izr. prof. dr. Anton Kramberger

Splošne informacije
Video predstavitev
Življenjepis
Bibliografija
Povezave
 • izr. prof. dr. Anton Kramberger, visokošolski učitelj
  Kontaktne informacije:
  Službeni telefon: 01/ 5805-218
  Email: is.jl-inu.vdf@regrebmark.notna
  Govorilne in uradne ure:

  Po upokojitvi, od 1.9.2021 dalje, vsa komunikacija po emailu.


  Prostor:
  DS 06
  Sodelovanje pri predmetih:

  Dodiplomski študij
  Izobraževanje in upravljanje znanja
  Kulturološko raziskovanje
  Ekspertna področja:

   

   

 • I. Studio City (2013): Kje smo in kam gremo?

  II. "Kulturni utrip Slovenije" - delavnica dokumentarnega videa FDV (študenti Kulturologije - 2005/2006)
       
              mentorji:   AK  &  Andraž Tori, Amir Muratović, Neven Korda, Matej Kovačič, Aljaž Rogelj, skupina deKaos 
              asistenta:  Primož Hrvacki, Dejan Pečnik
              inserti:      glasba, zvok & muzikalne podlage študijskih izdelkov - (bolj ali manj) prosti spletni viri /res, hvala .../ & lastna produkcija 
              sponzorji:  FDV, Kibla (platforma Cinelera), Sandra Bašić-Hrvatin (kamera), Mozaik - A. Kavaš et comp. (MS), ga. Gjerkiš (gibanice)

             Študijski video izdelki (naslovi)                   trajanje   (avtorji - študenti):

             Animacijski izlet v Prekmurje                    5 min  (Primož Hrvacki, Dejan Pečnik) 
             Napovednik projekta                               3 min   (Samo Kostanjevec, Jerko Malinar, Nina Sirk, Eva Tomašević)            
             Podobnost med psi in gospodarji              7 min   (Teja Bernetič, Polona Potrč, Kristina Umek, Tina Zajc)
             Bzzzeti ali umreti                                    6 min   (Mina Bergant, Tina Cerk, Rok Govednik, Sanja Matković, Jakoba Šraml)
             Franci Rogač - od brezdomca do pisatelja 7 min   (Urska Cehner, Nina Krajnik, Nuša Peternelj, Živa Praprotnik,
                                                                                    Klavdija Štajdohar, Aljaž Marn – zunanji gost na delavnici)

             Dolgoročni kratki portret - Dani Kavaš      8 min   (Danaja Batinič, Mojca Bešter, Staša Dabič Perica, Jernej Koren)
             Prekmurski študentje v Liblani                 7 min   (Saša Gjerkiš, Špela Grmek, Simona Janež, Manca Kočevar)
             Prekmurje (društvo Mozaik 1)                  8 min   (Ugo Ugowsky, Emina Djukić, Urška Djukić, Nataša Beltran, Anja Kunčič, 
                                                                                    Jaka Kramberger – vsi zunanji gostje na delavnici)

             Združevati nezdružljivo (društvo Mozaik 2)7 min   (Sanja Hadjur, Eva Srdoč, Tea Vidmar, Nikolaj Vodošek, Jelka Vrečko)
             Kehica ?!#                                            7 min    (Ana Fratnik, Maja Jarc, Klementina Mikolič, Ana Perko, Jan Podobnik, 
                                                                                    Bojana Rudovič Žvanut)

             Zakulisje videospota                               5 min   (Sanja Cerjak, Urška Jazbec, Kristina Kališnik, Nina Sotlar)
             Kontakt (Rog)                                       11 min   (Špela Vodeb & Ariana Ferfila, Hana Vodeb)
             Okupator (Kurenti) / War on Iraq             4 min   (Jaka Kramberger, Ugo Ugowsky, Leon Vidmar, Emina Djukić, Urška Djukić, 
                                                                                   Nataša Beltran, sod. Oliver Vodeb, Zdravko Papič – zunanji gostje na delavnici)
   

 • Rojen 1954 v Ljubljani. Na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani je bil zaposlen do 31.8.2021, nato se je upokojil. 

  Področja raziskovanja: TIM družboslovne metodologije, mednarodne komparativne študije (i) izobraževanja in trgov dela (zaposlovanje, ujemanje izobrazba-zaposlitev, profesionalizacija poklicev, menedžment ČV) ter (ii) družbenih sprememb (stratifikacijske študije & študije elit).

  Medn. razisk. sodelovanje s kolegi/cami na Utrecht University, Free University Amsterdam, Free University Brussels, Corvinus University of Budapest, Prague Academy of Science, Bremen University, Trento University, Maastricht University, Cambridge University, UCLA (USA), Warwick University & panevropske projekcije trgov dela v omrežju SKILLSNET (CEDEFOP-EU), CRANET network (Cranfield School of Management) idr. 

  Sobotno leto (pomlad 2007/2008) na Institute for Advanced Studies Graz IAS-STS (Klagenfurt University & TU Graz), raziskovalna tema: Eco-development and LM segmentation. 

  Gostujoči učitelj v panevropskih skupnih intenzivnih študijskih programih (IP SOCRATES/ERASMUS): (i) 2002-2004 v konzorciju 11 evropskih univerz v koordinaciji University Roskilde (koord. Bent Greve), tema Evropski trgi dela - primerjava vzhod-zahod; (ii) 2009-2011 v konzorciju 16 evropskih univerz v koordinaciji Erasmus University Rotterdam (koord. Bram Pepper), tema Družbena neenakost v EU

  Bil predsednik dveh slovenskih strok. združenj: Statističnega društva Slovenije (1992-1996), tudi sourednik revije/zbornika Metodološki zvezki (v letih 1993, 1995, 1996, z A. Ferligoj); Slovenskega sociološkega društva (2001-2004), tudi urednik sociol. revije Družboslovne razprave (2000-2005).

  Sourednik sociološke knjižne zbirke OST na UL FDV (Založba FDV, z M. Jogan).

  Član medn. sociol. združenja ISA.

 •    Online akademski repozitoriji:

      Bepress (Selected Works)

      ResearchGate
   
     
  Članki / Articles: 

      "(Re-)Internationalisation of Contemporary Universities: Comparative Analysis of Joint (Degree) Study Programmes (2017)
      / soavtorica Tanja Potočnik Mesarić/ Teorija in praksa, Letnik 54, št.3-4 .

      "Revija Teorija in praksa - sredstvo prvotne profesionalizacije družboslovja na Slovenskem" (2004)   
     
  / soavtor Janez Jug/ Teorija in praksa, Letnik 41, št.1-2.

      "The Parental Effect on Educational and Occupational Attainment in Slovenia During the 20th Century" (2000)

      / soavtorja Harry G. B. Ganzeboom in Paul Nieuwbeerta/ Družboslovne razprave, Letnik XVI, št. 32/33. 

    
       Knjige / Monographies:

   
     Jumbomanija - sociološka in oblikovalska kritika veleplakatov (2011). 
      /soavtorica E. Djukić/ Lj.: Založba FDV (OST).

      Poklici, trgi dela in politika (2000). 
      / Ljubljana: Založba FDV (ZK 34).

      Poglavja v knjigah / Chapters in monographies:

     "Dinamika strateškega uporabljanja kadrovskih praks v slovenskih podjetjih po letu 2000" (2017).
     / V: Kohont A., M. Stanojević (ur.): Razpotja in prelomi: spremembe na področju menedžmenta človeških virov v Sloveniji. 
     / Ljubljana: Založba FDV (OST 15). 

     "Instrumental value of elite memories on past violence during the emergence of a new state: Slovenian experience" (2009).
     / V: King G., Schlozman K. L. in Nie N. H. (ur.): The future of political science: 100 perspectives
     / New York, London: Routledge.  Osebna bibliografija
 • I.      Paradoksi internacionalizacije univerze (2019)
             (Slovenska matica & Univerza v Ljubljani: Znanstveni simpozij "100 let Univerze v Ljubljani", 6.-7. novembra 2019)

  II.     Elite nekoč in danes - cikel štirih večernih pogovorov z gosti (2011) 
             (Slovensko sociološko društvo, FDV-UL in Cankarjev dom, urednik & moderator AK)
    
  III.    Aleja človekovih pravic pred FDV (2008)    
             (idejna zasnova neuresničenega projekta: © AK & Emina Djukic & Jaka Kramberger & Luka Vidic)