Študentje družboslovne informatike so uspešno izvajali delavnice o »Odgovorni rabi računalnika« po srednjih šolah, april 2015