Skoči do osrednje vsebine

doc. dr. Matjaž Nahtigal

Splošne informacije
Video predstavitev
Življenjepis
Bibliografija
Povezave
 • doc. dr. Matjaž Nahtigal, visokošolski učitelj
  Kontaktne informacije:
  Službeni telefon: 01/ 5805-192
  Email: lis.jl-inu.vdf@lagithan.zajtam
  Govorilne in uradne ure:

  Govorilne ure, jesenski in spomladanski semester 2023/24:
  četrtek od 12.00 do 13.30.
  Prostor:
  C 220
  Sodelovanje pri predmetih:

  Dodiplomski študij
  Mednarodno varstvo okolja
  Politika prava oboroženih spopadov

  Podiplomski študij
  Aktualni razvojni problemi
  Izbrana vprašanja mednarodnega prava
  Politika mednarodnega prava
  Ekspertna področja:

  Mednarodno pravo, mednarodni razvoj, mednarodno humanitarno pravo, pravo EU, razvoj evropske integracije, pravne institucije in socio-ekonomski razvoj, primerjalno pravo 

  International law, international development, international humanitarian law, EU law, EU integration development, legal institutions and the socio-economic development, comparative law

 • Youtube series of discussions on international development issues with the guest lecturers, 2021-2022:

  https://www.youtube.com/channel/UCOk-wyoe9Xu4hOJsuuBUcGw

 • K
  ratek živlljenjepis:

  Matjaž Nahtigal, rojen 1968, je izredni profesor na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani, kjer predava predmete mednarodnega prava na Katedri za mednarodne odnose. Diplomiral je leta 1992 na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani in tam doktoriral leta 1999. Leta 2001 je doktoriral (program SJD) še na Harvard Law School, ZDA. Objavil je tri monografije o pravu, reformah in tranziciji v državah Srednje in Vzhodne Evrope ter o strukturnih spremembah EU v procesih globalizacije. Znanstvene članke objavlja doma in v tujini. Predava na vabljenih predavanjih v tujini in se udeležuje mednarodnih znanstvenih konferenc.

  Short bio:

  Matjaz Nahtigal, born in 1968, is an associate professor at the Faculty of Social Sciences, University of Ljubljana. He teaches courses on international law in the Department for International Relations. He graduated in 1992 at the Faculty of Law, University of Ljubljana, where he completed a doctorate in 1999. In 2001, he has completed his doctoral program (SJD) at Harvard University School of Law. His area of research: legal institutions and development, EU law, and comparative business law. He has published three monographs on the legal reforms and transition in Central and Eastern Europe and structural reforms in the EU in the context of globalization. His scientific articles are published in national and international reviews. He lectures as a guest lecturer abroad, and he participates in international scientific conferences.

 • Pregled iz Sicris - izbor, 2012 - 2022
  http://izumbib.izum.si/bibliografije/A20220906143247-15277.html

  1.01 Izvirni znanstveni članek

  1. NAHTIGAL, Matjaž. EU recovery plans, inclusive knowledge economy and overcoming regional disparities. Lex localis : revija za lokalno samoupravo, ISSN 1581-5374. [Tiskana izd.], 2022, vol. 20, no. 4, str. 1171-1189, doi: 10.4335/20.4.1171-1189(2022)

  2. NAHTIGAL, Matjaž. Outer Space Treaty reform and the long-term sustainability of space exploration. Teorija in praksa : revija za družbena vprašanja, ISSN 0040-3598, jan.-mar. 2022, letn. 59, št. 1, str. 42%59, 167,, doi: 10.51936/tip.59.1.42-59.

  3. NAHTIGAL, Matjaž, ISAAC, Stanley. An institutional foundation for the knowledge economy in Central and East European countries. Management, ISSN 1854-4231. [Spletna izd.], winter 2019, vol. 14, iss. 4, str. 271-287, 341-342. http://www.fm-kp.si/zalozba/ISSN/1854-4231.htm, doi: 10.26493/1854-4231.14.272-287. 

  4. NAHTIGAL, Matjaž. Modern free-trade agreements and the rise of populism : how to address popular discontent?. Teorija in praksa : revija za družbena vprašanja, ISSN 0040-3598, maj 2019, letn. 56, posebna št., str. 438-453, 514. https://www.fdv.uni-lj. si/docs/default-source/tip/sodobni-prostotrgovinski-sporazumi-in-vzpon-populizma-kako-nasloviti-nezadovoljstvo-ljudstva.pdf?sfvrsn=0.

  5. STUBELJ, Igor, DOLENC, Primož, BILOSLAVO, Roberto, NAHTIGAL, Matjaž, LAPORŠEK, Suzana. Corporate purpose in a small post-transitional economy : the case of Slovenia. Ekonomska istraživanja, ISSN 1331-677X, 2017, vol. 30, iss. 1, str. 818-835. http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/1331677X.2017.1311230, doi: 10.1080/1331677X.2017.1311230. 

  6. NAHTIGAL, Matjaž. From classical toward experimental federalism : different pathways for a more inclusive and balanced European Union. V: Lex localis - Journal of Local Self Government Annual Conference 2016 - Porto/Portugal (June 16 - June 17, 2016) : special issue, (Lex localis, ISSN 1581-5374, Vol. 14, no. 3, July 2016). Maribor: Institute for Local Self-Government and Public Procurement. 2016, vol. 14, no. 3, str. 521-535, doi: 10.4335/14.3.521-535(2016). 

  7. NAHTIGAL, Matjaž. Reinventing modern European industrial policy : a regional response to the crisis. Lex localis : revija za lokalno samoupravo, ISSN 1581-5374. [Tiskana izd.], jul. 2014, vol. 12, no. 3, str. 451-465. http://pub.lex-localis.info/index.php/LexLocalis/article/view/417, doi: 10.4335/12.3.451-465(2014). [COBISS.SI-ID 1536624324].

  8. NAHTIGAL, Matjaž. Reform of financial institutions -- getting it right. Management studies, ISSN 2328-2185, 2014, vol. 2, no. 1, str. 53-61. http://www.davidpublisher.org/index.php/Home/Article/index?id=341.html, doi: 10.17265/2328-2185/2014.01.006.

  9. NAHTIGAL, Matjaž. Toward modern european industrial policy. Managing global transitions : international research journal, ISSN 1854-6935. [Spletna izd.], Summer 2014, vol. 12, no. 2, str. 179-194, 197. http://www.fm-kp.si/zalozba/ISSN/1581-6311/12_179-194.pdf.

  10. NAHTIGAL, Matjaž, BERTONCELJ, Andrej. Ownership restructuring in transition societies from historic perspective. Acta Histriae, ISSN 1318-0185. [Tiskana izd.], 2013, letn. 21, št. 3, str. 449-466. http://zdjp.si/sl/acta.htm. 

  11. NAHTIGAL, Matjaž. European regional disparities : the crucial source of European un-sustainability. Lex localis : revija za lokalno samoupravo, ISSN 1581-5374. [Tiskana izd.], Jul. 2013, vol. 11, no. 3, str. 601-614, doi: 10.4335/11.3.601-614(2013). 

  12. NAHTIGAL, Matjaž. Okrepljena ustavna demokracija. Teorija in praksa : revija za družbena vprašanja, ISSN 0040-3598, jan.-feb. 2013, letn. 50, št. 1, str. 96-115, 260-261. http://dk.fdv.uni-lj.si/db/pdfs/TiP2013_1_Nahtigal.pdf. 

  13. NAHTIGAL, Matjaž. Sodobne paradigme managementa : pravni in primerjalni vidiki. Management, ISSN 1854-4231. [Spletna izd.], zima 2012, leto 7, št. 4, str. 277-294, 367. http://www.fm-kp.si/zalozba/ISSN/1854-4231/7_277-294.pdf.


  1.03 Kratki znanstveni prispevek

  14. NAHTIGAL, Matjaž. Privatizirati ali ne privatizirati - napačna razvojna dilema : predlogi za alternativni razvojni model. Pravna praksa : PP, ISSN 0352-0730, 19. feb. 2015, leto 34, št. 7/8, str. II-VI.

  15. NAHTIGAL, Matjaž. Evropski fiskalni pakt - preveč tog in omejevalen. Pravna praksa : PP, ISSN 0352-0730, 29. mar. 2012, leto 31, št. 12, str. II-VII.

  1.04 Strokovni članek

  16. NAHTIGAL, Matjaž. Cilji trajnostnega razvoja, pandemija in poglabljanje globalnih neenakosti. Pravna praksa : PP, ISSN 0352-0730, 30. sep. 2021, leto 40, št. 37, str. 13-15.

  17. NAHTIGAL, Matjaž. Progressives and a new social contract : arduous pathways from the semi-periphery. The progressive post, ISSN 2506-7362, Aut. 2021, no. 17, str. 30-32.

  18. NAHTIGAL, Matjaž, ISAAC, Stanley. Reimagining "Social Europe" from the ground up. OpenDemocracy, ISSN 1476-5888. https://www.opendemocracy.net/en/oureconomy/reimagining-social-europe-from-the-ground-up/. 

  19. NAHTIGAL, Matjaž. Alternativne prihodnosti EU. Pravna praksa : PP, ISSN 0352-0730, 20. dec. 2012, leto 31, št. 49/50, str. II-VIII.

  2.01 Znanstvena monografija

  20. NAHTIGAL, Matjaž. Social and economic reconstruction of the European Union dimensions : toward bottom-up and top-down institutional reconstruction of the European Union - more inclusive, more sustainable and more pluralistic EU, (Analize CMO, 20). Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, Založba FDV, 2020. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (175 str.)). ISBN 978-961-235-915-7. https://www.fdv.uni-lj.si/docs/default-source/zalozba/acmo-20-nahtigal-book.pdf?sfvrsn=2

  Osebna bibliografija