doc. dr. Andraž Petrovčič

Splošne informacije
Video predstavitev
Življenjepis
Bibliografija
Povezave
 • doc. dr. Andraž Petrovčič, visokošolski učitelj
  Kontaktne informacije:
  Službeni telefon: 01/ 5805-200
  Email: is.jl-inu.vdf@cicvortep.zardna
  Govorilne in uradne ure:
  četrtek, od 8.30 do 10. ure

  Govorilne ure pri doc. dr. Andražu Petrovčič so v fizični obliki odpovedane do preklica.
  Do nadalnjega lahko študenti stopijo v stik s predavateljem po telefonu ali prek Zooma (v času govorilnih ur) oziroma po e-pošti (kadarkoli).
  Prostor:
  BP 13
  Sodelovanje pri predmetih:

  Dodiplomski študij
  Digitalni laboratorij za družboslovce
  Družbeni mediji in digitalne tehnologije
  Raziskovanje interneta v družbi I
  Spletna analitika

  Podiplomski študij
  Magistrsko delo
  Praktikum spletnega nastopa
  Raziskovalni seminar - DI
  Ekspertna področja:
  IKT in staranje, mobilna uporabnost, spletne skupnosti, internetne študije, anketna metodologija
 • Dr. Andraž Petrovčič kot docent na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani (FDV UL) poučuje predmete s področja družboslovne metodologije in analize podatkov ter družbenih pojavov na internetu. Glavna področja njegovega raziskovalnega dela so (1) analiza vloge informacijsko-komunikacijskih tehnologij (IKT) v medosebnem komuniciranju pri izmenjavi socialne opore v osebnih omrežjih, (2) preučevanje uporabniške izkušnje starejših pri interakciji z (grafičnimi) uporabniškimi vmesniki na mobilnih napravah ter (3) analiza posledic in dejavnikov sprejema na IKT temelječih storitev za samostojno življenje starejših doma. Kot raziskovalec na Centru za družboslovno informatiko FDV UL je sodeloval v več kot 15 nacionalnih in mednarodnih projektih, ki obravnavajo različne vidike razvoja informacijske družbe v smislu vloge interneta in drugih IKT (storitev) pri aktivnem in zdravem staranju, vsakdanjem življenju ljudi in digitalnih (ne)enakostih. Trenutno vodi aplikativni projekt »Razumevanje in analiza potreb uporabnikov za razvoj e-storitev integrirane socialne in zdravstvene oskrbe v družbi staranja« (2018-2021), ki ga sofinancirata Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS) in podjetje Telekom Slovenije d. d. Doc. dr. Petrovčič je (so)avtor dveh monografij ter več poglavij in člankov, ki so objavljeni v uglednih mednarodnih revijah, vključujoč International Journal of Human-Computer Interaction, European Journal of Communication, Computers in Human Behavior, The Information Society, Telematics & Informatics, Telecommunications Policy idr. Aktivno sodeluje v uredniškem odboru mednarodne znanstvene revije Human Technology in programskem odboru konference Human-Computer Interaction International (HCII). Kot organizator je sodeloval pri vodenju in izvedbi številnih tematskih sekcij, panelov in delavnic na uglednih mednarodnih konferencah, ki so tematsko vezana na področja anketne metodologije, družboslovne informatike, internetnih študij in gerontehnologije. Je prejemnik svečane listine Univerze v Ljubljani za mlade visokošolske učitelje in visokošolske sodelavce za izjemne pedagoške, raziskovalne in umetniške dosežke (2016) ter priznanja Fakultete za družbene vede Univerze v Ljubljani za izjemne dosežke na znanstvenoraziskovalnem področju (2019).
 • Izbrana dela po raziskovalnih področjih

  Uporabnost in uporabniška izkušnja:

  Petrovčič, Andraž, Walter Richard Boot, Tomaž Burnik, Vesna Dolničar. Improving the measurement of older adults' mobile device proficiency: results and implications from a study of older adult smartphone users. IEEE access, 2019, vol. 7, str. 150412-150422. ISSN 2169-3536, [COBISS.SI-ID 36419421], COMPENDEX, INSPEC, PUBMED, SCI-EXPANDED, Scopus, IF(2018) = 4.098

  Petrovčič, Andraž, Mojca Šetinc, Tomaž Burnik, Vesna Dolničar. A comparison of the usability of a standard and an age-friendly smartphone launcher: experimental evidence from usability testing with older adults. International journal of rehabilitation research, 2018, vol. 41, no. 4, str. 337-342. ISSN 0342-5282, [COBISS.SI-ID 35724893], CINAHL, COMPENDEX, ERC, MEDLINE, PROQUEST, PSYCINFO, PUBMED, SCIE, Scopus, SSCI, IF(2018)= 1.378, Citatov = 2

  Petrovčič, Andraž, Ajda Rogelj, Vesna Dolničar. Smart but not adapted enough: heuristic evaluation of smartphone launchers with an adapted interface and assistive technologies for older adults. Computers in human behavior, 2018, vol. 79, str. 123-136. ISSN 0747-5632, [COBISS.SI-ID 35265885], Scopus (d), SSCI, Scopus (h), Scopus, CA, COMPENDEX, ERC, ERIHPLUS, IBZ, INSPEC, PSYCINFO, PUBMED, SA, IF(2017) = 3.536

  Petrovčič, Andraž, Sakari Taipale, Ajda Rogelj, Vesna Dolničar. Design of mobile phones for older adults: an empirical analysis of design guidelines and checklists for feature phones and smartphones. International journal of human-computer interaction, 2018, vol. 34, no. 3, str. 251-264. ISSN 1044-7318, [COBISS.SI-ID 35061597], Scopus (d), SCIE, SSCI, Scopus, COMPENDEX, LISA, PSYCINFO, PUBMED, IF(2017) = 1.259

  Digitalne neenakosti v družbi staranja:

  Petrovčič, Andraž, Ana Slavec, Vesna Dolničar. The ten shades of silver: segmentation of older adults in the mobile phone market. International journal of human-computer interaction, 2018, vol. 34, no. 9, str. 845-860. ISSN 1044-7318, [COBISS.SI-ID 35275869], Scopus (d), SCIE, SSCI, Scopus, COMPENDEX, LISA, PSYCINFO, PUBMED, IF(2017) = 1.259

  Petrovčič, Andraž, Leopoldina Fortunati, Vasja Vehovar, Matic Kavčič, Vesna Dolničar. Mobile phone communication in social support networks of older adults in Slovenia. Telematics and informatics: an international journal on telecommunications & information technology, 2015, vol. 32, no. 4, str. 642-655. ISSN 0736-5853, [COBISS.SI-ID 33244509], SSCI, Scopus (d), Scopus, CA, COMPENDEX, ERC, IBZ, INSPEC, LISA, IF(2015) = 2.261

  Dolničar, Vesna, Darja Grošelj, Maša Filipovič Hrast, Vasja Vehovar, Andraž Petrovčič. The role of social support networks in proxy internet use from the intergenerational solidarity perspective. Telematics and informatics : an international journal on telecommunications & information technology, 2018, vol. 35, no. 2, str. 305-317. ISSN 0736-5853, [COBISS.SI-ID 35335773], SSCI, Scopus (d), Scopus, CA, COMPENDEX, ERC, INSPEC, LISA, IF(2017) = 3.789, Citatov = 1

  Grošelj, Darja, Bianca Christin Reisdorf, Andraž Petrovčič. Obtaining indirect internet access: an examination how reasons for internet non-use relate to proxy internet use. Telecommunications policy, 2019, vol. 43, no. 3, str. 213-224. ISSN 0308-5961, [COBISS.SI-ID 35721821], Scopus (d), SCIE, SSCI, Scopus, CA, COMPENDEX, ECONLIT, IBSS, INSPEC, LISA, PAIS, PUBMED, IF(2017) = 2.087

  Spletne skupnosti:

  Petrič, Gregor, Andraž Petrovčič. Elements of the management of norms and their effects on the sense of virtual community. Online information review: The international journal of digital information research and use, 2014, vol. 38, no. 3, str. 436-454. ISSN 1468-4527, [COBISS.SI-ID 32640861], CAPLUS, COMPENDEX, ERC, FRANCIS, INSPEC, LISA, METADEX, PROQUEST, SCIE, Scopus, Scopus (d), SSCI, IF(2014) = 0.918, Citatov = 4

  Petrič, Gregor, Andraž Petrovčič. Individual and collective empowerment in online communities: the mediating role of communicative interaction in web forums. The Information Society, 2014, vol. 30, no. 3, str. 184-199. ISSN 0197-2243, [COBISS.SI-ID 32683357], Scopus (d), SSCI, Scopus, CA, ERC, FRANCIS, INSPEC, LISA, SA, IF(2014) = 1.048

  Petrovčič, Andraž, Gregor Petrič. Differences in intrapersonal and interactional empowerment between lurkers and posters in health-related online support communities. Computers in Human Behavior, 2014, vol. 34, str. 39-48. ISSN 0747-5632, [COBISS.SI-ID 32550237], Scopus (d), SSCI, Scopus (h), Scopus, CA, COMPENDEX, ERC, ERIH, FRANCIS, IBZ, INSPEC, METADEX, PSYCINFO, PUBMED, SA, IF(2014) = 2.694

  Petrovčič Andraž, Vasja Vehovar, Aleš Žiberna. Posting, quoting, and replying: a comparison of methodological approaches to measure communication ties in web forums. Quality & quantity, 2012, vol. 46, no. 3, str. 829-854. ISSN 0033-5177, [COBISS.SI-ID 30132573], ERIH, ERIHA, ERIHC, FRANCIS, IBZ, INSPEC, IBSS, MEDLINE, PSYCINFO, PUBMED, SCIE, Scopus, Scopus (d), SSCI, SA, WPSA IF(2012)= 0.728, Citatov= 11

  Anketna metodologija:

  Petrovčič, Andraž, Gregor Petrič, Katja Lozar Manfreda. The effect of email invitation elements on response rate in a web survey within an online community. Computers in human behavior. 2016, vol. 56, str. 320-329. ISSN 0747-5632 [COBISS.SI-ID 33758045], MBP, Scopus (d), SSCI, Scopus (h), Scopus, CA, CINAHL, COMPENDEX, ERC, ERIHPLUS, IBZ, INSPEC, PSYCINFO, PUBMED, SA, IF(2016) = 3.435

  Sendelbah, Anže, Vasja Vehovar, Ana Slavec, Andraž Petrovčič. Investigating respondent multitasking in web surveys using paradata. Computers in human behavior, 2016, vol. 55, str. 777-787. ISSN 0747-5632, [COBISS.SI-ID 33672285], Scopus (d), SSCI, Scopus (h), Scopus, CA, CINAHL, COMPENDEX, ERC, ERIHPLUS, IBZ, INSPEC, PSYCINFO, PUBMED, SA, IF(2016) = 3.435

  Celotna osebna bibliografija:

  Osebna bibliografija

 • Google Učenjak

  Orcid