Skoči do osrednje vsebine

izr. prof. dr. Mirt Komel

Splošne informacije
Video predstavitev
Življenjepis
Bibliografija
Povezave
 • izr. prof. dr. Mirt Komel, asistent
  Kontaktne informacije:
  Službeni telefon: 01/ 5805-149
  Email: is.jl-inu.vdf@lemok.trim
  Govorilne in uradne ure:
  Zimski/Pomladni semester: torek od 12h-14h (po predhodni najavi).
  Prostor:
  B 215
  Sodelovanje pri predmetih:

  Dodiplomski študij
  Moderna filozofija
  Praksa (KULT-ŠKU)

  Podiplomski študij
  Praktikum
  Sodobna književnost in družbene ideologije
  Ekspertna področja:

  Filozofija

  Strukturalizem

  Psihoanaliza

  Heglovstvo

  Marksizem

  Eksperiencializem

 • Mirt Komel, filozof in pisatelj, ki za pisanje poezije in proze uporablja pero, za puščanje prstnih odtisov pa pianino, je študiral na Fakulteti za družbene vede (FDV) in Filozofski fakulteti (FF) Univerze v Ljubljani, tekom študija avtodidaktično študiral staro in novo grščino in se udeležil številnih bralnih krožkov, vtem pa pridobil mednarodno veljavne certifikate znanja tujih jezikov angleščine, italijanščine in francoščine.

  Diplomiral iz sociologije na FDV (2005), se zaposlil najprej kot mladi raziskovalec na Centru za proučevanje kulture in religije in asistent na Oddelku in katedri za kulturologijo (2006-10). Po opravljenem doktorskem študiju filozofije na FF pridobljen naziv doktorja znanosti (2010), od kadar zaposlen naprej na Oddelku in katedri za kulturologijo kot asistent z doktoratom (2010-2014), kasneje kot docent (2014-), nenazadnje pa izredni profesor (2023-).

  Raziskovalni sodelavec na Mirovnem inštitutu v Ljubljani (2005-), dolgoletni član uredniškega odbora Časopisa za kritiko znanosti (2007-2014), objavlja v domačih in tujih revijah in je avtor znanstvenih monografij Poskus nekega dotika (2008), Twin Peaks in postmodernizem (2012), Diskurz in nasilje (2012), Sokratski dotiki (2015), poleg tega pa še potopisov Sarajevski dnevnik (2009) in Kahirske kaheksije: Kairo leto pred revolucijo (2011).
 • Monografije

  KOMEL, Mirt. Sokratski dotiki, (Knjižna zbirka Skodelica kave). Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, Založba FDV, 2015. 110 str., barvne ilustr. ISBN 978-961-235-711-5. [COBISS.SI-ID 276935168]

  KOMEL, Mirt. Diskurz in nasilje, (Zbirka Analecta), (Problemi, letn. 50, 7/8). 1. natis. Ljubljana: Društvo za teoretsko psihoanalizo, 2012. 201 str. ISBN 978-961-6376-55-6. [COBISS.SI-ID 264184320] kategorija: 2A (Z1, A'', A');

  KOMEL, Mirt. Twin Peaks in postmodernizem : kava, pita, sova, škrat, (Zbirka Imago). 1. izd. Ljubljana: Slovenska kinoteka, 2012. 88 str., [35] str. pril., fotogr. ISBN 978-961-6417-77-8. [COBISS.SI-ID 264625152] kategorija: 2A (Z1, A'', A');

  KOMEL, Mirt. Poskus nekega dotika, (Knjižna zbirka Kiosk). Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, Založba FDV, 2008. 194 str., ilustr. ISBN 978-961-235-332-2. [COBISS.SI-ID 240966912] kategorija: 2B (Z1);

  Članki

  KOMEL, Mirt. Re-orientalizing the Assassins in Western historical-fiction literature : Orientalism and self-Orientalism in Bartol's Alamut, Tarr's Alamut, Boschert's Assassins of Alamut and Oden's Lion of Cairo. European journal of cultural studies, ISSN 1367-5494, Oct. 2014, vol. 17, no. 5, str. 525-548, doi: 10.1177/1367549413515253. [COBISS.SI-ID 32973149], [JCRSNIPWoS]. 

  KOMEL, Mirt. Orientalism in Bartol's novel Alamut : "nothing is true, everything is permitted". Ann, Ser. hist. sociol., 2012, letn. 22, št. 2, str. 353-366. [COBISS.SI-ID 2342099] (ISSN: 1408-5348) kategorija: 1B1 (Z1, A'', A'); uvrstitev: AHCI, ERIHC, Scopus (d,h), MBP;

  KOMEL, Mirt. Človeško meso - cru ou cuit? : estetsko-kulinarične dimenzije človeškega trupla. Filoz. vestn., 2012, letn. 33, št. 3, str. 111-118. [COBISS.SI-ID 31809117] (ISSN: 0353-4510) kategorija: 1B1 (Z1, A'', A'); uvrstitev: AHCI, ERIHB, Scopus (d,h), MBP;

  KOMEL, Mirt. Déjà vu kot dogodek telesa. Problemi (Ljubl.), 2009, letn. 47, št. 4/5, str. 149-169. [COBISS.SI-ID 14168370] (ISSN: 0555-2419) kategorija: 1C (Z1); uvrstitev: MBP;

  Uredništvo

  KOMEL, Mirt (ur.), VRANEŠEVIČ (ur.). Izguba sveta. Čas. krit. znan., 2012, letn. 39, št. 248. [COBISS.SI-ID 16152882]

  KOMEL, Mirt (ur.). Postdaytonska Bosna in Hercegovina (Časopis za kritiko znanosti, domišljijo in novo antropologijo, letn. 39, št. 243). Ljubljana: Študentska založba, 2011. ilustr. [COBISS.SI-ID 262146048]

  KOMEL, Mirt (ur.), ILC, Blaž (ur.). Evroorientalizem. Čas. krit. znan., 2009, letn. 37, št. 235/236. [COBISS.SI-ID 28582749]

  Konference

  KOMEL, Mirt. The myth of the vampires in the Balkans and Bram Stoker's Dracula through a marxistic and psychoanalitical perspective : [paper presented at the 43rd Annual Convention of the Association for Slavic, East European & Eurasian Studies, Washington, November 17-20, 2011]. Washington, 2011. [COBISS.SI-ID 30869853]

  KOMEL, Mirt. Trst is ours : post-socialist Slovenian partisan cinema : [paper presented at a Workshop on Partisan Rhetoric and Visual Culture in and Beyond Yugoslavia, July 7-9, 2011, Humboldt-Universität zu Berlin]. Berlin, 2011. [COBISS.SI-ID 30501213]

  KOMEL, Mirt. Remembrance and recreation of the partisan myth in contemporary Slovenian and Italian cinema : [paper presented at the 42nd Annual Convention of the Association for Slavic, East European & Eurasian Studies, Los Angeles, November 18-21, 2010]. Los Angeles, 2010.

  Osebna bibliografija
 • https://uni-lj.academia.edu/MirtKomel
  http://sl.wikipedia.org/wiki/Mirt_Komel