doc. dr. Leonora Flis

Splošne informacije
Video predstavitev
Življenjepis
Bibliografija
Povezave
 • doc. dr. Leonora Flis,
    Kontaktne informacije:
    Službeni telefon: 01/ 5805-276
    Email: is.jl-inu.vdf@silf.aronoel
    Govorilne in uradne ure:
    PONEDELJEK / MONDAY,  12 - 13.30
    Prostor:
    A 213
    Sodelovanje pri predmetih:
    Ekspertna področja:
   • Rojena sem 31. 5. 1974 v Ljubljani. L. 2002 sem zaključila študij angleščine in primerjalne književnosti z literarno teorijo na Filozofski fakulteti v Ljubljani. V akademskem letu 2005/2006, v času pisanja doktorske disertacije, sem prejela mednarodno štipendijo Rotary International, ki mi je omogočila enoletno študijsko bivanje v New Yorku; bila sem raziskovalka na Univerzi Fordham. Doktorski študij na anglistiki na Filozofski fakulteti v Ljubljani, sem zaključila 1. 6. 2009; takrat sem zagovarjala disertacijo »Contemporary American Documentary Novel« (v prevodu »Sodobni ameriški dokumentarni roman«). V doktorski tezi sem se, kot razkriva naslov, ukvarjala z dokumentarnim romanom in tudi
    z literarni novinarstvom v času postmoderne. Novembra 2010, sem izdala prvo znanstveno monografijo z naslovom Factual Fictions: Narrative Truth and the Contemporary American Documentary Novel (Cambridge Scholars), ki je osnovana na doktorskem delu, vendar doktorsko tezo dopolnjuje z novimi analizami in razširja na prej neobravnavana področja (vključno s stripi oziroma grafičnimi romani). S prispevki sodelujem na mednarodnih simpozijih – npr. IALJS: International Association for Literary Journalism Studies; ASEEES: Association for Slavic, Eastern European and Eurasian Studies; ASA: American Studies Association.Organizirala sem tudi panelne razprave in okrogle mize (IALJS Tampere, Finska maj 2013, CEC Organization New York City, maj 2012 – okrogla miza s piscem New Yorkerja Tedom Conovrom, predsedovala sem večim panelni razpravam, na primer ASA – American Studies Association v Baltimorju, november 2011).

    Na Univerzi v Novi Gorici sem predavala Sodobne literarne teorije (podiplomski študij), Metodologijo medkulturnih študij (podiplomski), izbirni predmet Literatura in druge umetnostne zvrsti in predmet Izbrana poglavja iz svetovne književnosti – ameriška in angleška književnost. V slovenskih in tujih literarnih revijah (Contemporary Review, Primerjalna književnost, Slovene Studies, Dialogi, Bricolage, Literatura, Acta Neophilologica, Literary Journalism Newsletter) sem objavila številne znanstvene članke, ki se dotikajo dokumentarne pripovedi kot tudi drugih tem, kot je na primer grafični roman. 

    Junija 2011 sem dobila podoktorsko Fulbright raziskovalno štipendijo. Omogočila mi je šestmesečno raziskovalno delo na univerzi Columbia v New Yorku. Posvečala sem se predvsem stripovski pripovedi, ki je osnovana na dejstvih in filmu. Obiskovala sem predavanja – na anglistiki na Columbii – Ameriška kulturna kritika in na novinarstvu na Columbii – Družbeni vpliv medijev. Sodelovala pa sem tudi na predavanjih in seminarju na New York University – Arthur L. Carter Journalism Institute – Literarna reportaža – Prof. Robert Boynton – in Fikcija v nefikcijskih besedilih – Prof. Lawrence Weschler). Bila sem gostujoča urednica ameriške znanstvene revije Literary Journalism Studies – tematska številka o ženskih literarnih novinarkah.

    Delujem tudi kot prevajalka, avtorica radijskih oddaj, pišem tudi filmske in knjižne recenzije ter novinarske prispevke za različne slovenske in tuje medije. Novembra 2015 sem pri založbi LUD Literatura objavila zbirko kratkih zgodb Upogib časa.

    Sem članica več slovenskih in tujih organizacij: MLA (Modern Language Association); SSS (Society for the Slovene Studies); ASEEES (Association for Slavic, East European, 
and Eurasian Studies); IALJS (International Association for Literary Journalism Studies; tudi članica uredniškega odbora revije Literary Journalism Studies); DSKP (Društvo slovenskih književnih prevajalcev); DSLK (Društvo slovenskih literarnih kritikov); ASA (American Studies Association).