prof. dr. Bogomil Ferfila

Splošne informacije
Video predstavitev
Življenjepis
Bibliografija
Povezave
 • prof. dr. Bogomil Ferfila,
  Kontaktne informacije:
  Službeni telefon: 01/ 5805-172
  Email: is.jl-inu.vdf@alifref.limogob
  Govorilne in uradne ure:
  Zimski semester: četrtek, 10.45 - 12.15.
  Letni semester  : ponedeljek 12.30 - 1400
  Prostor:
  AP 31
  Sodelovanje pri predmetih:

  Dodiplomski študij
  Politike islamskih držav
  Prehodi v demokracijo in njeno utrjevanje
  Sodobni parlamentarizem in zakonodajni postopek
  Sodobni upravni sistemi

  Podiplomski študij
  Predstavništvo in demokracija

  Doktorski študij
  ZDA in ameriške politike v primerjalni perspektivi
  Ekspertna področja:
 • Bogomil Ferfila je ustanovitelj in vodja magistrskega študija Ameriške, nemške in svetovne študije na Fakulteti za družbene vede in redni profesor Univerze v Ljubljani. Poučuje in raziskuje na področju primerjalnih politik, regionalnih študij in javne ekonomike. Njegov dodiplomski in podiplomski študij je potekal na področju ekonomije, sociologije in politologije na različnih univerzah, kjer je pridobil tudi ustrezna spričevala. V Sloveniji je objavil več kot 40 knjig, kar nekaj v angleškem jeziku. Številne njegove knjige so izšle v tujih državah: v ZDA (1991, 2000, 2010), USSR (1991), Kanadi (1993, 1994), Srbiji (1989, 2012), Indiji (2011), Nemčiji (2012) in  Moldaviji (2014).

  Založba FDV je s pomočjo Ministrstva za kulturo 1994. leta začela izdajati njegovo zbirko knjig z naslovom Svet na dlani. Dosedaj je izšlo že dvajset knjig – četrta je obravnavala Antarktiko, peta Japonsko, šesta Grenlandijo in Arktiko, sedma ZDA, trinajsta Etiopijo, dvajseta Vzhodno Evropo. Knjige v tej zbirki so sinteza interdisciplinarnih analiz posamezne države, potovalnih izkušenj pisca in izjemno obsežnega podpornega fotografskega gradiva.

  Prof. Ferfila je objavil nekaj sto člankov in krajših del v številnih domačih in tujih revijah, zlasti kanadskih, poljskih, ameriških, srbskih in francoskih. Udeležil se je konferenc in seminarjev v Izraelu, ZDA, Japonski, Avstriji, Braziliji in Kanadi ter kot gostujoči profesor predaval na: Univerzi Kalifornija v njenih kampusih Los Angeles,

  Berkeley in Riverside, Državni univerzi New York, Univerzi Duke, Državni univerzi Ohio – vse v ZDA; Univerzi Simon Fraser, Univerzi York, Univerzi Carleton, Univerzi British Columbia, Univerzi Winnipeg – vse v Kanadi; pa na Akademiji znanosti v Sovjetski zvezi, Univerzi Adelaide v Avstraliji, Univerzi Katmandu v Nepalu, Univerzi Tokyo in Japonskem institutu za mednarodne odnose na Japonskem, Institutu za parlamentarni razvoj in podjetništvo v Minsku v Belorusiji.

  V letih 1990-1991je bil na postdoktorskem izobraževanju v ZDA kot Fulbrightov  štipendist. Leta 1998 je bil na postdoktorskem izobraževanju na Japonskem kot štipendist Japonske fondacije. V pomladnem semestru 1991 je predaval predmet Primerjalne politike na Državni univerzi Cleveland, ZDA. V poletnih semestrih 1991 in 1993 je predaval predmet Socialistična gospodarstva in države na Univerzi Manitoba, Kanada. V letih 1998 do 2014 je bil vsako leto od enega do dveh mesecev gostujoči raziskovalec na Univerzi Manitoba, Kanada ali Državni univerzi Washington, ZDA.

  __________________________

  Bogomil Ferfila (Phd) founder and head of the American, German and Global Studies graduate programs is full professor at the University of Ljubljana, where he teaches courses in Comparative Politics, Area Studies and Public Economics. Professor Ferfila has degrees in economics, political science and sociology from different universities. He has authored more than 40 books which were published in Slovenia, quite a few in English. Many of his books were published in foreign countries: USA (1991, 2000, 2010), USSR (1991), Canada (1993, 1994), Serbia (1989, 2012), India (2011), Germany (2012), Moldova (2014).

  In 1994 the publishing house of the Faculty of Social Sciences with the assistance of Ministry of Culture has started prof. Ferfilas’ own series of books called World on Your Palm. Up to now twenty books have been published with the fourth one on Antarctica, the fifth one on Japan, the sixth on Greenland and Arctica, the seventh on USA, the thirteenth on Ethiopia and the twentieth on Eastern Europe. The books published in this series are the combination of the area study approach and the personal travelling experiences of the author.

  He has also authored numerous articles and shorter works, some of them were published in Canadian, French, Polish, Japanese, American magazines.

  Professor Ferfila has participated in seminars and conferences in many countries including Israel, USA, Norway, Japan, China, Austria, Brazil, and Canada. He has lectures at many universities including the University California at Los Angeles, Berkeley and Riverside, the State University of New York, Duke University, Ohio State University, all in the United States; Simon Fraser, York, Carleton, British Columbia and Winnipeg in Canada; the Academy of Sciences USSR, University of Adelaide in Australia, Katmandu University in Nepal, Institute for Parliamentary Development and Entrepreneurship in Belarus, University of Tokyo, Japan Institute of International Affairs in Japan and others.

  He was a Fulbright Scholar at the University of Pittsburg from 1990-1991 and Japan Foundation fellow in 1998. He was a visiting professor of Comparative politics at Cleveland State University (spring quarter of 1991) and  of Socialist Economics at the University of Manitoba (summer terms 1991 and 1993). From 1998 to 2014 he has been visiting senior scholar at the University of Manitoba, Canada and State University of Washington, USA for one to two months every year.
 • I.    SLOVENIA'S TRANSITION
                (Bogomil Ferfila with Paul Phillips)