Skoči do osrednje vsebine

izr. prof. dr. Andraž Petrovčič

Splošne informacije
Video predstavitev
Življenjepis
Bibliografija
Povezave
 • izr. prof. dr. Andraž Petrovčič, visokošolski učitelj
   Kontaktne informacije:
   Službeni telefon: 01/ 5805-200
   Email: is.jl-inu.vdf@cicvortep.zardna
   Govorilne in uradne ure:
   petek, od 8.30 do 10. ure

   Govorilne ure pri izr. prof. dr. Andražu Petrovčiču potekajo po telefonu ali prek Zooma (v času govorilnih ur) oziroma po e-pošti (kadarkoli).

   Govorilne ure pri izr. prof. dr. Andražu Petrovčiču so v petek, 9. 2. 2023, odpovedane. Nadomestne govorile ure bodo potekale v torek, 14. 2. 2023, med 8.30 in 10. uro.
   Prostor:
   BP 13
   Sodelovanje pri predmetih:

   Dodiplomski študij
   Digitalni laboratorij za družboslovce
   Družbeni mediji in digitalne tehnologije
   Raziskovanje interneta v družbi I
   Spletna analitika

   Podiplomski študij
   Praktikum spletnega nastopa
   Ekspertna področja:
   IKT in staranje, mobilna uporabnost, digitalne neenakosti, internetne študije, anketna metodologija
  • Dr. Andraž Petrovčič kot izredni profesor na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani (FDV UL), poleg poučevanja predmetov s področja družboslovne metodologije in podatkovne analitike ter družbenih pojavov na internetu, od leta 2005 tudi aktivno raziskovalno deluje v okviru Centra za družboslovno informatiko (CDI) na FDV UL. Leta 2020 je bil izvoljen v docenta (z nazivom Adjunct Professor) za področje socialne in javne politike s področja internetnega raziskovanja in gerontehnologije na Fakulteti za humanistiko in družbene vede Univerze v Jyväskyli na Finskem. Glavna področja njegovega raziskovalnega dela so (1) večrazsežna analiza socialne opore v osebnih omrežjih posmeznikov kot dejavnika digitalne vključenosti, (2) razumevanje pomena posredne rabe interneta za razvoj digitalnih veščin v dolgoživi družbi, (3) preučevanje uporabniške izkušnje starejših pri interakciji z vmesniki na mobilnih napravah ter (4) analiza posledic in dejavnikov sprejemanja na IKT temelječih storitev za samostojno življenje starejših doma. Kot raziskovalec na CDI je sodeloval v več kot 20 nacionalnih in mednarodnih projektih, ki obravnavajo različne vidike razvoja informacijske družbe v smislu vloge interneta in drugih IKT (storitev) pri aktivnem in zdravem staranju, vsakdanjem življenju ljudi in digitalnih (ne)enakosti. Trenutno je vodja temeljnega projekta »Posledice posredne uporabe interneta za internetne veščine starejših« (2020-2023), ki ga financira Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS). Dr. Petrovčič je sourednik zbornika Interacting with Broadband Society (Peter Lang, 2010) in (so)avtor več poglavij in člankov v uglednih mednarodnih revijah, vključujoč New Media & Society, Computers in Human Behavior, The Information Society, Telematics & Informatics, Telecommunications Policy idr. Je aktiven član uredniškega odbora mednarodne znanstvene revije Human Technology, med letoma 2016 in 2020 je sodeloval v programskem odboru konference Human-Computer Interaction International (HCII). Kot organizator je sodeloval pri izvedbi in vodenju številnih tematskih sekcij, panelov in delavnic na uglednih mednarodnih konferencah, ki so tematsko vezana na področja anketne metodologije, družboslovne informatike in gerontehnologije. Je prejemik Svečane listine mladim visokošolskim učiteljem in visokošolskim sodelavcem za izjemne pedagoške, raziskovalne in umetniške dosežje UL (2016) in nagrade FDV UL za izjemne dosežke na znanstvenoraziskovalnem področju (2019).
  • Izbrana dela po raziskovalnih področjih

   Uporabnost in uporabniška izkušnja:

   Petrovčič, Andraž, Walter Richard Boot, Tomaž Burnik, Vesna Dolničar. Improving the measurement of older adults' mobile device proficiency: results and implications from a study of older adult smartphone users. IEEE access, 2019, vol. 7, str. 150412-150422. ISSN 2169-3536, [COBISS.SI-ID 36419421], COMPENDEX, INSPEC, PUBMED, SCI-EXPANDED, Scopus, IF(2018) = 4.098

   Petrovčič, Andraž, Mojca Šetinc, Tomaž Burnik, Vesna Dolničar. A comparison of the usability of a standard and an age-friendly smartphone launcher: experimental evidence from usability testing with older adults. International journal of rehabilitation research, 2018, vol. 41, no. 4, str. 337-342. ISSN 0342-5282, [COBISS.SI-ID 35724893], CINAHL, COMPENDEX, ERC, MEDLINE, PROQUEST, PSYCINFO, PUBMED, SCIE, Scopus, SSCI, IF(2018)= 1.378, Citatov = 2

   Petrovčič, Andraž, Ajda Rogelj, Vesna Dolničar. Smart but not adapted enough: heuristic evaluation of smartphone launchers with an adapted interface and assistive technologies for older adults. Computers in human behavior, 2018, vol. 79, str. 123-136. ISSN 0747-5632, [COBISS.SI-ID 35265885], Scopus (d), SSCI, Scopus (h), Scopus, CA, COMPENDEX, ERC, ERIHPLUS, IBZ, INSPEC, PSYCINFO, PUBMED, SA, IF(2017) = 3.536

   Petrovčič, Andraž, Sakari Taipale, Ajda Rogelj, Vesna Dolničar. Design of mobile phones for older adults: an empirical analysis of design guidelines and checklists for feature phones and smartphones. International journal of human-computer interaction, 2018, vol. 34, no. 3, str. 251-264. ISSN 1044-7318, [COBISS.SI-ID 35061597], Scopus (d), SCIE, SSCI, Scopus, COMPENDEX, LISA, PSYCINFO, PUBMED, IF(2017) = 1.259

   Digitalne neenakosti v družbi staranja:

   Petrovčič, Andraž, Ana Slavec, Vesna Dolničar. The ten shades of silver: segmentation of older adults in the mobile phone market. International journal of human-computer interaction, 2018, vol. 34, no. 9, str. 845-860. ISSN 1044-7318, [COBISS.SI-ID 35275869], Scopus (d), SCIE, SSCI, Scopus, COMPENDEX, LISA, PSYCINFO, PUBMED, IF(2017) = 1.259

   Petrovčič, Andraž, Leopoldina Fortunati, Vasja Vehovar, Matic Kavčič, Vesna Dolničar. Mobile phone communication in social support networks of older adults in Slovenia. Telematics and informatics: an international journal on telecommunications & information technology, 2015, vol. 32, no. 4, str. 642-655. ISSN 0736-5853, [COBISS.SI-ID 33244509], SSCI, Scopus (d), Scopus, CA, COMPENDEX, ERC, IBZ, INSPEC, LISA, IF(2015) = 2.261

   Dolničar, Vesna, Darja Grošelj, Maša Filipovič Hrast, Vasja Vehovar, Andraž Petrovčič. The role of social support networks in proxy internet use from the intergenerational solidarity perspective. Telematics and informatics : an international journal on telecommunications & information technology, 2018, vol. 35, no. 2, str. 305-317. ISSN 0736-5853, [COBISS.SI-ID 35335773], SSCI, Scopus (d), Scopus, CA, COMPENDEX, ERC, INSPEC, LISA, IF(2017) = 3.789, Citatov = 1

   Grošelj, Darja, Bianca Christin Reisdorf, Andraž Petrovčič. Obtaining indirect internet access: an examination how reasons for internet non-use relate to proxy internet use. Telecommunications policy, 2019, vol. 43, no. 3, str. 213-224. ISSN 0308-5961, [COBISS.SI-ID 35721821], Scopus (d), SCIE, SSCI, Scopus, CA, COMPENDEX, ECONLIT, IBSS, INSPEC, LISA, PAIS, PUBMED, IF(2017) = 2.087

   Spletne skupnosti:

   Petrič, Gregor, Andraž Petrovčič. Elements of the management of norms and their effects on the sense of virtual community. Online information review: The international journal of digital information research and use, 2014, vol. 38, no. 3, str. 436-454. ISSN 1468-4527, [COBISS.SI-ID 32640861], CAPLUS, COMPENDEX, ERC, FRANCIS, INSPEC, LISA, METADEX, PROQUEST, SCIE, Scopus, Scopus (d), SSCI, IF(2014) = 0.918, Citatov = 4

   Petrič, Gregor, Andraž Petrovčič. Individual and collective empowerment in online communities: the mediating role of communicative interaction in web forums. The Information Society, 2014, vol. 30, no. 3, str. 184-199. ISSN 0197-2243, [COBISS.SI-ID 32683357], Scopus (d), SSCI, Scopus, CA, ERC, FRANCIS, INSPEC, LISA, SA, IF(2014) = 1.048

   Petrovčič, Andraž, Gregor Petrič. Differences in intrapersonal and interactional empowerment between lurkers and posters in health-related online support communities. Computers in Human Behavior, 2014, vol. 34, str. 39-48. ISSN 0747-5632, [COBISS.SI-ID 32550237], Scopus (d), SSCI, Scopus (h), Scopus, CA, COMPENDEX, ERC, ERIH, FRANCIS, IBZ, INSPEC, METADEX, PSYCINFO, PUBMED, SA, IF(2014) = 2.694

   Petrovčič Andraž, Vasja Vehovar, Aleš Žiberna. Posting, quoting, and replying: a comparison of methodological approaches to measure communication ties in web forums. Quality & quantity, 2012, vol. 46, no. 3, str. 829-854. ISSN 0033-5177, [COBISS.SI-ID 30132573], ERIH, ERIHA, ERIHC, FRANCIS, IBZ, INSPEC, IBSS, MEDLINE, PSYCINFO, PUBMED, SCIE, Scopus, Scopus (d), SSCI, SA, WPSA IF(2012)= 0.728, Citatov= 11

   Anketna metodologija:

   Petrovčič, Andraž, Gregor Petrič, Katja Lozar Manfreda. The effect of email invitation elements on response rate in a web survey within an online community. Computers in human behavior. 2016, vol. 56, str. 320-329. ISSN 0747-5632 [COBISS.SI-ID 33758045], MBP, Scopus (d), SSCI, Scopus (h), Scopus, CA, CINAHL, COMPENDEX, ERC, ERIHPLUS, IBZ, INSPEC, PSYCINFO, PUBMED, SA, IF(2016) = 3.435

   Sendelbah, Anže, Vasja Vehovar, Ana Slavec, Andraž Petrovčič. Investigating respondent multitasking in web surveys using paradata. Computers in human behavior, 2016, vol. 55, str. 777-787. ISSN 0747-5632, [COBISS.SI-ID 33672285], Scopus (d), SSCI, Scopus (h), Scopus, CA, CINAHL, COMPENDEX, ERC, ERIHPLUS, IBZ, INSPEC, PSYCINFO, PUBMED, SA, IF(2016) = 3.435

   Celotna osebna bibliografija:

   Osebna bibliografija