Slovenski politološki dan 2019

Foto: Primož Hrvacki