Slavnostne podelitve diplom diplomantom/-kam magistrskega in dodiplomskega študija 22. junij 2017