Strokovno srečanje knjižnic Univerze v Ljubljani

Foto: Primož Hrvacki