Skoči do osrednje vsebine

izr. prof. dr. Andraž Petrovčič

Splošne informacije
Video predstavitev
Življenjepis
Bibliografija
Povezave
 • izr. prof. dr. Andraž Petrovčič, visokošolski učitelj
  Kontaktne informacije:
  Službeni telefon: 01/ 5805-200
  Email: is.jl-inu.vdf@cicvortep.zardna
  Govorilne in uradne ure:
  petek, od 8.30 do 10. ure

  Govorilne ure pri izr. prof. dr. Andražu Petrovčiču potekajo po telefonu ali prek Zooma (v času govorilnih ur) oziroma po e-pošti (kadarkoli).


  Prostor:
  BP 13
  Sodelovanje pri predmetih:

  Dodiplomski študij
  Digitalni laboratorij za družboslovce
  Družbeni mediji in digitalne tehnologije
  Raziskovanje interneta v družbi I
  Spletna analitika

  Podiplomski študij
  Praktikum spletnega nastopa
  Raziskovanje uporabniške izkušnje
  Ekspertna področja:
  IKT in staranje, mobilna uporabnost, digitalne neenakosti, internetne študije, anketna metodologija
 • Dr. Andraž Petrovčič kot izredni profesor na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani (FDV UL), poleg poučevanja predmetov s področja družboslovne metodologije in podatkovne analitike ter družbenih pojavov na internetu, od leta 2005 tudi aktivno raziskovalno deluje v okviru Centra za družboslovno informatiko (CDI) na FDV UL. Leta 2020 je bil izvoljen v docenta (z nazivom Adjunct Professor) za področje socialne in javne politike s področja internetnega raziskovanja in gerontehnologije na Fakulteti za humanistiko in družbene vede Univerze v Jyväskyli na Finskem. Glavna področja njegovega raziskovalnega dela so (1) večrazsežna analiza socialne opore v osebnih omrežjih posmeznikov kot dejavnika digitalne vključenosti, (2) razumevanje pomena posredne rabe interneta za razvoj digitalnih veščin v dolgoživi družbi, (3) preučevanje uporabniške izkušnje starejših pri interakciji z vmesniki na mobilnih napravah ter (4) analiza posledic in dejavnikov sprejemanja na IKT temelječih storitev za samostojno življenje starejših doma. Kot raziskovalec na CDI je sodeloval v več kot 20 nacionalnih in mednarodnih projektih, ki obravnavajo različne vidike razvoja informacijske družbe v smislu vloge interneta in drugih IKT (storitev) pri aktivnem in zdravem staranju, vsakdanjem življenju ljudi in digitalnih (ne)enakosti. Trenutno je vodja temeljnega projekta »Posledice posredne uporabe interneta za internetne veščine starejših« (2020-2023), ki ga financira Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS). Dr. Petrovčič je sourednik zbornika Interacting with Broadband Society (Peter Lang, 2010) in (so)avtor več poglavij in člankov v uglednih mednarodnih revijah, vključujoč New Media & Society, Computers in Human Behavior, The Information Society, Telematics & Informatics, Telecommunications Policy idr. Je aktiven član uredniškega odbora mednarodne znanstvene revije Human Technology, med letoma 2016 in 2020 je sodeloval v programskem odboru konference Human-Computer Interaction International (HCII). Kot organizator je sodeloval pri izvedbi in vodenju številnih tematskih sekcij, panelov in delavnic na uglednih mednarodnih konferencah, ki so tematsko vezana na področja anketne metodologije, družboslovne informatike in gerontehnologije. Je prejemik Svečane listine mladim visokošolskim učiteljem in visokošolskim sodelavcem za izjemne pedagoške, raziskovalne in umetniške dosežje UL (2016) in nagrade FDV UL za izjemne dosežke na znanstvenoraziskovalnem področju (2019).
 • Izbrana dela po raziskovalnih področjih

  Uporabnost in uporabniška izkušnja:

  Prevodnik, K., Hvalič Touzery, S., Dolničar, V., Zaletel, J., Laznik, J., & Petrovčič, A. (2022). Experience of patients with chronic conditions with telemedicine in primary care: a focus group analysis = Izkušnje kronično obolelih pacientov s telemedicinsko obravnavo v ambulantah družinske medicine. Obzornik Zdravstvene Nege, 56(4), str. 246–263. DOI: 10.14528/snr.2022.56.4.3150. [COBISS.SI-ID 134377219]

  Petrovčič, A., Peek, S., & Dolničar, V. (2019). Predictors of seniors’ interest in assistive applications on smartphones: Evidence from a population-based survey in Slovenia. International Journal of Environmental Research and Public Health, 16(9), 1623. DOI: 10.3390/ijerph16091623. [COBISS.SI-ID 36135517]

  Petrovčič, A., Boot, W. R., Burnik, T., & Dolničar, V. V. (2019). Improving the measurement of older adults’ mobile device proficiency: results and implications from a study of older adult smartphone users. IEEE Access, 7, str. 150412–150422. DOI: 10.1109/ACCESS.2019.2947765. [COBISS.SI-ID 36419421]

  Petrovčič, A., Šetinc, M., Burnik, T., & Dolničar, V. (2018). A comparison of the usability of a standard and an age-friendly smartphone launcher: experimental evidence from usability testing with older adults. International Journal of Rehabilitation Research, 41(4), str. 337–342. DOI: 10.1097/MRR.0000000000000307. [COBISS.SI-ID 35724893]

  Petrovčič, A., Rogelj, A., & Dolničar, V. (2018). Smart but not adapted enough: Heuristic evaluation of smartphone launchers with an adapted interface and assistive technologies for older adults. Computers in Human Behavior, 79, str. 123–136. DOI: 10.1016/j.chb.2017.10.021. [COBISS.SI-ID 35265885]

  Petrovčič, A., Taipale, S., Rogelj, A., & Dolničar, V. (2018). Design of mobile phones for older adults: An empirical analysis of design guidelines and checklists for feature phones and smartphones. International Journal of Human–Computer Interaction, 34(3), str. 251–264. DOI: 10.1080/10447318.2017.1345142. [COBISS.SI-ID 35061597]

  Digitalne neenakosti v družbi staranja:

  Kavčič, M., Petrovčič, A., & Dolničar, V. (2023). Model of acceptance and use of market-ready home-based e-care services: A qualitative study with care receivers and informal caregivers. International Journal of Human–Computer Interaction, 39(5), str. 988–1002. DOI: 10.1080/10447318.2022.2041898. [COBISS.SI-ID 105330179]

  Bartol, J., Prevodnik, K., Vehovar, V., & Petrovčič, A. (2022). The roles of perceived privacy control, Internet privacy concerns and Internet skills in the direct and indirect Internet uses of older adults: Conceptual integration and empirical testing of a theoretical model. New Media & Society, 14614448221122734. DOI: 10.1177/14614448221122734. [COBISS.SI-ID 122292739]

  Petrovčič, A., Reisdorf, B. C., Prevodnik, K., & Grošelj, D. (2022). The role of proxy internet use in sequential pathways of digital exclusion: An empirical test of a conceptual model. Computers in Human Behavior, 128, 107083. DOI: 10.1016/j.chb.2021.107083. [COBISS.SI-ID 82483459]

  Grošelj, D., Reisdorf, B. C., Dolničar, V., & Petrovčič, A. (2022). A decade of proxy internet use: The changing role of socio-demographics and family support in nonusers’ indirect internet access to online services. The Information Society, 38(4), str. 240–256. DOI: 10.1080/01972243.2022.2080782. [COBISS.SI-ID 111223043]

  Petrovčič, A., Reisdorf, B. C., Grošelj, D., & Prevodnik, K. (2022). A typology of aging internet users: exploring digital gradations in internet skills and uses. Social Science Computer Review, 08944393221117753. DOI: 10.1177/08944393221117753. [COBISS.SI-ID 119492867]

  Reisdorf, B. C., Petrovčič, A., & Grošelj, D. (2021). Going online on behalf of someone else: Characteristics of Internet users who act as proxy users. New Media & Society, 23(8), str. 2409–2429. DOI: 10.1177/1461444820928051. [COBISS.SI-ID 19518467]

  Grošelj, D., Reisdorf, B. C., & Petrovčič, A. (2019). Obtaining indirect internet access: An examination how reasons for internet non-use relate to proxy internet use. Telecommunications Policy, 43(3), str. 213–224.DOI: 10.1016/j.telpol.2018.07.004. [COBISS.SI-ID 35721821]
   
  Petrovčič, A., Slavec, A., & Dolničar, V. (2018). The ten shades of silver: Segmentation of older adults in the mobile phone market. International Journal of Human–Computer Interaction, 34(9), str. 845–860. DOI: 10.1080/10447318.2017.1399328. [COBISS.SI-ID 35275869]

  Dolničar, V., Grošelj, D., Hrast, M. F., Vehovar, V., & Petrovčič, A. (2018). The role of social support networks in proxy Internet use from the intergenerational solidarity perspective. Telematics and Informatics, 35(2), str. 305–317. DOI: 10.1016/j.tele.2017.12.005. [COBISS.SI-ID 35335773]

  Petrovčič, A., Fortunati, L., Vehovar, V., Kavčič, M., & Dolničar, V. (2015). Mobile phone communication in social support networks of older adults in Slovenia. Telematics and informatics, 32(4), str. 642–655. DOI: 10.1016/j.tele.2015.02.005. [COBISS.SI-ID 33244509]

  Zasebnost na internetu:

  Bartol, J., Vehovar, V., & Petrovčič, A. (2023). Systematic review of survey scales measuring information privacy concerns on social network sites. Telematics and informatics, 85, 102063. DOI: 10.1016/j.tele.2023.102063. [COBISS.SI-ID 167347715]
   
  Bartol, J., Vehovar, V., Bosnjak, M., & Petrovčič, A. (2023). Privacy concerns and self-efficacy in e-commerce: Testing an extended APCO model in a prototypical EU country. Electronic Commerce Research and Applications, 60, 101289. DOI: 10.1016/j.elerap.2023.101289. [COBISS.SI-ID 157488643]

  Bartol, J., Prevodnik, K., Vehovar, V., & Petrovčič, A. (2022). The roles of perceived privacy control, Internet privacy concerns and Internet skills in the direct and indirect Internet uses of older adults: Conceptual integration and empirical testing of a theoretical model. New Media & Society, 14614448221122734. DOI: 10.1177/14614448221122734. [COBISS.SI-ID 122292739]

  Bartol, J., Vehovar, V., & Petrovčič, A. (2021). Information privacy concerns on the internet: Conceptual foundations and research challenges = Skrb za informacijsko zasebnost na internetu: konceptualna izhodišča in raziskovalni izzivi. Teorija in praksa, 58(4), 991-1008. DOI: 10.51936/tip.58.3.991-1008. [COBISS.SI-ID 91933443]

  Bartol, J., Vehovar, V., & Petrovčič, A. (2021). Should we be concerned about how information privacy concerns are measured in online contexts? A systematic review of survey scale development studies. Informatics, 8(2). DOI: 10.3390/informatics8020031. [COBISS.SI-ID 61630211]

  Spletne skupnosti:

  Petrič, G., & Petrovčič, A. (2014). Elements of the management of norms and their effects on the sense of virtual community. Online Information Review, 38(3), str. 436–454. DOI: 10.1108/OIR-04-2013-0083. [COBISS.SI-ID 32640861]

  Petrič, G., & Petrovčič, A. (2014). Individual and collective empowerment in online communities: the mediating role of communicative interaction in web forums. The Information Society, 30(3), str. 184–199. DOI: 10.1080/01972243.2014.896683. [COBISS.SI-ID 32683357]

  Petrovčič, A., & Petrič, G. (2014). Differences in intrapersonal and interactional empowerment between lurkers and posters in health-related online support communities. Computers in Human Behavior, 34, str. 39–48. DOI: 10.1016/j.chb.2014.01.008. [COBISS.SI-ID 32550237]

  Petrovčič, A., Vehovar, V., & Žiberna, A. (2012). Posting, quoting, and replying: a comparison of methodological approaches to measure communication ties in web forums. Quality & quantity, 46, str. 829–854. DOI: 10.1007/s11135-011-9427-z. [COBISS.SI-ID 30132573]

  Anketna metodologija:

  Prevodnik, K., Trkman, M., Grošelj, D., Bartol, J., & Petrovčič, A. (2022). An Assessment of the Structural Validity and Measurement Invariance of the Web-Use Skills Scale for Aging Internet Users. Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking, 25(10), str. 657–665. DOI: 10.1089/cyber.2022.0023. [COBISS.SI-ID 123448835]

  Grošelj, D., van Deursen, A. J. M., Dolničar, V., Burnik, T., & Petrovčič, A. (2020). Measuring internet skills in a general population: A large-scale validation of the short Internet Skills Scale in Slovenia. The Information Society, 37(2), str. 63–81. DOI: 10.1080/01972243.2020.1862377. [COBISS.SI-ID 46679043]

  Petrovčič, A., Boot, W. R., Burnik, T., & Dolničar, V. (2019). Improving the measurement of older adults’ mobile device proficiency: results and implications from a study of older adult smartphone users. IEEE Access, 7, str. 150412–150422. DOI: 10.1109/ACCESS.2019.2947765. [COBISS.SI-ID 36419421]

  Petrovčič, A., Petrič, G., & Manfreda, K. L. (2016). The effect of email invitation elements on response rate in a web survey within an online community. Computers in Human Behavior, 56, str. 320–329. DOI: 10.1016/j.chb.2015.11.025. [COBISS.SI-ID 33758045]

  Sendelbah, A., Vehovar, V., Slavec, A., & Petrovčič, A. (2016). Investigating respondent multitasking in web surveys using paradata. Computers in Human Behavior, 55, str. 777–787. DOI: 10.1016/j.chb.2015.10.028. [COBISS.SI-ID 33672285]

  Celotna osebna bibliografija:

  Osebna bibliografija