of WOSCAP & IECEU research projects, "Effectiveness and Inclusivity of EU Peacebuilding and Conflict Prevention", Brussels, 8th November 2017. [COBISS.SI-ID 35266653]
  kategorija: SU (S)
  točke: 1, št. avtorjev: 1 

  74. ZUPANČIČ, Rok. Analysing normative power of the EU in post-conflict societies : lecture at the Second Annual Conference of the Cyprus Association of Political Science, Cyprus University of Technology, 16-17 December 2016. [COBISS.SI-ID 34522461]
  kategorija: SU (S)
  točke: 1, št. avtorjev: 1 

  75. ZUPANČIČ, Rok. Civilian crisis prevention and management : Empowerment of Local Staff in International Organisations in Kosovo Training, Hotel Sirius, Priština, 14 April 2015. [COBISS.SI-ID 33317469]
  kategorija: SU (S)
  točke: 1, št. avtorjev: 1


  76. ZUPANČIČ, Rok. International actors in Kosovo and how they interlink : Empowerment of Local Staff in International Organisations in Kosovo Training, Hotel Sirius, Priština, 14 April 2015. [COBISS.SI-ID 33317725]
  kategorija: SU (S)
  točke: 1, št. avtorjev: 1


  77. ZUPANČIČ, Rok, VUGA BERŠNAK, Janja. The position of the female service members in the slovenian armed forces : conference organized by Kosovar Centre for Security Studies, 27th May 2014. [COBISS.SI-ID 32717661]
  kategorija: SU (S)
  točke: 0.5, št. avtorjev: 2


  3.16 Vabljeno predavanje na konferenci brez natisa
  78. ZUPANČIČ, Rok. Izkušnje s Fulbright štipendijo in prijavo na MSC IF : vabljeno predavanje na dogodku Priložnosti za mobilnost raziskovalcev, rektorat Univerze v Ljubljani, 14. 4. 2016. [COBISS.SI-ID 33969245]
  kategorija: SU (S)
  točke: 1, št. avtorjev: 1 

  79. ZUPANČIČ, Rok. Solidarity in the EU: mutual assistance/defence clause and solidarity clause : CSDP Reflection Seminar in Minsk; European External Action Service/European Security and Defence College & Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Belarus, Minsk, 23. Mar. 2016. [COBISS.SI-ID 33942621]
  kategorija: SU (S)
  točke: 1, št. avtorjev: 1 


  SEKUNDARNO AVTORSTVO
  Urednik
  80. European perspectives : journal on European perspectives of the Western Balkans. Zupančič, Rok (gostujoči urednik 2017). Loka pri Mengšu: Center for European perspective, 2009-. ISSN 1855-7694. http://www.europeanperspectives.si. [COBISS.SI-ID 248320000]
  kategorija: SU (S)
  točke: 10 

  81. Journal of regional security. Zupančič, Rok (član uredniškega odbora 2013-2015, 2015). Belgrade: Belgrade Centre for Security Policy: Faculty of Political Sciences, University of Belgrade, 2012-. ISSN 2217-995X. http://www.bezbednost.org/BCSP/2206/Journal-of-Regional-Security.shtml. [COBISS.SI-ID 32350301]
  kategorija: SU (S)
  točke: 10 

  82. Studies of transition states and societies. Zupančič, Rok (član uredniškega odbora 2017). [Online ed.]. Tallinn: University, 2009-. ISSN 1736-8758. http://www.doaj.org/doaj?func=openurl&issn=1736874X&genre=journal&uiLanguage=en, http://www.tlu.ee/stss/. [COBISS.SI-ID 1024178529]
  kategorija: 2G (Z)
  točke: 20

  Mentor pri magistrskih delih
  83. POŽUN, Janko. Vloga geopolitične misli Zbigniewa Brzezinskega v zunanjepolitični in obrambni strategiji ZDA na primeru Kosova : magistrsko delo. Ljubljana: [J. Požun], 2016. 127 str., ilustr. http://dk.fdv.uni-lj.si/magistrska/pdfs/mag_pozun-janko.pdf. [COBISS.SI-ID 34210141]
  kategorija: SU (S)
  točke: 3

  Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)
  84. JURATOVAC, Dušan. Evropska unija kot varnostni akter v Centralni Afriki : študija primera Čada : magistrsko delo. Ljubljana: [D. Juratovac], 2017. 85 str., ilustr. http://dk.fdv.uni-lj.si/magistrska_dela_2/pdfs/mb22_juratovac-dusan.pdf. [COBISS.SI-ID 35249245]
  kategorija: SU (S)
  točke: 3


  85. HOČEVAR, Nejc. Pomen vojaške simbolike v sodobni diplomaciji : magistrsko delo. Ljubljana: [N. Hočevar], 2017. 94 str. http://dk.fdv.uni-lj.si/magistrska_dela_2/pdfs/mb22_hocevar-nejc.pdf. [COBISS.SI-ID 35248733]
  kategorija: SU (S)
  točke: 3


  86. ČAVNIČAR, Špela. Zunanja politika Združenih držav Amerike v času šestdnevne vojne leta 1967 : magistrsko delo. Ljubljana: [Š. Čavničar], 2016. 104 str. http://dk.fdv.uni-lj.si/magistrska_dela_2/pdfs/mb22_cavnicar-spela.pdf. [COBISS.SI-ID 34007901]
  kategorija: SU (S)
  točke: 3

  Mentor pri diplomskih delih (bolonjski študij 1. stopnje)
  87. MLAKAR, Melanija. Pomen Južnega Kavkaza v sodobni geopolitični misli Ruske federacije : diplomsko delo. Ljubljana: [M. Mlakar], 2018. 44 str. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=103625&lang=slv. [COBISS.SI-ID 35788637]
  kategorija: SU (S)
  točke: 1


  88. JESENOVEC, Jure. EU kot varnostni akter v Maliju : diplomsko delo. Ljubljana: [J. Jesenovec], 2016. 49 str. http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska_dela_1/pdfs/mb11_jesenovec-jure.pdf. [COBISS.SI-ID 34112861]
  kategorija: SU (S)
  točke: 1


  89. MEZEK, Petra. Razvoj in spreminjanje mandata misije EULEX na Kosovu : diplomsko delo. Ljubljana: [P. Mezek], 2016. 38 str., ilustr. http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska_dela_1/pdfs/mb11_mezek-petra.pdf. [COBISS.SI-ID 34819421]
  kategorija: SU (S)
  točke: 1


  90. JAPIĆ, Alen. Pojav Islamske države in vprašanje radikalizacije na Kosovu : diplomsko delo. Ljubljana: [A. Japić], 2015. 39 str. http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska_dela_1/pdfs/mb11_japic-alen.pdf. [COBISS.SI-ID 33550685]
  kategorija: SU (S)
  točke: 1


  91. KRAVOS, Tomaž. Vloga OVSE na področju izobraževanja v pokonfliktni družbi : primer notranje razseljenih oseb v Bosni in Hercegovini : diplomsko delo. Ljubljana: [T. Kravos], 2015. 46 str. http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska_dela_1/pdfs/mb11_kravos-tomaz.pdf. [COBISS.SI-ID 33557853]
  kategorija: SU (S)
  točke: 1

  Somentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)
  92. KOKALJ, Andreja. Politično-pravne in varnostne razsežnosti vzpostavitve kosovskih oboroženih sil : magistrsko delo. Ljubljana: [A. Kokalj], 2016. 78 str., ilustr. http://dk.fdv.uni-lj.si/magistrska_dela_2/pdfs/mb22_kokalj-andreja1.pdf. [COBISS.SI-ID 34880605]
  kategorija: SU (S)
  točke: 1

  Osebna bibliografija