Skoči do osrednje vsebine

prof. dr. Damjan Lajh

Splošne informacije
Video predstavitev
Življenjepis
Bibliografija
Povezave
 • prof. dr. Damjan Lajh, visokošolski učitelj
  Kontaktne informacije:
  Službeni telefon: 01/ 5805-178
  Email: is.jl-inu.vdf@hjal.najmad
  Govorilne in uradne ure:
  Govorilne ure do preklica potekajo tako, da mi pošljite e-pošto, v odgovoru pa dobite povezavo na videokonferenco (Zoom), ki se nato uporabi za pogovor.
  Prostor:
  B 203
  Sodelovanje pri predmetih:

  Dodiplomski študij
  Javne politike – procesi in akterji
  Procesi odločanja v EU

  Podiplomski študij
  Izzivi predstavništva in demokracije
  Javne politike EU
  Magistrsko delo POL-PJPU

  Doktorski študij
  Javne politike EU
  Ekspertna področja:
  javne politike in javnopolitični procesi v nacionalnem in evropskem kontekstu, procesi evropeizacije, odprta metoda koordinacije, kohezijska politika Evropske unije, politične stranke, interesne skupine, lobiranje, demokratični prehodi

  Nosilec projektov:
  • PolEU - Policymaking in the EU (2021-2024), Jean Monnet Chair, Erasmus+ Programme.
  • EUCON - Opening the Black-Box of Policy Consultations in EU Policymaking (2020-2023), temeljni projekt ARRS.
  • VotEU - Strengthening Active Citizenship and Increasing EU Knowledge Among Youth (2020-2022), Jean Monnet Project, Erasmus+ Programme.
  • DebatEU - The University of Ljubljana Centre of Excellence (2017-2020), Jean Monnet Centre of Excellence, Erasmus+ Programme.
  • EU4Me - Learning European Diversity: Respecting Multiculturalism, Multilingualism, Minorities and Migration in the EU (2016-2018), Jean Monnet Project, Erasmus+ Programme.
  • EUROPP - European Policy Processes (2012-2015), Jean Monnet Chair, Lifelong Learning Programme, Jean Monnet Programme.
  • MEUA - Making the EU attractive for primary school pupils: development of non-formal learning approaches (2013-2014), Teaching EU@School, Lifelong Learning Programme.
  • FeelEU - I Feel Europe: Teaching Europe in Rural Areas (2012-2013), Teaching EU@School, Lifelong Learning Programme.
 • Damjan Lajh je redni profesor na Fakulteti za družbene vede, Jean Monnet Chair, predstojnik Centra za politološke raziskave, skrbnik magistrskega študijskega programa Politologija – primerjalne javne politike in uprava, ter so-skrbnik doktorskega študijskega programa Evropske študije na isti fakulteti.

  Znanstveno raziskovalno se ukvarja s področji javnih politik in javnopolitičnih procesov v nacionalnem in evropskem kontekstu, procesi evropeizacije, novimi oblikami vladavine, interesnimi skupinami in lobiranjem ter prehodi v demokracijo. Kot (so)avtor ali sourednik je objavil 13 znanstvenih monografij in več deset člankov v znanstvenih revijah in zbornikih doma in v tujini. Njegova dela so med drugim bila objavljena v znanstvenih revijah, kot so na primer West European Politics, Journal of Communist Studies and Transition Politics, Journal of Southeast European & Black Sea Studies, Journal of Contemporary European Research, Journal of Southeast Europe and the Balkans, Perspectives: The Central European Review of International Affairs, Halduskultuur, Politička misao, Teorija in praksa, Czech Sociological Review ter Politics in Central Europe, kot tudi v znanstvenih monografijah, ki so izšle pri uglednih založbah v tujini: Routledge, Palgrave Macmillan in Manchester University Press. Doslej je bil vodja več EU projektov: štirih Jean Monnet projektov, dveh kateder Jean Monnet in Jean Monnet centra odličnosti. Je vodja temeljnega raziskovalnega projekta Odstiranje javnopolitičnih posvetovanj v fazi oblikovanja EU politik, financiranega s strani ARRS. Je član programske skupine Politološke raziskave. Kot član projektne skupine je aktivno sodeloval oziroma sodeluje v okviru več nacionalnih, mednarodnih in evropskih projektov.

  Izvedel je več predavanj na univerzah v tujini, med drugim na Norwegian University of Science and Technology v Trondheimu (Norveška), University of West Bohemia, Faculty of Human Studies v Plznu (Češka Republika), Fakulteti političkih znanosti v Zagrebu (Hrvaška), Fakulteti političkih nauka v Beogradu (Srbija) in Fakulteti političkih nauka v Sarajevu (Bosna in Hercegovina). Predaval je v okviru magistrskega študija Joint European Master in Comparative Local Development (koordiniranem s strani Univerze v Trentu, Italija). V letu 2019 je kot predavatelj sodeloval v okviru mednarodne serije predavanj na temo »Narrative of Europe, Narratives for Europe« na Univerzi v Koelnu (Nemčija).

  Je redni aktivni udeleženec vseh pomembnih mednarodnih politoloških konferenc, med drugim ECPR, IPSA, IPPA in CES. V letu 2019 je bil gostujoči raziskovalec na Metropolitanski univerzi v Pragi (Češka Republika). Je soavtor številnih didaktičnih pripomočkov, namenjenih mladim in splošni javnosti. Med drugim je (bil) nacionalni ekspert za Freedom House (Nations in Transit), Transparency International (National Integrity system; CRINIS), V-Dem Project (Varieties of Democracy) in Bertelsmann Transformation Index. Bil je mentor diplomskemu in magistrskemu delu, ki sta leta 2013 oziroma 2019 prejela Prešernovi nagradi FDV. Za svoje delo na področju evropskih povezovalnih procesov je v letu 2019 prejel nagrado Evropske komisije - Altiero Spinelli Prize for Outreach. V letu 2021 je prejel priznanje Fakultete za družbene vede za izjemne dosežke na področju dviga ugleda fakultete. 

 • Izbrana bibliografija

  KNJIGE

  (2020) Poučevanje evropskih vsebin v slovenskih šolah. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede (soavtor z Meto Novak in Urško Štremfel).

  (2015) EU Public Policies Seen from a National Perspective: Slovenia and Croatia in the European Union (Book series Javne politike, 7). Ljubljana: Faculty of Social Sciences (sourednik z Zdravkom Petakom).

  (2015) Organizirana civilna družba v procesih odločanja na ravni Evropske Unije (Knjižna zbirka Politika, 9). Ljubljana: Fakulteta za družbene vede (soavtor z Meto Novak).

  (2013) Učenje evropskih vsebin v podeželskem lokalnem okolju. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede (soavtor z Urško Štremfel in Evo Klemenčič).

  (2011) The Reception of the Open Method of Coordination in Slovenia. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede (soavtor z Urško Štremfel).

  (2009) Evropska unija od A do Ž. Ljubljana: Uradni list (sourednik s Sabino Kajnč).

  (2006) Evropeizacija in regionalizacija: spremembe na (sub)nacionalni ravni in implementacija kohezijske politike EU v Sloveniji. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede.

  (2005) Politika na območju nekdanje Jugoslavije. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede (soavtor z Danico Fink-Hafner in Alenko Krašovec).

  (2005) Proces evropeizacije in prilagajanje političnih ustanov na nacionalni ravni. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede (soavtor z Danico Fink-Hafner).

  (2003) Managing Europe from Home: the Europeanisation of the Slovenian Core Executive. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede (soavtor z Danico Fink-Hafner).

  (2002) Stability Pact: Slovenia – NGOs (evaluation study). Ljubljana: Mirovni inštitut.

  (2002) Analiza politik. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede (sourednik z Danico Fink-Hafner).

  ČLANKI V REVIJAH

  (2020) Formation of national positions on EU legislative proposals in Slovenia : what role for civil society organizations?. Transylvanian review of administrative sciences, no. 61 E, str. 88-104 (soavtor z Meto Novak).

  (2020) Relationship with the European Union: Slovenia and Montenegro compared. Politics in Central Europe. vol. 16, no. 3, str. 667-687 (soavtor z Gordano Đurović).

  (2020) Elementary and secondary school teachers and youth mobility in Slovenian schools. Teorija in praksa: revija za družbena vprašanja. letn. 57, posebna št., str. 1308-1327 (soavtor z Meto Novak in Urško Štremfel).

  (2019) Entering the Brussels arena: Slovenian interest groups and the pursuit of a dual strategy. Journal of Southeast European & Black Sea Studies, vol. 19, no. 2, str. 315-331 (soavtor z Meto Novak).

  (2019) Show me the money: the importance of EU funding for the activities of interest groups in post-socialist countries. Romanian Journal of Political Science, vol. 19, no. 2, str. 116-138 (soavtor z Meto Novak).

  (2018) The participation of Slovenian civil society organisations in EU policymaking: explaining their different routes. Journal of Contemporary European Research, vol. 14, no. 2, str. 105-122 (soavtor z Meto Novak).

  (2018) Politico-administrative relations in the national reception of OMC policies: comparing policy sectors in Slovenia. Halduskultuur, vol. 19, no. 1, str. 55-75 (soavtor z Danico Fink-Hafner).

  (2017) Accountability in EU decision-making at the national level: lost in the multi-level setting? Teorija in praksa: revija za družbena vprašanja, letn. 54, str. 80-95.

  (2014) We feel Europe: approaches for improving positive attitudes towards the European Union in Slovenia. Romanian Review of European Governance Studies, vol. 6, no. 12 (soavtor z Urško Štremfel in Meto Novak).

  (2014) Sprejemanje rezultatov PISA 2009 v Sloveniji skozi prizmo javnopolitičnega učenja. Šolsko polje: revija za teorijo in raziskave vzgoje in izobraževanja, letn. 25, št. 1/2, str. 79-104 (soavtor z Urško Štremfel in Mojco Štraus).

  (2013) Monitoring systems of governance in sport: looking for best practices from the European Union and beyond. Kinesiologia Slovenica, vol. 19, no, 3, pp. 43-59 (soavtor s Simono Kustec Lipicer). .

  (2013) How do we raise up European citizens? The example of the Jean Monnet Programme Learning EU at School. Global education review, vol. 1, no. 5, pp. 60-69 (soavtor z Urško Štremfel).

  (2012) Twenty Years of Relations betwen the Republic of Slovenia and the European Union. Studia Historica Slovenica, vol. 12, no. 1, pp. 125-146

  (2012) Good Governance in the Slovenian Employment and Education Policy Fields: Myth or Reality?. Romanian Journal of Political Science, vol. 12, no. 2, pp. 77-102 (soavtor z Urško Štremfel).

  (2012) Development of Slovenian Education Policy in the European Context and Beyond. Bulgarian Journal of Science and Education Policy, vol. 6, no. 1, pp. 98–116 (soavtor z Urško Štremfel).

  (2011) Exploiting the Potential of the Open Method of Coordination in Slovenian Education Policy. Sociologicky časopis/Czech Sociological Review, vol. 47, no. 3, pp. 507–529 (soavtor z Urško Štremfel).

  (2010) Implementing EU Lifelong Learning Policy Through Open Method of Coordination in New Member States: Comparative Analysis of the Czech Republic, Slovakia and Slovenia. Journal of Comparative Politics, vol. 3, no. 2, pp. 64–84 (soavtor z Urško Štremfel).

  (2010) Využití přístupů nového institucionalimu pro vysvětlení institucionálních změn v oblasti politiky regionálního rozvoje ve Slovinsku (New Institutionalism Approach and the Institutional Changes in Slovenian Regional Development Policy). Politologický časopis/ Czech Journal of Political Science, vol. 17, no. 4, pp. 432–450 (soavtor z Ladislavom Cabado).

  (2009) The European Union: A Joker or Just an Ordinary Playing Card for Slovenian Political Parties? Journal of Communist Studies and Transition Politics, vol. 25, no. 4, pp. 491–512 (soavtor z Alenko Krašovec).

  (2008) Have Democratization Processes been a Catalyst for the Europeanization of Party Politics in Slovenia? Journal of Southern Europe and the Balkans, vol. 10, no. 2, pp. 183–203 (soavtor z Alenko Krašovec).

  (2007) Referendum o ulasku Slovenije u Europsku Uniju: međunarodni komparativni pogled. Politička misao, vol. 44, no. 3, pp. 45–65 (soavtor z Alenko Krašovec).

  (2007) Post-Yugoslav Region between Democratisation and Europeanisation of Party Politics: Experiences from Slovenia and Bosnia-Herzegovina. Politics in Central Europe, vol. 3, no. 1/2, pp. 71–91 (soavtor z Alenko Krašovec).

  (2006) Zajednička kohezijska politika i višerazinsko odlučivanje u Europskoj Uniji. Politička misao, vol. 43, no. 4, pp. 3–24.

  (2005) Responses to the Processes of Europeanization and Regionalisation: Domestic Changes in Slovenia. Perspectives, no. 23, pp. 36-60.

  (2004) Implementing the EU's Structural Policy and Subnational Mobilisation in Slovenia. Central European Political Science Review, vol. 5, no. 15, pp. 95–114.

  (2004) The Slovenian EU Accession Referendum: A Cat-and-Mouse Game. West European Politics, vol. 27, no. 4, pp. 603–623 (soavtor z Alenko Krašovec).

  (2004) Lessons from Managing Conflict Situations in the EU Accession Negotiations: the Case of Slovenia. Central European Political Science Review, vol. 5, no. 15, pp. 52–73 (soavtor z Danico Fink-Hafner).

  POGLAVJA V KNJIGAH

  (2021) Slovenia: tilting the balance? V: VERHEUGEN, Günter (ur.). Demokratie im postkommunistischen EU-Raum: Erfolge, Defizite, Risiken. Wiesbaden: Springer VS, pp. 161-174 (soavtor z Alenko Krašovec).

  (2020) Slovenia. In: Hloušek, Vít and Petr Kaniok (eds.). The European Parliament elections of 2019 in East-Central Europe. Cham: Palgrave Macmillan, pp. 253-275 (soavtor z Alenko Krašovec).

  (2016) Relations with the EU. In: Ringdal, Kristen, Ramet, P. Sabrina and Fink-Hafner, Danica (eds.). Small states, big challenges: Norway and Slovenia in comparative perspective. 1st ed. Baden-Baden: Nomos, pp. 291-309 (soavtor z Jonathon Wayne Moses).

  (2015) Problems and prospects of new EU member states in EU policymaking processes - a view from Slovenia and Croatia. In: Lajh, Damjan and Petak, Zdravko (eds.). EU public policies seen from a national perspective: Slovenia and Croatia in the European Union (Book series Javne politike, 7). Ljubljana: Faculty of Social Sciences, pp. 3-27 (soavtor z Zdravkom Petakom).

  (2012) Europeanization in South East Europe. In: Sternad, Dietmar and Döring, Thomas (eds.). Handbook of Doing Business in South East Europe. Houndmills, New York: Palgrave Macmillan, pp. 25–50 (soavtor z Danico Fink-Hafner).

  (2010) The Executive Co-ordination of the Slovenian EU Presidency: An Honest Broker. V: Drulák, Petr and Šabič, Zlatko (eds.). The Czech and Slovenian EU Presidencies in a Comparative Perspective (European Union studies library, 1). Dordrecht: Republic of Letters, pp. 111–126.

  (2010) Slovenia. In: Lodge, Juliet (ed.). The 2009 Elections to the European Parliament. Houndmills, Basingstoke, Hampshire: Palgrave Macmillan, pp. 252–258 (soavtor z Alenko Krašovec).

  (2010) The Open Method of Coordination in the Global Context of Policy Cooperation. In: Fink-Hafner, Danica (ed.). The Open Method of Coordination: A View from Slovenia. Ljubljana: Faculty of Social Sciences, pp. 17–34 (soavtor z Danico Fink Hafner in Tomažem Deželanom).

  (2010) Slovenian Employment Policy: From Self-Management to Common (International) Goals and Paradigms? In: Fink-Hafner, Danica (ed.). The Open Method of Coordination: A View from Slovenia. Ljubljana: Faculty of Social Sciences, pp. 35–58 (soavtor s Tomislavom Silajem).

  (2010) Flourishing Cooperation with Limited Effects? Slovenian Education Policy in an International Environment. In: Fink-Hafner, Danica (ed.). The Open Method of Coordination: A View from Slovenia. Ljubljana: Faculty of Social Sciences, pp. 59–79 (soavtor z Urško Štremfel).

  (2009) Multi-level Governance and the Implementation of EU Cohesion Policy in Slovenia. In: Hristova-Valtcheva, Katia (ed.): New Actors in a New Environment: Accession to the European Union, Civil Society and Multi-level Governance. Sofia: BECSA, pp. 187-211.

  (2008) Domestic Response(s) to Managing and Implementing the European Union's Cohesion Policy: the Slovenian Experience. In: Nikolov, Krassimir Y. (ed.). Adapting to Integration in an Enlarged European Union. Vol. 1, Adapting Key Policies in the Enlarged Union. Sofia: Bulgarian European Community Studies Association, pp. 285–313.

  (2007) Izvajanje javnih politik. V: Fink-Hafner, Danica (ur.). Uvod v analizo politik : teorije, koncepti, načela. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, 155–174.

  (2007) Proces oblikovanja dnevnega reda. V: Fink-Hafner, Danica (ur.). Uvod v analizo politik : teorije, koncepti, načela. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, 125–141 (soavtor s Simono Kustec-Lipicer).

  (2007) Slovenia: National Legislation on EP Elections. In: Déloye, Yves and Bruter, Michael (eds.). Encyclopaedia of European Elections. Basingstoke, New York: Palgrave Macmillan, pp. 444–450 (soavtor z Alenko Krašovec in Simono Kustec-Lipicer).

  (2006) The European Union and Party Politics in Slovenia: An Apparent or Real Impact? In: Lewis, Paul G. and Mansfeldová, Zdenka (eds.). The European Union and Party Politics in Central and Eastern Europe (Palgrave Studies in European Union Politics). Basingstoke, New York: Palgrave Macmillan, pp. 169–189 (soavtor z Alenko Krašovec in Simono Kustec-Lipicer).

  Osebna bibliografija
 • https://jmce-ljubljana.eu
  http://www.cutim-evropo.eu/
  http://www.politoloske-raziskave.si/