prof. dr. Aleksandra Kanjuo Mrčela

Splošne informacije
Video predstavitev
Življenjepis
Bibliografija
Povezave
 • prof. dr. Aleksandra Kanjuo Mrčela, visokošolska učiteljica
  Kontaktne informacije:
  Službeni telefon: 01/ 5805-220
  Email: is.jl-inu.vdf@alecrm-oujnak.ardnaskela
  Govorilne in uradne ure:

  sreda, 14.00-15:30 

     5. 6 in 12.6.2019., zaradi službene odsotnosti, govorilne ure odpadejo.
  Nadomestne govorilne ure bodo v ponedeljek, 10.6. 2019 med 12.00 in 13.30.  1. sreda v mesecu 15:30 -16.30 (po predhodni najavi) 

  Student hours are on Wednesdays from 14.00 to 15.30 in room AP 21 and on the first Wednesday in month latter in afternoon by appointment. 


  prof. Kanjuo Mrčela


  Prostor:
  AP 21
  Sodelovanje pri predmetih:

  Dodiplomski študij
  Ekonomska sociologija
  Sociologija dela

  Podiplomski študij
  Ekonomija in družba
  Magistrsko delo
  Spol, delo in organizacije
  Ekspertna področja:
 • Aleksandra Kanjuo Mrčela, redna profesorica

  Pedagoško delo na dodiplomskem in magistrskem študiju: Ekonomska sociologija, Sociologija dela, Spol, delo in organizacije, Ekonomska in organizacijska demokracija na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani. Raziskovalka na Centru za proučevanje organizacij in človeških virov Inštituta za družbene vede FDV.

  Njeno pedagoško delo, raziskovanje in svetovanje so na področjih industrijskih odnosov, spola in gospodarstva, lastniških in postprivatizacijskih sprememb v slovenskih podjetjih. Od 1999-2001 je bila gostujoča raziskovalka na London School of Economics and Political Science (na oddelku za industrijske odnosov). Od leta 2003 je koordinatorica Nacionalnega centra Evropske fundacije za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer (Dublin) na Centru za proučevanje organizacij in človeških virov Inštituta za družbene vede FDV. Od leta 2004 je članica ekspertne mreže na področju zaposlovanja, socialne vključenosti in enakosti spolov (Evropska komisija, Direktorat za zaposlovanje in socialne zadeve) . Od leta 2013 jo je podpredsednica Slovenskega sociološkega društva. Od leta 2007 do 2011 je bila prodekanja na Fakulteti za družbene vede.

  Urednica: Social Politics: International Studies in Gender, State and Society

  http://sp.oxfordjournals.org/

   

   

  Novejše objave:

  KANJUO-MRČELA, Aleksandra, ČERNIGOJ-SADAR, Nevenka. Capabilities for worklife balance in the context of increasing work intensity and precariousness in the service sector and the IT industry in a transitional economy. V: HOBSON, Barbara (ur.). Worklife balance : the agency and capabilities gap. 1st ed. Oxford: Oxford University Press, 2014, str. 238-265.

  KANJUO-MRČELA, Aleksandra, IGNJATOVIĆ, Miroljub. Women, work and health = Ženske, delo in zdravje. Zdravstveno varstvo. [Tiskana izd.], 2013, letn. 52, št. 2, str. 137-147, graf. prikazi, tabele. http://www.degruyter.com/view/j/sjph.2013.52.issue-2/sjph-2013-0015/sjph-2013-0015.xml?format=INT,

  KANJUO-MRČELA, Aleksandra, LUŽAR, Barbara, ŠMUC, Sonja. Women's under-representation in top management jobs in Slovenia : new and persisting barriers for younger generations of women. V: FAGAN, Colette (ur.). Women on corporate boards and in top management : European trends and policy, (Work and welfare in Europe). Basingstoke; New York: Palgrave Macmillan, 2012, str. 198-220, tabele.

  FAGAN, Colette, KANJUO-MRČELA, Aleksandra, NORMAN, Helen. Young adults navigating European labour markets : old and new social risks and employment policies. V: KNIJN, Trudie (ur.). Work, family policies and transitions to adulthood in Europe, (Work and welfare in Europe). Basingstoke; New York: Palgrave Macmillan, 2012, str. 130-154, ilustr.

  KŘÍŽKOVÁ, Alena, NAGY, Beata, KANJUO-MRČELA, Aleksandra. The gender implications of labour market policy during the economic transformation and EU accession : a comparison of the Czech Republic, Hungary, and Slovenia. V: KLENNER, Christina (ur.). Welfare states and gender inequality in Central and Eastern Europe : continuity and post-socialist transformation in the EU member states. Brussels: European Trade Union Institute (ETUI), 2010, str. 329-361