Sklop predavanj profesorja Hyoung-jin Shina z Univerze Kyungpook iz Južne Koreje

Foto: Primož Hrvacki